SOSTEn hallitus: Kustannustason nousu uhkaa järjestöjen apua ja tukea – toiminta-avustuksiin tarvitaan indeksikorotus


Etusivu / Uutiset / SOSTEn hallitus: Kustannustason nousu uhkaa järjestöjen apua ja tukea – toiminta-avustuksiin tarvitaan indeksikorotus

Yleinen kustannustason nousu uhkaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa. Järjestöjen kustannuksista 4/5 muodostuu työsuhteissa olevien ihmisten palkoista. Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat jo tehostamassa esimerkiksi kiinteistöjen käyttöä ja hallintoa, mutta näistä syntyvät säästöt eivät riitä.

Työehtosopimusten perusteella nousevien palkkojen ja esimerkiksi palveluiden ja matkakulujen kallistuessa ensi vuodelle suunniteltu valtionavustusten taso ei riitä nykyisen laajuiseen järjestötoimintaan. Järjestöjen tarjoaman tuen ja avun turvaamiseksi tarvitaan toiminta-avustuksiin kustannustason nousua vastaava indeksikorotus vuodelle 2023.

SOSTE esittää, että ellei asiaa voida muutoin ratkaista tarvittaessa hankeavustuksia vähennetään, jotta järjestöjen perustoiminta varmistetaan. Lisäksi pitää huolehtia siitä, että avustuskäytäntöjä kehitetään sujuvampaan ja autonomisempaan suuntaan, jotta järjestöt voivat käyttää heille myönnettyjä avustuksia tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ilman toimintaa jäykistävää turhaa byrokratiaa.

Toiminta-avustukset kohdistuvat neuvontaan, ohjaukseen, vertaistukeen sekä ryhmä- ja virkistystoimintaan. Järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan kustannuksia ei voida siirtää palveluhintoihin, koska toiminta on pääsääntöisesti maksutonta niihin osallistuville ihmisille, eikä toimintaan osallistuvilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia maksaa osallistumisesta. Suurin osa järjestöistä ei myöskään pysty kompensoimaan kustannusten nousua muulla tavoin.

Jos kohonneita kustannuksia ei nyt huomioida indeksikorotuksina, joutuvat järjestöt supistamaan toimintaansa. Se tarkoittaa, että nykyistä pienempi joukko ihmisiä saa tukea ja apua. Järjestöistä haettavan tuen ja avun tarve ei vähene, päin vastoin se on aiempaa suurempi. Suomessa on koronan jälkiaaltona toimintakykyvaje sekä hoito- ja hoivavelkaa. Erityisesti pienituloisten tai muuten heikoimmassa asemassa olevien tilanne heikkenee, josta jo nyt nähdään merkkejä esimerkiksi ruoka-avun tarpeen kasvuna. Lisäksi sota Ukrainassa aiheuttaa turvattomuutta, huolta ja konkreettista avuntarvetta.

Lisätietoja antavat SOSTEn hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta, eija.koivuranta@vaestoliitto.fi, +358 50 5741 775 sekä SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.