YK:n erityisraportoija vaatii hallituksia vähentämään etuuksien alikäyttöä


Etusivu / Uutiset / YK:n erityisraportoija vaatii hallituksia vähentämään etuuksien alikäyttöä

YK:n äärimmäisen köyhyyden ja ihmisoikeuksin erityisraportoija Olivier De Schutter julkaisi 24.6.2022 raporttinsa sosiaaliturvaetuuksien alikäytöstä. Hän esitteli raportin tuloksia 27.6. YK:n ihmisoikeuskomitean istunnossa.

Lue lisää: United Nations Human Rights: Millions failing to access social protection entitlements: UN expert

Raportti perustuu asiantuntijoiden, valtion virastojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien vastauksiin kyselyyn. Vastauksia saatiin 36 maasta. Suomi on yksi kyselyyn vastanneista maista. Myös SOSTE vastasi osaltaan kyselyyn.

Tiedot etuuksien alikäytöstä ovat rajallisia. Alueilla, joilta arvioita kuitenkin on olemassa, ne ovat erittäin korkeita: esimerkiksi useiden EU:ssa yleisten etuuksien alikäyttö voi olla yli 40 prosenttia.

Tietoisuuden puute ja etuusjärjestelmien monimutkaisuus johtavat etuuksien alikäyttöön

Raportti tuo esille, että sosiaalietuuksien alikäyttöön vaikuttaa tietoisuuden puute saatavilla olevista etuuksista. Yksi tärkeimmistä syistä, miksi miljoonat ihmiset ympäri maailmaa eivät saa heille kuuluvia etuuksia, ovat monimutkaiset, usein nöyryyttävät prosessit, joiden takia ihmiset eivät osaa tai halua hakea heille kuuluvia etuuksia.

Valtioiden tietokannat ovat myös puutteellisia, eivätkä kaikki ihmiset siksi saa heille kuuluvia etuuksia. Lisäksi tietyt ryhmät, kuten laittomat maahanmuuttajat, eivät täytä sosiaalietuuksien ehtoja. Esimerkiksi pysyvä osoite, henkilöllisyystodistus tai rekisteröinti työntekijäksi ovat ehtoja monien maiden sosiaalietuusjärjestelmissä. Nuo tekijät ovat kuitenkin arviolta miljardin henkilön, jolta puuttuu laillinen henkilöllisyystodistus, sekä 1,6 miljardin epävirallisena työntekijänä kamppailevan henkilön ulottumattomissa.

Hakumenettelyjä yksinkertaistettava ja henkilökohtaista palvelua vahvistettava

De Schutter tuo esiin, että vaikka viime vuosikymmeninä on edistytty huomattavasti sosiaaliturvajärjestelmien laajentamisessa, hämmästyttävän vähän huomiota on kiinnitetty lukemattomiin järjestelmien väliinputoajiin. Jos hallitukset eivät pysty parantamaan niiden ihmisten tilannetta, jotka eivät saa etuuksia, joihin he ovat oikeutettuja, ne ovat vaarassa jatkaa juuri sitä köyhyyden ja eriarvoisuuden ylläpitämistä, jota etuusjärjestelmät on suunniteltu poistamaan. Hän vaatii hallituksia kiinnittämään tähän aliraportoituun, mutta kiireelliseen haasteeseen sen ansaitseman huomion.

Keinoina vähentää etuuksien alikäyttöä raportissa ehdotetaan hakumenettelyjen yksinkertaistamista ja henkilökohtaisten julkisten palvelujen vahvistamista. Hallitusten on tehostettava etuuksien alikäytön seuraamista ja tehtävä konkreettiset suunnitelmat sen vähentämiseksi. Köyhyyttä kokeneita ihmisiä on kuultava toimintasuunnitelmia laadittaessa.

”Hallituksilla ei ole velvollisuutta vain tarjota paperilla sosiaalista suojelua, vaan myös varmistaa, että yksilöt ovat tietoisia etuuksista, joihin heillä on oikeus”, De Schutter sanoo.