SOSTEn uudeksi pääekonomistiksi Otto Kyyrönen


Etusivu / Uutiset / SOSTEn uudeksi pääekonomistiksi Otto Kyyrönen

SOSTEn uudeksi pääekonomistiksi on valittu ekonomi Otto Kyyrönen. Kyyrösellä on taloustieteen tutkinnot (M.A.) sekä Pariisista (Sorbonne Université) että Berliinistä (Berlin School of Economics and Law). Lisäksi hänellä on maisterintutkinnot Jyväskylän ja Tampereen yliopistoista.

Tällä hetkellä Kyyrönen tekee STTK:lle selvitystä työntekijöiden edustuksesta yrityksissä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa sekä tutkii työntekijöiden edustuksen suhdetta taloudelliseen suorituskykyyn. Aiemmin hän on työskennellyt tutkimusavustajana suomalaisissa yliopistoissa.

Otto odottaa innolla tammikuussa alkavaa työskentelyä SOSTEssa.

”Näen SOSTEn pääekonomistina toimimisen loistavana tilaisuutena päästä vaikuttamaan positiivisesti suomalaisen talouden ja yhteiskunnan kehitykseen. Etenkin nykyisessä tilanteessa on tärkeää korostaa, että 1990-luvun laman aikana ja jälkeen tehdyt veroalennukset ja leikkaukset sosiaaliturvaan ja sote-palveluihin ovat lisänneet taloudellista eriarvoistumista Suomessa”, Kyyrönen muistuttaa.

”Vuoden 2027 tasolla hallitusohjelmaan on merkitty yhteensä 2,5 miljardin euron säästöt sote-palveluista ja sosiaaliturvasta – niiden negatiiviset vaikutukset osuvat pahimmin ennestään heikossa asemassa oleviin ihmisryhmiin. Koska tällaiset leikkaukset kasvattavat tuloeroja, ne heikentävät kysyntää ja talouskasvua Suomessa. SOSTEn hyvinvointitalousajattelu on nähdäkseni parempi vaihtoehto nykyiselle talouskuripolitiikalle: hyvinvointitalouteen panostaminen olisi tehokas keino vähentää eriarvoisuutta, elvyttää talouskasvua ja tehdä kasvusta inklusiivisempaa”, jatkaa Kyyrönen.

Otto Kyyrönen aloittaa työt SOSTEssa tammikuussa 2024.