SOSTEn kysely: kolmanneksella potilasjärjestöjen jäsenistä taloudellisia vaikeuksia ostaa lääkkeitä


Etusivu / Uutiset / SOSTEn kysely: kolmanneksella potilasjärjestöjen jäsenistä taloudellisia vaikeuksia ostaa lääkkeitä

Lähes kolmanneksella SOSTEn potilas- ja kansanterveysjärjestöjen jäsenistölle tekemään verkkokyselyyn vastanneista oli ollut taloudellisia vaikeuksia ostaa reseptilääkkeitä tai tarpeellisia itsehoitolääkkeitä, kun koko väestössä ongelmia on vajaalla viidenneksellä. 

Lääkkeiden vuosiomavastuu täyttyi noin kolmasosalla (36 %) kyselyn vastaajista, huomattavasti useammilla ihmisillä kuin väestössä keskimäärin. Väestötasolla vuosiomavastuu ylittyi 7,3 prosentilla.  

SOSTE teki loka-marraskuussa 2022 potilas- ja kansanterveysjärjestöjen jäsenistölle verkkokyselyn apteekkitoiminnan kehittämisestä. Samalla selvitettiin, onko vastaajilla ollut vaikeuksia hankkia lääkkeitä rahan puutteen vuoksi. Kyselyyn vastasi 181 henkilöä. 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen jäsenistön muita suuremmat vaikeudet selvitä lääkkeiden kustannuksista johtunevat siitä, että järjestöjen jäsenistössä on runsaasti pitkäaikaissairaita sekä esimerkiksi biologisia lääkkeitä tai muita kalliita lääkkeitä käyttäviä henkilöitä. 

“Olen eläkkeellä ja yksi käyttämäni lääke on niin kallis (yli 1000e/kk) että lääkekatto menee rikki heti tammikuussa. Koska kaikki katot nollaantuvat vuoden alussa, tarkoittaa tämä sitä, että tammi-toukokuu yleensä täytyy mennä todella vähillä rahoilla, kun joutuu maksamaan luottokorttilaskuja pois lääkekaton, sairaalakaton ja kyyditysten vuoksi.”  

“Alkuvuosi on aina tiukkaa, kun käytössä kalliita lääkkeitä. Voisiko omavastuuta jakaa jotenkin paremmin koko vuodelle?”  

Taloudellisia ongelmia lääkkeiden ostossa oli SOSTEn kyselyssä yhtä paljon kuin aiemmissa järjestöjen kyselyissä, noin kolmasosalla. 

Tässä järjestöjen jäsenkunta erottuu muusta väestöstä – Fimean Lääkebarometri 2021 tutkimuksen mukaan 15 prosentilla kaikista kansalaisista on ollut jonkin verran tai suuria taloudellisia ongelmia hankkia lääkärin määräämiä lääkkeitä. 

THL:n tuoreen Terve Suomi -väestötutkimuksen mukaan miehistä 18 prosenttia ja naisista 23 prosenttia on joutunut tinkimään ruoasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahanpuutteen vuoksi. Tämä vastaa noin 900 000:ta Suomessa asuvaa aikuista. Toimeentulon vaikeuksista raportoivat erityisesti nuoret aikuiset.  

“SOSTEn kysely osoittaa, että sosiaali- ja terveysalan järjestöt edustavat sairastamisen kustannusten osalta erityisen hankalassa asemassa olevia ihmisiä. Lääkekaton korotus ja asiakasmaksujen nosto vuoden 2024 alussa hankaloittavat tilannetta entisestään. Hallitusohjelmaan kirjattu lääkkeiden vuosiomavastuun ositus helpottaisi tilannetta ja se tulisi toteuttaa mahdollisimman pian”, toteaa SOSTEn erityisasiantuntija Mirjami Tran Minh.