SOSTEn hallitus: Järjestöjen perustyötä tarvitaan koronakriisin hoidossa


Etusivu / Uutiset / SOSTEn hallitus: Järjestöjen perustyötä tarvitaan koronakriisin hoidossa

Elämme Suomessa poikkeuksellisia ja vaikeita aikoja koronaepidemian vuoksi. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemisellä ja siihen liittyvillä rajoittamistoimenpiteillä on valtava vaikutus ihmisten arkeen. Riskiryhmiin kuuluvien ihmisten elämä rajoittuu vain kotiin, eikä kaikilla ole lähipiiriä, joka voisi tukea heitä tässä tilanteessa. Lomautusten kohteena olevien perheissä tulee taloudellisia huolia. Ylipäätään yksinäisyys ja pelot lisääntyvät sekä perhekriisit voivat kärjistyä. Tulevaisuus näyttäytyy kovin epävarmana.

Järjestöt ovat jo tarttuneet haasteeseen laajentamalla esimerkiksi digitaalisen tuen saatavuutta ja kehittämällä uusia tapoja auttaa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vahvuus on juuri kohderyhmiensä arjen tuntemus sekä ketteryys muokata toimintaansa.

Samaan aikaan kun järjestöjä tarvitaan tukemaan ihmisiä koronaepidemian aikana ja kriisin jälkihoidossa, järjestöjen toimintaedellytyksiin liittyy suurta epävarmuutta. Tälle vuodelle sote-järjestöjen toimintaan on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kautta osoitettu Veikkauksen tuottoja noin 380 miljoonaa euroa. Summa on ollut merkittävästi supistumassa jo tehtyjen pelihaittoihin puuttuvien toimenpiteiden seurauksena, joita SOSTE sinänsä pitää oikeina ja tarpeellisina. Jollei järjestöjen toimintakykyä pystytä jollakin erillisratkaisuilla turvaamaan, koronatoimien vaikutus tulee olemaan todella huomattava. Kyse on ennen kaikkea siitä, että heikoimmassa asemassa olevat ihmiset saavat tarvitsemansa tuen ja avun myös jatkossa.

SOSTEn hallitus näkee ensiarvoisen tärkeäksi, että järjestöjen perustyö ihmisten ja yhteisöjen arjessa voidaan turvata ja toimintaa suunnata muuttuneiden toimintaedellytysten edellyttämällä tavalla. Taloudellista tasapainoa on perusteltua hakea jäädyttämällä uusien kehittämishankkeiden käynnistäminen vuonna 2021. Tässäkin ratkaisussa on huolehdittava, ettei hyvin niukalla hankerahoituksella toimivien pienten järjestöjen toiminta vaarannu.

Lisäksi SOSTEn hallitus edellyttää, että jo käynnissä olevien hankkeiden ja toimintojen toiminnan muutoksiin suhtaudutaan rahoittajan taholta hyvin joustavasti. Vastaaminen akuuttiin kriisiin kunkin sääntöjen tarkoituspykälän mukaisesti on voitava tehdä omalla päätöksellä kussakin järjestössä ilman riskiä siitä, että rahoittaja ei hyväksyisi jälkeenpäin asiaa. Ihmisiä ei saa nyt jättää yksin ja se edellyttää kaikilta joustavuutta.

SOSTE puolestaan tekee töitä sen eteen, että järjestöjen toimintaedellytykset pystytään turvaamaan mahdollisimman hyvin ja tuottojen lasku kompensoimaan esimerkiksi jakamattomista, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kohdennetuista voittovaroista.

Helsingissä 31.3.2020

Jukka Tahvanainen, SOSTEn hallituksen puheenjohtaja
Sari Aalto-Matturi, SOSTEn hallituksen varapuheenjohtaja
Vertti Kiukas, SOSTEn pääsihteeri