Vaikuttava kuntoutus säästää rahaa – kuntoutustoimijoiden verkosto vaatii Suomeen kuntoutustakuuta


Etusivu / Uutiset / Vaikuttava kuntoutus säästää rahaa – kuntoutustoimijoiden verkosto vaatii Suomeen kuntoutustakuuta

Yli 100 toimijan Kuntoutusverkosto muistuttaa, että hyvin suunniteltu ja toteutettu kuntoutus säästää tulevaisuuden menoja. Vaikuttava kuntoutus vahvistaa ihmisten osallisuutta, terveyttä, arjessa pärjäämistä ja työ- ja toimintakykyä sekä nostaa työllisyysastetta. Kuntoutuksella on myös keskeinen merkitys parantumattomasti sairaan ja pysyvästi vammautuneen elämänlaadulle.

Tällä hetkellä palvelujärjestelmä ei takaa kaikille kuntoutujille mahdollisuutta päästä kuntoutukseen ajoissa tai saada riittävästi palveluita tarpeeseen nähden. Vaikuttava kuntoutus alkaa ajoissa, on määrältään sopiva asiakkaan tarpeisiin ja perustuu asiakkaalle merkityksellisiin tavoitteisiin.

Suomeen tarvitaan kuntoutustakuu, joka takaa pääsyn kuntoutukseen määräajassa ja edistää vaikuttavaa kuntoutusta. Asiakkaalle sopivimman palvelukokonaisuuden löytyminen edellyttää yhteistyötä sote-palveluiden, kuntien, Kelan, järjestöjen ja kuntoutusyritysten välillä.

”Moni meistä pystyy jossain elämän vaiheessa parantamaan kuntoutuksen avulla omaa elämänlaatua ja toimintakykyä tai ehkäisemään vakavampia ongelmia. Samalla kuntoutus on yhteiskunnalle taloudellisesti järkevä sijoitus. Kuntoutustakuu varmistaa mahdollisimman suuren hyödyn niin kuntoutusta tarvitsevalle kuin yhteiskunnallekin”, vetoaa Kuntotusverkoston (KUVE) puheenjohtaja, toiminnanjohtaja Anssi Kemppi Eläkeliitosta.

Lue lisää: Kuntoutusverkosto (KUVE) Innokylässä

Vaikuttava ja oikea-aikainen kuntoutus säästää rahaa

Vaikuttava kuntoutus lisää toimintakykyä ja osallisuutta sekä vähentää muiden palvelujen ja etuuksien, kuten asumis- ja hoivapalveluiden tai toimeentulotuen tarvetta. Työkyvyn tai arjen itsenäisyyden menettäminen on paitsi merkittävä henkilökohtainen kriisi myös huomattava kustannus yhteiskunnalle. Oikea-aikaisella kuntoutuksella ehkäistään tehokkaasti inhimillisiä ja taloudellisia menetyksiä. Kuntoutusverkoston ehdottaman kuntoutustakuun ydin on, että ihminen saa ripeästi tarvitsemaansa palvelua.

Kuntoutus on vaikuttavaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi masennuksen tai ahdistuksen tehokas hoito tuottaa 2,3–3 kertaisena takaisin siihen sijoitetun summan. Ikääntyneiden arkikuntoutus lisää laatupainotettuja elinvuosia paremmin kuin tavanomainen kotihoito ja kuntoutus. Kustannuksiin nähden suurin säästö saadaan työkyvyttömyyseläkkeen ehkäisemisestä.

”Työkyvyttömyyseläke aiheuttaa noin 50 000 euron vuosittaiset kustannukset. Eli vaikka fysioterapiaa tarvittaisiin viikoittain, maksaisi se vuodessa alle 4000 euroa. Jos tällä pidetään henkilö kiinni työelämässä, vuosittainen nettosäästö on noin 46000 euroa. Yhden eläkkeen ehkäisemisellä maksaa 12 vastaavaa kuntoutusjaksoa. Ei tarvitse ”onnistua” kuin joka kymmenennen kohdalla, ja silti kuntoutukseen kannattaa investoida”, korostaa KUVEn varapuheenjohtaja, johtaja Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiöstä.

Tuloksellisen kuntoutumisen varmistamiseksi on tärkeää, että hyvinvointialueet liittävät järjestöjen kuntoutuspalvelut ja tuen osaksi kuntoutuksen kokonaisuutta heti toimintansa alusta lähtien.

Kuntoutusviikko nostaa esille kuntoutuksen merkityksen

Kuntoutussäätiön ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n koordinoima Kuntoutusverkosto (KUVE) korostaa kuntoutustakuun tarvetta ja tarjoaa tietoa kuntoutuksen merkityksestä. Kuntoutusviikolla 30.5.–3.6.2022 verkosto jakaa tutkittua tietoa kuntoutuksesta. Kuntoutussäätiö järjestää Kuntoutuspäivät 2.–3.6.2022.

Lisätietoja

KUVE on SOSTEn ja Kuntoutussäätiön vaikuttajaverkosto, joka toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi. Verkostoon kuuluu yli 100 järjestöä ja muuta kuntoutuksen toimijaa.