Tunnetko jonkun, joka on edistänyt hyvinvointitalouden rakentumista? Ehdota hänelle SOSTE-palkintoa!


Etusivu / Uutiset / Tunnetko jonkun, joka on edistänyt hyvinvointitalouden rakentumista? Ehdota hänelle SOSTE-palkintoa!

SOSTE-palkinto myönnetään hyvinvointitalouden edistämisestä. Sen tarkoituksena on kiinnittää huomio hyvinvoinnin merkitykseen kestävän taloudellisen kehityksen taustalla, korostaa hyvinvointilähtöisen yhteiskunnallisen toiminnan merkitystä sekä nostaa esiin monimuotoisten hyvinvointi-investointien tärkeyttä.

SOSTE-palkinto on myönnetty menneinä vuosina kuudelle eri toimijalle yksittäisestä teosta, hienosta hankkeesta tai jatkuvasta ansiokkaasta toiminnasta, jotka kaikki ovat ilmentäneet rohkeutta, väkevyyttä ja edelläkävijyyttä hyvinvoinnin edistämisessä sekä hyvinvointitalouden rakentamisessa. Palkinnon myöntöperusteissa on linjattu, että se voidaan myöntää julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla toimivalle henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai yhteisölle.

Toistaiseksi henkilöitä ei ole palkittu, vaan palkitut ovat olleet julkisia yhteisöjä, järjestöjä ja yrityksiä, vaikka hyviä henkilöehdokkaitakin on joka vuosi ollut. Vuonna 2019 palkinnosta päättänyt raati esitti, että vuonna 2020 palkinnonsaaja valittaisiin pelkästään henkilöehdokkaiden joukosta, jolloin myös arvokas yksilöllinen toiminta hyvinvointitalouden rakentamiseksi tulisi huomioitua. Koska vuonna 2020 palkintoa ei koronavirusepidemian vuoksi jaettu, toivetta kunnioitetaan vuoden 2021 palkinnonjaon yhteydessä.

Pyydämmekin nyt ehdotuksia henkilöistä, jotka ovat ammatissaan, vapaaehtoisina kansalaisjärjestötoimijoina tai yksittäisinä kansalaisina olleet edistämässä Suomessa ja/tai maailmalla hyvinvointitalouden rakentumista, olleet toteuttamassa hyvinvointi-investointeja tai olleet muutoin luomassa ihmisten hyvän elämän edellytyksiä. Ehdotuksen perusteluissa on toivottavaa esittää, millä yhteiskunnan alueella toiminta on tapahtunut, kuinka pitkäjänteistä se on ollut ja mitä tuloksia sen kautta on saavutettu. Hyvinvointitalouden visio tiivistyy lauseessa ”yhdessä tehty hyvä elämä kaikille”, mikä on syytä pitää mielessä ehdotuksen perusteluja kirjatessa.

[button class=”” text=”Ehdota SOSTE-palkinnon saajaa!” url=”https://link.webropolsurveys.com/S/F3DD1F82086B6D32″ ]

Ehdotukset tulee lähettää 12.3.2021 mennessä. SOSTEn hallituksen nimeämä raati valitsee ehdotuksista palkinnonsaajan. Tänä vuonna raadissa ovat mukana

Vuoden 2021 palkinto luovutetaan SOSTEtalk!-tapahtumassa Lahdessa 13.-14.4.2021.