Sote-alalla kehitettävää ilmastonmuutokseen varautumisessa


Etusivu / Uutiset / Sote-alalla kehitettävää ilmastonmuutokseen varautumisessa

SOSTE on julkaissut MDn ja Tietotakomon SOSTElle laatiman raportin Ilmastonmuutos ja sosiaali- ja terveyssektori, joka tarkastelee ilmastonmuutoksen suoria ja epäsuoria vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin sekä sosiaali- ja terveysalan ja järjestöjen roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa ja varautumisessa.

Ilmastonmuutos vaikuttaa ruokaturvaan, veden saatavuuteen, tartuntatautien leviämiseen ja altistaa yhteiskunnat konflikteille. Suomessa ilmastonmuutoksen konkreettisia seurauksia ihmisten hyvinvoinnille ovat muun muassa helteiden aiheuttamat terveyshaitat, vesivälitteiset epidemiat, hyönteisten ja punkkien levittämät sairaudet, mielenterveyden ongelmat, ilmastoahdistus sekä toimeentuloon turvattomuuteen liittyvät sosiaaliset vaikutukset. Ilmastonmuutos voi myös kasvattaa eriarvoisuutta sillä taloudellisesti ja sosiaalisesti heikommassa asemassa olevilla huonommat mahdollisuudet varautua ilmastonmuutoksen seurauksiin, esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden aiheuttamiin tuhoihin. Ilmastonmuutoksen monista terveysvaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista huolimatta Suomessa sosiaali- ja terveysalan toimissa ilmastonmuutoksen hillinnän ja seurauksiin varautumisen suhteen on raportin mukaan kehitettävää verrattuna muihin yhteiskunnan sektoreihin ja kansainvälisiin esimerkkeihin sote-alan ilmastotoimista.

Raportissa avataan sote-järjestöjen monia mahdollisia rooleja ilmastotoimijoina: kansalaisten aktivoijina, edunvalvojina, viestijöinä, varautujina ja tiedon tuottajina. Raportissa kootaan yhteen myös viime huhtikuussa SOSTEn jäsenjärjestöille järjestetyn Järjestöt ilmastonmuutoksessa -työpajan tuloksia ja järjestöjen ilmastotoiminnan tarpeita ja hyviä toimintapoja.

[button class=”c-red-link” text=”Tutustu SOSTEn ilmastonmuutos-sivuun!” url=”https://www.soste.fi/ilmastonmuutos/” ]