SOSTEn asiantuntijalääkäri Kati Myllymäestä Etenen puheenjohtaja


Etusivu / Uutiset / SOSTEn asiantuntijalääkäri Kati Myllymäestä Etenen puheenjohtaja

SOSTEn asiantuntijalääkäri, lääketieteen lisensiaatti ja yleislääketieteen erikoislääkäri Kati Myllymäki toimii Etenen puheenjohtajana toimikaudella 2022–2026. Varapuheenjohtajana toimii Helsingin yliopiston sosiaalietiikan dosentti Janne Nikkinen.

Etene eli valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta käsittelee sosiaali- ja terveysalaan sekä potilaan ja asiakkaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä periaatteelliselta kannalta ja antaa niistä suosituksia.

Etenen tehtävänä on herättää yhteiskunnallista keskustelua terveydenhuollon ja sosiaalihuollon eettisistä kysymyksistä, tarkastella sosiaali- ja terveysalan teknologian kehitystä eettisestä näkökulmasta, toimia asiantuntijajana kehitettäessä sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntöä ja seurata alan kansainvälistä kehitystä.

Etenen toiminta perustuu potilaslakiin ja lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Neuvottelukunnan toiminnan tarkoituksena on potilaan ja asiakkaan perusoikeuksien, ihmisarvon, itsemääräämisen, yhdenvertaisuuden, oikeudenmukaisuuden sekä hyvän hoidon, hoivan, palvelun ja kohtelun edistäminen sosiaali- ja terveysalalla.

Myllymäki kantaa huolta Suomen suurista terveyseroista ja koronapandemian vuoksi kasvaneista hoitojonoista. ”Hoivakriisi näkyy ikääntyneiden palvelussa ja huoli lasten ja nuorten syrjäytymisestä kasvaa. Hyvinvointialueiden rahoitus huolestuttaa ja keskustelu sote-palveluiden priorisoinnista on lisääntynyt. Yhteiskunnan rajalliset voimavarat tulee kohdentaa oikeudenmukaisesti ja heikoimpia auttaen. Tämä yhteiskunnallinen keskustelu on entistä tärkeämpää, kun talouskasvu näyttää lähiaikoina heikolta globaalien kriisien vuoksi”, muistuttaa Myllymäki.

Lue lisää Etenestä