Vuoden 2023 Sosiaali­barometrin ensimmäiset kyselyt ovat lähteneet liikenteeseen!


Etusivu / Uutiset / Vuoden 2023 Sosiaali­barometrin ensimmäiset kyselyt ovat lähteneet liikenteeseen!

Viime vuoden aikana uudet kriisit koettelivat jälleen suomalaista yhteiskuntaa. Euroopassa syttyi sota ja energian saatavuudessa oli haasteita. Myös elintarvikkeiden ja kulutushyödykkeiden hinnat nousivat inflaation takia. Hintojen nousun vaikutukset iskivät erityisesti jo valmiiksi heikoimmassa asemassa oleviin. Vaikka vuosi vaihtui, edellä mainitut kriisit ja niiden vaikutukset ovat edelleen ajankohtaisia.

Samanaikaisesti yhteiskunnan eri sektoreilla toimiviin palvelujärjestelmiin on kohdistunut muutoksia. Työllisyyden kentällä yksi esimerkki on viime vuoden toukokuussa voimaan astunut pohjoismainen työvoimapalvelumalli. Myös hallituksen esitys TE-palveluiden siirtämisestä kuntien vastuulle on eduskunnan käsittelyssä.

Uudistuksista mittavimpana voidaan varmasti pitää sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueille, jotka aloittivat toimintansa vuoden alussa. Keväällä odottavat puolestaan eduskuntavaalit ja uuden hallituksen muodostaminen.

Sosiaalibarometri tarttuu jälleen ajankohtaisiin aiheisiin

Oli kyse sitten yhteiskunnallisista kriiseistä tai muutoksista, on tärkeää, että niiden vaikutuksista saadaan mahdollisimman ajankohtaista ja monipuolista tietoa. Niinpä vuoden 2023 Sosiaalibarometri keskittyy tutkimaan esimerkiksi eri palvelujärjestelmiä koskevia uudistuksia, niiden vaikutuksia palveluiden käyttäjiin sekä sitä, miten julkisorganisaatiot ovat vahvistaneet resilienssiään kriisien varalta.

Barometrin ensimmäiset kyselyt ovat lähteneet liikkeelle tämän viikon maanantaina 9.1. Tänä vuonna kyselyaineisto kerätään kolmessa osassa tammi-, maalis- ja toukokuussa. Ensimmäisenä vastausvuorossa ovat TE-toimistojen johtajat, palvelujohtajat ja -päälliköt sekä kuntien työllisyyspalveluista vastaavat viranhaltijat.

Työllisyyden teemajulkaisun aiheet käsittelevät muun muassa työllisyyteen vaikuttavia tekijöitä ja työllisyyspalveluita, Marinin hallituksen työllisyysuudistuksia, muutoksessa olevaa monialaista yhteistyötä sekä järjestöjen roolia työllisyyden hoidossa.

Kyselyyn toivotaan mahdollisimman suurta vastaajajoukkoa, jotta työllisyyteen vaikuttavista tekijöistä ja palvelujärjestelmän tilasta voidaan muodostaa mahdollisimman tarkka kuva. Aineistonkeruu päättyy keskiviikkona 1.2.2023.

Ensimmäiset tulokset julkaistaan jo huhtikuussa

Maaliskuussa barometriaineisto kerätään Kelalta ja toukokuussa hyvinvointialueilta. Tulokset julkaistaan kolmena erillisenä teemajulkaisuna vuoden 2023 aikana. Ensimmäinen julkaisu, joka käsittelee työllisyyttä, julkaistaan huhtikuussa SOSTEn sivuilla verkkojulkaisuna.

SOSTE toteuttaa Sosiaalibarometrin yhteistyössä Kelan ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Lisätietoja Sosiaalibarometrista: tutkija Linda Typpö, linda.typpo@soste.fi, puh. 040 731 8246