Sote-järjestöiltä useita kehittämisehdotuksia Kelan toimintaan – näin Kela vastasi


Etusivu / Uutiset / Sote-järjestöiltä useita kehittämisehdotuksia Kelan toimintaan – näin Kela vastasi

SOSTE keräsi loppuvuonna 2021 jäsenverkostojensa kautta ehdotuksia Kelan toiminnan kehittämiseksi. Koonti sisälsi muun muassa ehdotuksia hakemusten ja päätösten kehittämisestä, riittävästä henkilökohtaisesta palvelusta sekä sähköisten kanavien ja toimeentulotuen myöntämisen kehittämisestä.

SOSTE lähestyi koonnin pohjalta Kelan johtoa. Kehitysehdotukset avasivat hyvän keskustelun, jota on jatkettu useammassa tapaamisessa. Kela on myös koonnut kirjalliset vastaukset esittämiimme ehdotuksiin. Kuntoutukseen liittyviin ehdotuksiin palataan vielä erillisessä keskustelussa.

Esimerkiksi toimeentulotuen perusosan alentamisen osalta Kela kertoo, että tilastojen perusteella se ei ole alentanut perusosaa sen useammin kuin kunnatkaan, vaikka tällainen käsitys on jossain määrin vallinnut. Sosiaalityöntekijän harkinta pitää olla mukana perusosan alentamisen harkinnassa. Sosiaalityöntekijöiden lausunnoissa on kuitenkin keskinäistä vaihtelua ja joskus niissä ei Kelan harkinnan tueksi esitetä mitään perusteita sille, miksi perusosaa ei saisi alentaa.

Kela kertoo myös reagoineensa energian hinnan nousuun. Kela on tarkentanut sähkölaskujen käsittelyyn liittyvää ohjeistustaan ja korostanut harkinnan käyttämistä laskujen käsittelyssä. Esimerkiksi toimeentulotukiasiakkaan suuret taloussähkö- tai lämmitysmenot on voitu hyväksyä kokonaisuudessaan, jos sähkönkulutus on vastannut tavanomaista kulutusta.

[button class=”” text=”Lue kokonaisuudessaan järjestöjen kysymykset ja Kelan vastaukset (pdf)” url=”https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2022/05/SOSTEn-Kela-kysely-koonti-ehdotuksista-paivitetty-kaikki-vastaukset-10-05-2022.pdf” ]

Keskustelun aiheet

 1. Hakemusten ja päätösten kehittäminen
 2. Etuuspäätökset pidemmiksi silloin kun ihmisen tilanne on vakiintunut
 3. Valmistelu- ja ratkaisutoiminnan keskittäminen
 4. Yksilöllisen kokonaisharkinnan vahvistaminen
 5. Neuvonnan tehostaminen ja saavutettava viestintä
 6. Riittävästi henkilökohtaista palvelua ja digiosattomuuden huomiointia
 7. Sähköisten kanavien kehittäminen
 8. Kokemustoimijoiden osaamisen hyödyntäminen
 9. Kuntoutukseen liittyvä kehittäminen
 10. Alle 16-vuotiaan vammaistuki nepsy-lapselle
 11. Toimeentulotuen myöntämisen kehittäminen
 12. Terveydenhuollon matkojen korvausten hakemisen yksinkertaistaminen
 13. Hyvien käytäntöjen jakaminen asunnottomuuden ehkäisystä
 14. Asumisen tukemisen prosessien kehittäminen

Päivitys 10.5.2022: Napin pdf-tiedosto vaihdettu sellaiseksi, joka sisältää Kelan kaikki vastaukset, myös kuntoutusta koskevat.