Vaihtoehto leikkauslistoille – hyvinvointitalous seuraavan hallitusohjelman keskiöön! 


Etusivu / Uutiset / Vaihtoehto leikkauslistoille – hyvinvointitalous seuraavan hallitusohjelman keskiöön! 

SOSTE esittää hyvinvointitalouden nostamista seuraavan hallitusohjelman keskiöön. SOSTE tuore julkaisu esittää hyvinvointitalouden hallinnan periaatteet ja konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla hyvinvointitalous nostetaan julkisen päätöksenteon ytimeen. SOSTEn pääekonomisti Anni Marttinen muistuttaa, että ”hyvinvointitalouden ohjausta tarvitaan, koska maailman kantokyky ei kestä nykyistä kulutusta ja ihmisten hyvinvointi jakautuu tällä hetkellä erittäin epätasaisesti”.  

Tutustu tuoreeseen julkaisuun Hyvinvointi­talous seuraavan hallitus­ohjelman keskiöön! – SOSTEn ehdotukset hyvinvointitalouden ohjausmalliksi

Yhteiskunnallinen muutos perinteisestä talouden kustannuskeskeisestä arvioinnista hyvinvointitalouden suuntaan on välttämätön. Päätösten taustamuuttujiin on saatava nykyistä enemmän arviointia ja tietoa siitä, miten päätökset ja investoinnit vaikuttavat inhimilliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen hyvinvointiin. On selvää, että maailman kantokyky ei kestä nykyistä kulutusta ja luonnon tuhoamista. Tarvitaan uudenlaista tapaa arvioida ja arvottaa yhteiskunnallisia päätöksiä.  

Tuoreessa Hyvinvointitalous seuraavan hallitusohjelman keskiöön! – SOSTEn ehdotukset hyvinvointitalouden toimenpiteiksi -julkaisussa esitetään konkreettisia toimia ja vaadittavia muutoksia suomalaisen hyvinvointitalouden ohjausmallin rakentamiseksi. Hyvinvointitalouden ohjausmalli on toimenpidekokonaisuus, jonka keskiössä on ihmisen ja ympäristön hyvinvoinnin vahvistaminen. Ohjausmalli perustuu osallisuuteen, tietoon, mittareihin ja hyvinvointi-investointeihin. Ilman hyvinvointitalouden ohjausta hyvinvointi ja ympäristö eivät koskaan ole talouspoliittisen päätöksenteon keskiössä. 

SOSTEn esitys hyvinvointitalouden ohjausmalliksi koostuu hyvinvointitalouden hallinnan periaatteista sekä toimenpiteistä. Hallinnan periaatteisiin on nostettu osallisuus, tieto, mittarit sekä hyvinvointi-investoinnit. Esityksessä nähdään, että hyvinvointitalouden ohjaus on ulotettava julkisen päätöksenteon kaikille tasoille, jotta sillä olisi riittävä vaikutusta hyvinvointiin. SOSTE esittää muun muassa, että valtiovarainministeriö ottaa hyvinvointitalouden omistajuuden, jotta se saadaan koko hallintoa läpileikkaavaksi toiminnaksi.  

”On ratkaisevan tärkeää julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyden sekä ekologisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta, että hyvinvointitalous tulee osaksi tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja prosesseja. Kustannuksiin keskittyvän tarkastelun sijaan tulee keskittyä siihen, miten toimet vaikuttavat hyvinvointiin”, toteaa SOSTEn pääekonomisti Anni Marttinen, joka on yksi julkaisun laatijoista. 

Julkaisussa tuodaan esille myös konkreettisia toimenpide-ehdotuksia seuraavan hallitusohjelman rakennusaineiksi. Hyvinvointitalous tulee olla osana poikkihallinnollista politiikan koordinaatiota, päätöksenteon valmistelua ja arviointia sekä osana kuntien ja hyvinvointialueiden hallintaa.