Valtionavustuslain muuttaminen valmisteilla: kasvaako järjestöjen hallinnollinen taakka?


Etusivu / Uutiset / Valtionavustuslain muuttaminen valmisteilla: kasvaako järjestöjen hallinnollinen taakka?

Lain muutosehdotukset liittyvät hallitusohjelman tavoitteeseen vauhdittaa harmaan talouden vastaisia toimia.  SOSTEn mielestä harmaan talouden vastaiset toimet ovat erittäin tärkeitä, mutta lakiesitysluonnoksessa on ongelmia yleishyödyllisen yhdistystoiminnan kannalta.

On epäselvää, miksi harmaan talouden torjuntaa koskevaa sääntelyä ollaan ulottamassa yleishyödylliseen yhdistystoimintaan, joka ei ole luonteeltaan taloudellista. Yleishyödylliset yhdistykset eivät saa tuottaa voittoa tai muuta välitöntä taloudellista etua siihen osallisille, mutta ehdotetun sääntelyn mukaan vähintään 100 000 euron määräiset yhdistysten avustukset – sekä myöntäminen että maksatus – kytkettäisiin niiden luottamushallinnon ja muiden johtohenkilöiden henkilökohtaiseen taloudelliseen toimintaan. Yhdistyksen olisi selvitettävä näiden osalta esimerkiksi verojen maksamisen laiminlyöntiin liittyviä asioita, onko henkilöllä velkoja perittävänä ulosotossa tai esimerkiksi, onko hänet asetettu konkurssiin tai asetettu liiketoimintakieltoon.

SOSTEn mielestä velvollisuus lakiluonnoksessa vaadittujen, hyvin yksityiskohtaistenkin tietojen selvittämiseen ja ilmoittamiseen aiheuttaisi yleishyödyllisille yhdistyksille kohtuuttoman hallinnollisen taakan. Sen sijaan järjestön omaan toimintaan liittyviä tietoja voidaan kyllä antaa.

Järkevintä olisi, jos avustusviranomainen itse selvittäisi omia rekistereitään käyttäen avustuksen myöntämisen ja maksamisen kannalta välttämättömät tiedot.  Jos kyseessä on yksittäisen henkilön yksityinen asia, sillä ei saa olla vaikutusta yhdistyksen avustusten saamiseen.

Lue lisää: SOSTEn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi valtionavustuslain muuttamisesta