SOSTEn valtuusto: Kolmanneksen leikkaus järjestöiltä tekee karmeaa jälkeä


Etusivu / Uutiset / SOSTEn valtuusto: Kolmanneksen leikkaus järjestöiltä tekee karmeaa jälkeä

SOSTEn valtuusto on tyrmistynyt hallituksen kehysriihipäätöksistä leikata aikaistetusti sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksia kymmenillä miljoonilla euroilla. Hallitusohjelmaan jo aiemmin kirjattu 100 miljoonan euron leikkaus vuodelle 2027 kasvoi lopulta riihessä vielä 30 miljoonalla ja aikaistui toteutettavaksi porrastettuna.

Ensi vuonna valtionavustuksia myönnetään peräti 80 miljoonaa euroa vähemmän tämän vuoden avustustasoon verrattuna ja 130 miljoonaa eli kolmannes vähemmän hallituskauden loppuun mennessä. Leikkaus järjestöiltä on leikkaus tiedosta, tuesta, neuvonnasta, vertaisuudesta ja toivosta usein haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille.

”Nämä rajut leikkaukset tekevät karmeaa jälkeä järjestöjen ennaltaehkäisevälle työlle ja tuelle heikoimpien hyväksi. Leikkauksia ei kerta kaikkiaan voi ymmärtää tilanteessa, jossa hyvinvointialueet kamppailevat sote-kustannusten kasvupaineiden keskellä”, ihmettelee SOSTEn valtuuston puheenjohtaja Kari Välimäki.

Hallitus päätti lisäksi useista heikennyksistä sosiaaliturvaan ja sote-palveluihin, jotka kohdistuvat samoihin ihmisiin kuin järjestöleikkaukset. SOSTEn valtuusto huomauttaa, että verotuksellisin keinoin olisi voitu vahvistaa taloutta huomattavasti enemmän kuin mitä hallitus nyt teki, jolloin leikkaukset eivät olisi niin voimakkaasti kohdistuneet kaikista heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin.

Painopiste järjestöjen perustyöhön

SOSTEn valtuusto korostaa, että ensi vuoden osalta säästöt on tehtävä täysimääräisesti hanke- ja investointiavustuksista, koska näin parhaiten voidaan turvata järjestöjen perustoiminta. Hallituksen tavoite siirtää painopiste yleisavustuksiin on kannatettava ja siihen on siirryttävä jo vuodesta 2025 alkaen.

Mahdollisten järjestökohtaisten perustoiminnan leikkausten on oltava tiedossa hyvissä ajoin. Järjestöjen on voitava itse päättää niiden suuntaamisesta, jotta leikkaukset haittaavat toimintaa mahdollisimman vähän.

Norminpurkutalkoot käyntiin heti

Kehysriihen päätöksiin sisältyi kannatettava kirjaus valtionavustuskäytänteiden uudistamisesta. Sen mukaan tavoitteena on varmistaa aiempaa vaikuttavampi ja läpinäkyvämpi valtionavustustoiminta.

Hallitus toisensa jälkeen on tavoitellut järjestöjen hallinnollisen taakan vähentämistä, mutta käytännöt ovat muuttuneet hitaasti. Vielä kevään aikana on asetettava ryhmä, joka tekee ehdotuksen sosiaali- ja terveysministeriössä toteutettavan avustustoiminnan hallinnollisen taakan säädösmuutoksiksi sekä käytäntöjen uudistamiseksi. Työ tulee tehdä yhdessä järjestöjen kanssa.

Lahjoitusvähennys on muutettava koskemaan kaikkia sote-järjestöjä

Hallitus päätti lahjoitusvähennyksen laajennuksesta yksityishenkilöiden lahjoituksiin nuoriso-, liikunta-, urheilu- ja lapsijärjestöille.

Herättää suurta ihmetystä, miksi lahjoitusvähennyksen ulkopuolelle on rajattu laaja joukko sote-järjestöjä.

”Lahjoitusten verovapauden on koskettava laajasti kaikkia sote-järjestöjä, joiden työ on yhtä arvokasta kuin muidenkin järjestöjen työ”, muistuttaa Välimäki.

Kari Välimäki SOSTEn valtuuston puheenjohtaja