Viestinnän johtaminen


Etusivu / Artikkelit / Viestinnän johtaminen

Viestinnän johtamisen tehtävänä on edistää organisaation strategisia päämääriä. Yksinkertaista ja selkeytä organisaation ydinviestit ja pidä huoli, että ne ovat kaikille selvät. Tässä kohderyhmänä on omien jäsenten, median, sidosryhmien lisäksi myös oman organisaation henkilöstö.

”Johtaminen on asioiden havainnollistamista, fiksua esiintymistä, kuuntelemista, dialogia, läsnäoloa, innostamista ja motivointia. Siina Repo, Viesti ry

Reagoi

Viestintä on nykyään todella nopeaa ja usein odotuksena on, että erityisesti verkossa läsnä tulisi olla monessa paikassa. Myös oletus reagointiajasta tuntuu lyhenevän koko ajan. Tämä lisää haasteita, mutta olennaista on valmistautua ja ennakoida. Pidä huoli, että organisaatio on siellä missä siitä keskustellaan. Pelaa avoimin kortein, viestinnän tulee olla läpinäkyvää ja vuorovaikutteista.

Suunnittele

Viestinnän suunnittelun eri näkökulmia on lähes rajattomasti: organisaation perusviestit, ajankohtaiset aiheet, kampanjat, verkkoviestintä, some, viranomaiset, jäsenet, media, yhteiskunnallinen vaikuttamien, koulutukset ja blogatakin pitäisi. Resurssien niukkuuteen auttaa hyvä suunnittelu. Kannattaa tehdä mielummin yksi asia hyvin kuin monta hätäisesti. Jätä kalenteeriin tilaa suunnittelulle ja ideoinnille.

Viestinnän työkalupakki on pullollaan erilaisia mahdollisuuksia. Usein hankalinta on arvioida mikä voisi toimia parhaiten. Parhaan lopputuloksen saa usein yrityksen ja erehdyksen kautta. Aina on oleellista kuitenkin tehdä itselle selväksi, että miksi viestitään ja keneen halutaan vaikuttaa.

Ohjeista

Viestintä tarvitsee tuekseen ohjeistusta. Monella yhdistyksellä ja järjestöllä on helposti saatavilla ainakin logoon tai brändiin liityviä ohjeita, median yhteydenottoon liittyviä ohjeita, kriisiviestintäohjeet, someohjeet, hissipuhe tai bloggausohjeet. Lisäksi henkilöstön on tunnettava näiden ohjeiden keskeinen sisältö.

Mittaa

Viestinnän onnistumista ei ole aina helppo mitata, mutta erilaisia mittareita on nykyään enemmän kuin ennen. Mainemittarit, oman verkkopalvelun ja somepalveluiden analytiikka, mediaseuranta ja oman organisaatio sisäiset mittarit ovat muutamia esimerkkejä viestinnän työkaluista.

Tarkistettu ja tarvittaessa päivitetty 15.9.2022