SOSTEn muutosneuvottelut päättyivät – 500 000 euron leikkaus näkyy kuluvan vuoden toiminnassa


Etusivu / Uutiset / SOSTEn muutosneuvottelut päättyivät – 500 000 euron leikkaus näkyy kuluvan vuoden toiminnassa

SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n joulukuussa käynnistetyt muutosneuvottelut ovat päättyneet. Viime torstaina 22.2. sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti järjestöjen kuluvan vuoden avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Päätöksen mukaan SOSTEn avustus pieneni edellisvuoteen verrattuna 0,5 miljoonaa euroa eli noin 15 prosenttia. Avustustason leikkaus vaikuttaa merkittävästi SOSTEn tekemään työhön kuluvana vuotena.

SOSTEssa oli viime vuonna 47 työsuhdetta, joista leikkauksen seurauksena päättyy 14. Osa työsuhteista on jo päättynyt ja osa päättyy myöhemmin vuoden aikana.

Leikkausten seurauksena SOSTE lopettaa useita työaloja ja ylläpitämiään verkostoja

Toiminnan sopeuttamiseksi vastaamaan käytettävissä olevaa avustusta SOSTE rajaa toimintaansa niin, että tulevaisuudessa SOSTEssa ei enää ole esimerkiksi lapsi- ja nuorisotyön, vanhustyön tai koulumaailman asiantuntemusta. SOSTE ei myöskään tulevaisuudessa enää koordinoi köyhyyden vastaisen verkoston EAPN-Finin toimintaa. SOSTEn verkostoista toimintansa lopettavat Kansalaistoiminnan johtamisen verkosto, Pienjärjestöareena, Tietosuojaverkosto sekä Vahva-verkosto.

SOSTE ei tulevaisuudessa enää järjestä sosiaali- ja terveysjärjestöjä ja asiantuntijoita yhteen kokoavia suurtapahtumia. Näin ollen vuodelle 2025 suunniteltu uusi suurtapahtuma SOSTEforum perutaan.

Leikkaukset vaikuttavat myös SOSTEn tekemiin tutkimuksiin. Esimerkiksi SOSTEn julkaisemaa Järjestöbarometria ei enää tulevaisuudessa toteuteta nykymuodossaan.

Leikkaukset tulevat vaikuttamaan myös SOSTEn tarjoamaan tukeen jäseninään oleville sote-järjestöille. Muutoksena on esimerkiksi se, että jatkossa SOSTE ei enää pysty tarjoamaan aiemman tasoista tukea järjestöille tukipalvelu- ja toimitilayhteistyössä tai varainhankinnassa. Toteutuvan avustuksen turvin SOSTE kuitenkin tarjoaa edelleen keskeisimpiä neuvontapalveluja jäsenjärjestöjen toiminnan tueksi.

Muuttuneessa tilanteessa SOSTE uudistaa johtamisjärjestelmäänsä ja organisaatiotaan toiminnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Leikkauksista huolimatta SOSTE jatkaa vahvana vaikuttajana sosiaali- ja terveyssektorilla. SOSTEn edustamat sote-järjestöt, sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjät, toimeentuloturvaa tarvitsevat sekä haavoittuvimmissa elämäntilanteissa elävät ihmiset tarvitsevat puolustajan, joka nostaa näkyviin niin järjestelmän epäkohtia kuin kehittämismahdollisuuksia.

SOSTEn valtuusto hyväksyi maanantain 26.2. kokouksessa vuodelle 2024 uuden talousarvion, joka noudattaa viime viikolla tietoon saatua avustuspäätöstä.


SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa rohkea vaikuttaja ja asiantuntija, joka rakentaa sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa.

SOSTE on valtakunnallinen kattojärjestö, joka on jo yli 10 vuoden ajan koonnut yhteen 250 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja.

Tutustu SOSTEn jäsenjärjestöihin