Vielä ei ole koronatilinpäätöksen aika


Etusivu / Uutiset / Vielä ei ole koronatilinpäätöksen aika

Mitä kuuluu yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnalle koronan keskellä, kysyttiin SOSTEn Kansalaistoiminnan johtamisen verkostossa. Tapaamisessa pohdittiin kentän muutoksia kahden erilaisen järjestön Lihastautiliiton ja Suomen Punaisen Ristin kautta. Molempien järjestöjen kokemus oli se, järjestöissä eletään edelleen koronan keskellä eikä vielä ole varsinaisen koronatilinpäätöksen aika. Joitain oppeja on kuitenkin saatu.

Yhdistykset ovat vasta palautumassa koronasta

Monet vapaaehtoisvoimin toimivat yhdistykset ovat edelleen koronatauolla. Riskiryhmiin kuuluvat ovat jättäytyneet pois yhdistystoiminnassa ja nähtäväksi jää, palaavatko he mukaan toimintaan jossain vaiheessa. Kaikilla yhdistyksillä ei ole myöskään ollut kykyä digitalisoida omaa toimintaansa kuten yhdistyksen kokouksia.  Joidenkin hiipuvien yhdistysten osalta korona nopeutti päätöstä lopettaa toiminta kokonaan.

Toiminnan joustavamman toteuttamisen mahdollisuuksia pohditaan nyt monissa yhdistyksissä.

— Uuden yhdistyslainsäädännön mahdollisuudet, kuten uusi toimintaryhmälaki ja helpompi tapa yhdistää yhdistyksiä kiinnostaa kentällä, erityisesti jäsenmäärältään pienissä yhdistyksissä, sanoo järjestöpäällikkö Eija Eloranta Lihastautiliitosta ja muistuttaa, että paikallisyhdistyksissä on myös edelleen samat haasteet kuin ennen koronaakin: laskevat jäsenmäärät sekä vaikeus löytää vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä.

— Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan elpyminen siellä, missä se on päässyt hiipumaan, edellyttää vahvaa tukea liitoilta sekä terveysturvallisten toimintatapojen selkeää ohjeistamista, jotta toimintaa ei jouduta koko ajan sopeuttamaan muuttuviin tilanteisiin.

Digiloikka kasvatti osallistujamääriä

Korona on pakottanut järjestöt kehittämään ja laajentamaan toimintaansa verkossa. Se on tuonut lisää osallistujia toimintaan. Verkkoauttamisen volyymit ovat kasvaneet koronan aikana hurjasti. Korona on synnyttänyt myös uusia auttamisen paikkoja.  Kaikilla ei ole kuitenkaan valmiuksia tai halua digitaaliseen osallistumiseen.

— Verkossa toimiminen tuo paljon mahdollisuuksia, kun auttaminen voi olla paikasta riippumatonta. Tulevaisuudessa tavoitamme verkossa yhä enemmän apua tarvitsevia ja se on tärkeä avun antamisen paikka. Samalla kun kehitämme verkkovapaaehtoisuuden ja verkkoauttamisen muotoja ja tapoja, pitää muistaa myös ne apua tarvitsevat, jotka eivät ole sähköisten palveluiden äärellä. Monet Punaisen Ristin osastot ovat hyödyntäneet digitaalisuuden tarjoamia työkaluja ketterästi ja olleet valmiita kokeilemaan uutta ja ovat myös siten kasvaneet ja löytäneet korona-aikana sopiva roolin toiminnalleen ja toimintatavoilleen. Joissain osastoissa taas digitaalisten välineiden käyttö on ollut vieraampaa. Joka tapauksessa vapaaehtoisilla on mahdollisuus olla mukana sekä verkossa että perinteisin tavoin, totesi järjestöjohtaja Marja Lehtimäki Suomen Punaisesta Rististä.

— Verkkoon viety toiminta on tuonut mukanaan myös uusia kehittämishaasteita. Verkossa toteuttaviin ryhmiin ilmoittautumiseen on matala kynnys, mutta yhtä matala kynnys on myös jäädä pois toiminnasta. Aiemmin lähitoimintana toteutettu koulutus tai muu toiminta ei taivu sellaisenaan verkkoon, vaan toiminta täytyy muotoilla alusta asti uudestaan. Verkkotoiminta haastaa myös järjestöjen perinteisiä toimintarakenteita. Tarvitaan rohkeutta ja notkeutta mukauttaa toimintaa tarpeiden mukaisesti.