Suomeen tarvitaan terveysmuseo, joka kokoaa yhteen hajallaan olevat kokoelmat

Museoseminaarin yleisöä joka seuraa edessä esiintyvää kitaristia.

Etusivu / Uutiset / Suomeen tarvitaan terveysmuseo, joka kokoaa yhteen hajallaan olevat kokoelmat

”Sen me tiedämme vaan, että mikään museo ei ole pelkkä varasto vaan korvaamattoman arvokasta kulttuuriperinnettä. Viesti menneestä ja toivo tulevasta”, lähetti arkkiatri Risto Pelkonen tervehdyksensä Seinäjoen Törnävän Seuralaan kokoontuneille museoalan ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Koko päivän museoseminaarissa käsiteltiin keskustelua valtakunnallisen terveysalan museon tarpeesta. Tervehdyksessään arkkiatri Pelkonen totesi myös, että ”ellei tunne menneisyyttä, ei ymmärrä nykyisyyttä. Ellei ymmärrä nykyisyyttä ei voi hahmottaa tulevaisuutta“.

Tarve valtakunnalliselle museolle on tunnistettu

Lääkintäpäällikkö, ylilääkäri Eero Hirvensalo HUSista kertoi suomalaisen kirurgian, ja erityisesti SPR:n perustaman Töölön sairaalan historiasta. Töölön sairaalamuseo suljettiin viime vuonna ja kokoelmat on varastoitu.

Myös Mikkelin Moision psykiatrisen sairaalan museo suljettiin viime vuonna. Kuopion yliopistosairaalan museo suljettiin vuonna 2021. Lastenlinnassa toiminut Lastenhoidon erityismuseo on suljettu. Sotilaslääketieteenmuseon toiminta Lahden Hennalassa on ollut lakkautusuhan alla yli 10 vuotta. Kymmeniä sairaala- ja apteekkimuseoita on suljettu. Osa kokoelmista on jo kadotettu lopullisesti.

Museoviraston erityisasiantuntija Risto Hakomäki kannatti lämpimästi terveysalan valtakunnallisen museon perustamista. Terveydenhuolto on tärkeä osa yhteiskuntaa ja kansalaisille merkitykseltään suuri – kuten terveys kaikissa arvokyselyissä.

Koronapandemian aikana kävi selväksi, että osalla väestöstä on varsin niukat tiedot tai suoranaisesti vääriä käsityksiä rokotuksista. Terveysalan museolla olisi tutkitun tiedon välittäjänä luonteva rooli kommentoida ajankohtaisia aiheita ja tuoda esiin nykyisten kiistakohteiden historiallinen tausta.

Korkeatasoinen terveysmuseo vahvistaisi varmasti ymmärrystä ja kiinnostusta suomalaista terveydenhoitoa kohtaan. Helsingin yliopiston museonjohtaja Miia-Leena Tiili muistutti, että “tiede ja oppiminen kuuluvat kaikille”. Heurekan johtaja Mikko Myllykoski taas kuvasi, miten Vantaalla sijaitsevan tiedekeskuksen toimintaperiaatteiden näyttelytoiminnan ytimessä on ilo ja oivaltaminen.

”Ylipäätänsä terveysalan museon paikka ei ole sairaalakiinteistöissä, vaan museolle tarvitaan asianmukaiset tilat, joihin yleisöllä ja esimerkiksi kouluryhmillä on helppo tulla. Olisi tärkeää, että tuleva museo toimisi myös verkossa, jolloin saavutettavuus olisi hyvä”, toteaa SOSTEn asiantuntijalääkäri Kati Myllymäki.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja Paula Risikko toivottaa museoseminaarin osanottajat tervetulleiksi Seinäjoelle.
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja Paula Risikko toivottaa museoseminaarin osanottajat tervetulleiksi Seinäjoelle.

XII Terveydenhuoltoalan museoiden valtakunnallinen museopäivä järjestettiin tänä vuonna Seinäjoen Törnävän Seuralassa, jonne osallistui noin 50 museoalan ja terveydenhuollon ammattilaista.