Työllisyystoimet ovat suurelta osin leikkauksia


Etusivu / Uutiset / Työllisyystoimet ovat suurelta osin leikkauksia

Suomalainen yhteiskuntapoliittinen keskustelu on jo vuosia pyörinyt julkisen talouden kestävyysvajeen ympärillä. Asia on säilynyt ajankohtaisena, koska laajaa kansalaisten tukea tai poliittista yhteisymmärrystä ei ole löytynyt niin lisäresursseja tuovista veronkorotuksista kuin menoja vähentävistä leikkauksistakaan. Houkuttelevaksi ratkaisuksi ongelmaan ovat nousseet rakenneuudistukset, joiden avulla leikkauksia tai veronkorotuksia ei tarvittaisikaan.

Rinteen ja Marinin hallitusten aikana pyrkimys vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä ensisijaisesti työllisyyttä parantavilla toimilla on konkretisoitunut hallituksen tavoitteissa ns. päätösperäisten työllisten määrän lisäämisestä.

SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta, STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà ja SOSTEn erityisasiantuntija Aleksi Kalenius arvioivat tuoreessa muistiossaan, missä määrin esitetyt työllisyystoimet vahvistavat julkista taloutta työllisyyden paranemisen ja toisaalta suorien menoleikkausten kautta. Monet työllisyystoimina esitetyt rakenteelliset uudistukset ovat julkiseen talouteen kohdistuvien vaikutustensa osalta kuitenkin pitkälti riippuvaisia toimiin liittyvistä suorista menosäästöistä.

Leikkausten kohdentumiseen syytä kiinnittää huomiota

Työllisyystoimiin liittyvät julkisten menojen vähennykset kohdentuvat pääosin pienituloisiin henkilöihin. Työn ulkopuolelle jäävien henkilöiden valmiiksi heikkoa asemaa leikkaukset heikentävät entisestään. Leikkausten seurauksena töihin siirtyville on tarjolla työ, johon ei olisi kannattanut siirtyä ilman työttömien aseman heikennystä.

Muistion arvioissa tulee näkyväksi se, että työllisyyden rakenteellisina uudistuksina esitetyt julkista taloutta vahvistavat toimet eivät usein ole niinkään tapa välttää heikoimpiin kohdistuvia sosiaaliturvaleikkauksia kuin tapa tehdä niitä.

”Ei ole lainkaan selvää, että paras tapa puolustaa pohjoismaista hyvinvointivaltiota on heikentää sosiaaliturvaa ja heikoimmassa asemassa olevien toimeentuloa” huomauttaa Kalenius.

[button class=”” text=”Lue muistio kokonaisuudessaan (pdf)” url=”https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2021/06/Muistio-SAK-STTK-ja-SOSTE-Tyollisyystoimet-ovat-suurelta-osin-leikkauksia.pdf” ]

Lue lisää: Yle Uutiset: Selvitys: Työllisyystoimet 60000 työpaikan löytämiseksi ovat todellisuudessa leikkauksia – osuvat pahiten pienituloisiin