Alkoholi – yhteis­kunnan vai yksilön kysymys?

Kaarina Tamminiemi on kirjoittanut SOSTEblogin.

Etusivu / Blogi / Alkoholi – yhteis­kunnan vai yksilön kysymys?

Vaalit lähestyvät, ja se nostaa keskusteluun monenlaisia aiheita ja hyvä niin. Yksi keskustelua kirvoittanut aihe on alkoholi ja sen saatavuuden lisääminen viinit ruokakauppaan -tyyppisellä kärjellä. Asia voi kuulostaa yksinkertaiselta. Olisihan se helppoa, jos viinipullon voisi ostaa kaupasta samalla, kun hankkii ruokatarvikkeet. Yksilön kannalta helppoa, mutta yhteiskunnan tasolla monimutkaisempaa.

Onni ei jakaannu Suomessa tasan

Lääkärilehden vastaava päätoimittaja Pekka Nykänen kirjoittaa Lääkärilehdessä 13.2.2023 osuvasti hukatuista elinvuosista. Suomi menettää joka vuosi 175 000 elinvuotta estettävissä oleviin syihin. Kansaa sysäävät ennenaikaisesti hautaan alkoholi, itsemurhat sekä iskeemiset eli hapenpuutteesta johtuvat sydänsairaudet, kuten sydäninfarktit. Miehillä myös tapaturmat. Jos asuinpaikka, elintavat ja sukupuoli eivät osu kohdilleen, kuolema voi kohdata muita aiemmin.

Alkoholihaitat ovat suurempia kuin alkoholin hyödyt

Alkoholi on kärjessä, kun puhutaan hukattujen elinvuosien syistä. Alkoholin käytön haitat koskevat kaikenikäisiä ja kaikkia sosioekonomisia ryhmiä. Kyse ei ole pelkästään alkoholin suurkuluttajista, vaan suuri osa alkoholia ongelmallisesti käyttävistä on työikäisiä ja -elämässä. Siis tavallisia ihmisiä, jotka ovat aiemmin juoneet kohtuudella. Suuri osa haitoista tapahtuu muun muassa onnettomuuksina ”tavallisille” kansalaisille. Päihdehaitoista kärsivät usein myös lapset ja läheiset.

Alkoholin käyttö ei ole pelkästään yksilön asia. Alkoholin ongelmakäytöstä kansanterveydelle, työelämälle ja kansantaloudelle aiheutuvat haitat ovat moninaisia ja mittavia. Alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen kustannus on arvioitu suorina kuluina yli 1,6 miljardiksi euroksi ja epäsuorina kuluina tuplasti tuon summan. Arviolta 70 000 lasta kasvaa perheessä, jossa ainakin toisella vanhemmalla on vakava päihdeongelma. Pelkästään alkoholiin liittyviä sairaalakäyntejä on vuodessa 46 000 ja poliisin hälytystehtäviä yli 250 000. Rattijuopumustapauksia on yli 17 000.

Terveydenhuolto ei kestä lisäkuormitusta

Terveydenhuoltomme on tällä hetkellä äärimmäisen kuormittunut. Hoito- ja palveluvelan, hoitojonojen, henkilöstöpulan ja muiden hoitoon pääsyyn vaikuttavien ongelmien korjaaminen on haastavaa ja resursseja vievää. Tässä tilanteessa on vaikea nähdä, että kuormitusta olisi viisasta yhtään lisätä alkoholin saatavuutta lisäämällä.

On mahdotonta sanoa tarkasti, kuinka paljon alkoholin käyttö kuormittaa esimerkiksi sairaaloiden päivystyksiä, mutta on arvioitu, että alkoholin ongelmakäyttäjät ovat kolmanneksi yleisin potilasryhmä akuuttilääketieteen päivystyksissä. Arviossa ei ole mukana niitä potilaita, jotka ovat loukanneet itsensä humalassa.

Alkoholi on merkittävä tekijä väestöryhmien välisten terveyserojen taustalla

Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaryhmä julkaisi 7.3.2023 ehdotuksensa terveyserojen kaventamiseksi. Asiantuntijaryhmän ehdotuksessa todetaan, että alkoholin aiheuttama kuolleisuus selittää merkittävän osan sosioekonomisten ryhmien välisistä elinajanodotteiden eroista.

Alkoholin saatavuuden sääntely on yksi merkittävimmistä toimista, joilla alkoholinkulutukseen ja alkoholihaittojen määrään voidaan vaikuttaa.

Muita välineitä ovat mainonnan rajoittaminen, verotus sekä ehkäisevä päihdetyö.

Alkoholipolitiikassa katseen tulee olla yksittäisten päätösten sijaan kokonaisuudessa

Suomessa alkoholipolitiikan tarkoitus on vähentää alkoholin käyttäjilleen, heidän läheisilleen, muille ihmisille ja yhteiskunnalle aiheuttamia ongelmia ja haittoja. Kysymykset, myydäänkö viiniä ruokakaupassa, ja pitäisikö alkoholin verotusta nostaa vai laskea, ovat osa alkoholipolitiikkaa. Siinä katseen tulisi olla yksittäisten päätösten sijasta kokonaisuudessa. Päätökset tulee tehdä tavoitteellisesti ja tutkittuun tietoon perustuen.

Kukin taho keskittyköön siihen, missä on hyvä

Annetaan ruokakauppojen ja Alkon keskittyä siihen, missä ne ovat hyviä; ruokakauppojen ruuan myymiseen ja Alkon vastuulliseen alkoholin myyntiin.
Yksilön näkökulmasta se, että viinin ”joutuu” hakemaan Alkosta ruokakaupan sijaan, on pieni haitta, jos sitä vertaa koko yhteiskunnalle alkoholista koituviin haittoihin.