SOSTEn lausunto lääkelakiin


Etusivu / Uutiset / SOSTEn lausunto lääkelakiin

Hallituksen esityksessä ehdotetaan tehtäväksi pääosin apteekkitoimintaan vaikuttavia muutoksia lääkelakiin. Esitys on osa pidempää apteekkitoimintaan vaikuttavaa muutosten prosessia ja nyt lausuttavana olevan esityksen merkittävimmät muutokset ovat apteekkitoiminnan entistä joustavampaa perustamista koskeva 41 § sekä sosiaalihuollon palveluasumisyksiköiden lääkevarastoja koskeva 65 a §.

SOSTEn lausunnon keskeiset kohdat

Lue koko lausunto Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi lääkelain sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta.