SOSTEn asiantuntijalääkäriksi lääketieteen tohtori, erikoislääkäri Katri Makkonen


Etusivu / Uutiset / SOSTEn asiantuntijalääkäriksi lääketieteen tohtori, erikoislääkäri Katri Makkonen
SOSTEn asiantuntijalääkäri Katri Makkonen

SOSTEn asiantuntijalääkärinä on aloittanut lääketieteen tohtori, erikoislääkäri Katri Makkonen. Aikaisemmin Makkonen on työskennellyt väitöskirjatutkijana Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksella ja Stakesissa, ylilääkärinä HUS:ssa ja THL:ssä sekä Espoon kaupungin terveyspalvelujen hallintoylilääkärinä.   

Ennen SOSTEMakkonen on työskennellyt sosiaali- ja terveysministeriössä lääkintöneuvoksena, jossa hänen vastuualueenaan olivat perusterveydenhuollon palvelut. Hän on osallistunut Sote-uudistuksen valmisteluun STM:n Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman sihteeristössä.  

Katri Makkonen teki väitöskirjatyönsä terveydenhuollon teknologian arviointitutkimuksen alalta Suomen Akatemian ”Terveyttä kaikille vuoteen 2000”- tohtorinkoulutusohjelmassa. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa annetun lääkeinformaation laatua sekä reproduktioteknologian käyttäjien näkemyksiä. Järjestötyö on tullut Makkoselle tutuksi esimerkiksi lääkäriseura Duodecim kautta. Hän on myös yksi Duodecimin kustantaman Opiskeluterveydenhuollon oppikirjan toimittajista.  

”Asianmukaiset ja ymmärrettävät hoito- ja potilasohjeet, mukaan lukien lääkeinformaatio, ovat tärkeä osa potilasturvallisuutta ja hyvää hoitoaTässä järjestöjen tekemä työ on ollut merkittävää. Sote-uudistuksessa tarvitaan vahvaa kumppanuutta järjestöjen kanssa, jotta potilaiden eli palvelujen käyttäjien näkemykset otetaan huomioon palvelujen järjestämisessä, muistuttaa SOSTEn asiantuntijalääkäri Katri Makkonen.  

Asiantuntijalääkäri työskentelee SOSTEn edunvalvontatiimissäHänen vastuullaan ovat lääkejärjestelmään, kansanterveyteen ja terveyspalveluihin liittyvät kysymykset ja tehtävät. 

Lisätietoja antavat asiantuntijalääkäri Katri Makkonen ja edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti.