SOSTEn Kiukkaalle merkittäviä valiokuntapaikkoja Euroopan talous- ja sosiaalikomitessa


Etusivu / Uutiset / SOSTEn Kiukkaalle merkittäviä valiokuntapaikkoja Euroopan talous- ja sosiaalikomitessa

Kuluneella viikolla 27. –29.10. pidettiin Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 2020–2025 toimikauden ensimmäinen täysistunto. Istunnossa nimettiin muun muassa edustajat komitean eri valiokuntiin.

SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas nimettiin edustajaksi kolmeen eri valiokuntaan sekä yhteen seurantaryhmään. Kiukas työskentelee komitean sosiaali-, talous- ja ulkoasioiden valiokunnissa sekä semester-seurantaryhmässä. European Semester seuraa ja koordinoi jäsenmaiden talouspolitiikkaa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun suomalaisilla sote-järjestöillä on edustajana komiteassa.

”Työ talous- ja sosiaalikomiteassa on kiinnostavaa. Esimerkiksi koronakriisi, jäsenmaiden taloustilanne ja velkaantuminen sekä brexit-epävarmuus leimaavat ainakin kauden alkua ja lisäävät yhteisen koordinoinnin tarvetta, mutta myös haasteita. Kauden aikana on tarkoitus määritellä uudelleen EU-kansalaisten oikeuksia koskeva sosiaalisten oikeuksien pilari ja edistää Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Tämän viikon kokouksessa keskusteltiin muun muassa maahanmuuttajien kotouttamisesta, kestävän kasvun strategiasta ja euroalueen taloustilanteesta. On tärkeää, että sote-sektorin kokemus ja ääni saadaan kuuluviin tässä työssä”, kertoo Vertti Kiukas.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antaa lausuntoja EU-asioista EU:n neuvostolle, Euroopan komissiolle ja Euroopan parlamentille ja toimii yhdyssiteenä unionin toimielinten ja kansalaisten välillä.
Talous- ja sosiaalikomitean tehtävinä on muun muassa varmistaa, että EU:n toimissa ja lainsäädännössä otetaan huomioon talouden ja yhteiskunnan olosuhteet, ja se pyrkii yhteistä hyvää palvelevaan konsensukseen. Komitea toimii työntekijä- ja työnantajajärjestöjen ja muiden eturyhmien vaikutuskanavana, käy niiden kanssa vuoropuhelua ja edistää näin niiden osallisuutta EU:ssa. Lisäksi komitea ajaa osallistuvan demokratian ja kansalaisyhteiskunnan asiaa.

Lisätietoja: Vertti Kiukas, pääsihteeri