Vaikutta­minen ilmasto­asioihin


Etusivu / Artikkelit / Vaikutta­minen ilmasto­asioihin

Ilmastonmuutos on globaali ongelma, jolla on useita vakavia seurauksia ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo näkyvissä, ja nykytiedon mukaan Pariisin sopimuksen tavoite keskilämpötilan nousun rajaamisesta 1,5 asteeseen ei ole realistinen ilman merkittäviä lisätoimia. Ilmastonmuutos lisää terveyshaittoja, kuten ilmastoahdistusta, sään ääri-ilmiöitä, helteitä sekä tartuntatautien syntymistä. Ympäristöhaitat vaikuttavat myös laajasti yhteiskuntamme toimintaan, kuten ruoantuotantoon ja puhtaan veden saantiin.

Terveyshaittojen ohella ilmastonmuutos on myös sosiaalipoliittinen ongelma. Kun riskit kasvavat, ovat erityisesti heikommassa asemassa olevat vaarassa. Kyky sopeutua muutoksiin riippuu myös tulotasosta, ja onkin tärkeää varmistaa, että yhteiskunta on varautunut ilmastonmuutoksen seurauksiin. Ilmastonmuutoksen ohella myös sen hillitseminen muuttaa yhteiskuntaa, kun verotus, elinkeinorakenne ja kulutus ovat muutoksessa. Päätöksenteossa tuleekin varmistaa, että ilmastopolitiikka on oikeudenmukaista ja huomioi sosiaaliset näkökulmat.

Ilmastonmuutoksen haasteet ovat myös tiiviisti oikeudenmukaisuuskysymyksiä, sillä edellä kuvatut haitat evät jakaudu tasaisesti.  Erityisesti monella heikommassa asemassa olevalla on huonommat mahdollisuudet varautua ilmastonmuutoksen tai ilmastopolitiikan seurauksiin. Samalla tulevat sukupolvet uhkaavat saada taakakseen saastuneen maapallon, jonka kärsimistä vahingoista osa voi olla peruuttamattomia. Ilmastonmuutoksen torjuminen on siis paitsi heikompiosaisten puolustamista myös tulevaisuuden elämisen mahdollisuuksien turvaamista.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen ovatkin koko yhteiskuntaa koskettava haaste, jonka ratkaisuun tarvitaan kaikkia yhteiskunnan toimijoita. Kansalaisjärjestöt ovat perinteisesti olleet suomalaisessa yhteiskunnassa merkittäviä vaikuttajia, joiden toiminnan merkitys korostuu vaikeina aikoina.    Järjestöt on nostettu esiin vuoden 2022 IPCC:n raportissa keskeisenä toimijana ilmastotyössä, ja kansalaisjärjestöjen merkitys on jo nyt ollut globaalisti suuri. SOSTE kannustaakin järjestöjä ilmastotyöhön – myös hyvinvoinnin ja terveyden turvaamiseksi.

Järjestöt ovat koko historiansa ajan olleet Suomessa merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia, joiden teot ja työt ovat ohjanneet yhteiskuntaa kohti sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Onkin tärkeää, että ilmastopolitiikka tunnistetaan tärkeäksi vaikuttamiskohteeksi myös järjestöjen keskuudessa.

Vaikuttamistyötä voi tehdä monin tavoin. Helpoin tapa aloittaa on pohtia, miten ilmastonmuutos vaikuttaa niihin tavoitteisiin, joita järjestö muutoinkin edistää. Sosiaalisten ja terveydellisten seurausten myötä ilmastonmuutos heijastuu varmasti järjestön kohderyhmään tai toimintaan, ja nämä havainnot voidaan puolestaan kirjata taustaksi vaikuttamistyön suunnittelulle. Taustoituksen jälkeen onkin mahdollista lähteä suunnittelemaan omia tarkempia toimia.

Viisi konkreettista vaikuttamistyön keinoa, joilla sosiaali- ja terveysjärjestöt voivat hillitä ilmastonmuutosta:

1. Vaikuta kansallisella tai kansainvälisillä kentillä

a) Korosta hillintätoimien tärkeyttä ja sopeutumisen merkitystä

b) Osallistu ilmastoasioita käsittelevien lakien lausuntokierrokselle

c) Nosta ilmastoasioita yhteistyö- tai kattojärjestön agendalle

d) Kysy vaalien alla, miten ehdokkaat edistävät ilmastonmuutoksen kiihtyessä terveyden ja hyvinvoinnin turvaamista

2. Vahvista yhteistyötä ilmastotyössä.

a) Etsi kumppaneita esimerkiksi ympäristöjärjestöistä tai yrityksistä

b) Pohdi oman sektorin toimijoiden kanssa ilmastohankkeen aloittamista

c) Kartoita julkisen sektorin keinot (kuten ministeriöiden hankkeet) tukea ilmastotoimia

3. Lisää tietoisuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja hillintäkeinoista.

a) Tiedosta ilmastonmuutoksen vaikutukset omaan toimintaan

b) Pidä yllä ilmastoasioista keskustelua omassa järjestössä

c) Käsittele ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja ilmastopolitiikkaa järjestön tilaisuuksissa

d) Edistä oikean tiedon etenemistä

e) Muista optimismi ja usko tulevaisuuteen, järjestötyöllä voi vaikuttaa!

Julkaistu 27.6.2022