SOSTEn liittokokous vaatii toimia yhteiskunnan jakautumisen estämiseksi


Etusivu / Uutiset / SOSTEn liittokokous vaatii toimia yhteiskunnan jakautumisen estämiseksi

SOSTEn liittokokous muistuttaa, että kaikkien väestöryhmien hyvinvointi ja osallisuus ovat yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta ratkaisevia asioita. Ne estävät yhteiskunnan jakautumista ja näköalattomuutta, mitkä voivat pahimmillaan johtaa väkivaltaisuuksiin ja ääriliikehdintään.

Kaikilla poliittisilla puolueilla on vastuu siitä, että yhteiskunnallinen keskustelu ei ruoki vastakkainasettelua eri ihmisryhmien välille. Päättäjiltä on osoitettava arvojohtajuutta ja ylläpidettävä kansakunnan eheyttä, mutta myös konkreettisia tekoja, joilla estetään kielteinen kehityskulku. Tarvitaan uudistuksia ja investointeja palveluihin, jotka vahvistavat tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja kaikkien pärjäämistä.

Suuri huolenaihe on, että heikossa asemassa olevien ihmisten tilanne heikkenee entisestään ja sen seurauksena hyvinvointiyhteiskunnan murtumat syvenevät. Toimia tarvitaan nyt, jotta ihmisten elämäntilanne ei käy entistä vaikeammaksi, vaatii SOSTEn liittokokous kannanotossaan.

SOSTEn valtuuston puheenjohtaja, arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen muistuttaa, että kriiseistä selviämiseen tarvitaan vahvaa kansalaisyhteiskuntaa.

”Järjestöillä on ollut tärkeä rooli suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa ja ylläpitämisessä vahvan julkisen palvelujärjestelmän tukena. Kriiseissä kansalaisyhteiskunnan merkitys sosiaalisen koheesion ja inhimillisen tuen vahvistajana korostuu. Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset on turvattava myös tulevaisuudessa”, vetoaa Kari Mäkinen.

SOSTEn ylintä valtaa käyttää kolmen vuoden välein kokoontuva liittokokous. Liittokokous pidettiin keskiviikkona 20.1.2021. Valtuuston puheenjohtajana jatkaa arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen. Mäkinen toimii valtuuston puheenjohtajana kolmivuotiskauden 2021–2024.

Lue SOSTEn liittokokouksen kannanotto kokonaisuudessaan.

Lisätietoja