Avustus­­­päätöksen jälkeen suunnataan nyt eteen­päin

Eija Koivuranta on kirjoittanut Vieraskynä SOSTEblogin.

Etusivu / Blogi / Avustus­­­päätöksen jälkeen suunnataan nyt eteen­päin

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustukset myönnettiin ensimmäisen kerran uuden lainsäädännön ohjaamana, valtion talousarvioon varatusta määrärahasta, irrallaan Veikkauksen tuotoista. Päätöksen avustuksista teki sosiaali- ja terveysministeriö sen yhteydessä toimivan avustuskeskuksen, STEAn, esityksen pohjalta.

Maan hallituksen ja STM:n vahva poliittinen tahdonilmaus

Lopullisessa avustuspäätöksessä STM lisäsi yhden järjestön, SOSTEn, avustusta merkittävästi STEAn ehdottamasta 1,6 miljoonasta eurosta 3,1 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaa, että SOSTEn tilanne helpottui hätkähdyttävään joulukuiseen ehdotukseen nähden merkittävästi. Toimintaa joudutaan kuitenkin supistamaan merkittävästi eli 500 000 eurolla, mikä on noin 15 prosenttia aiemmasta avustustasosta ja myös kuluvan vuoden alustavasta avustussuunnitelmasta. Päätös oli joka tapauksessa maan hallituksen ja STM:n vahva poliittinen tahdonilmaisu siitä, että sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan toimintakykyistä kattojärjestöä tukemaan järjestöjen toimintaedellytyksiä ja toimimaan järjestöjen yhteisenä äänenä ihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden puolesta – miten yhdessä rakennetaan hyvä elämä kaikille.

Koska STM:llä ei ole mitään vararahastoa avustusehdotuksen muutostarpeiden varalta, tuo SOSTElle tehty lisäys koottiin vähentämällä yhteensä 287 avustuksensaajan avustusta avustusehdotukseen nähden. Virallista STM:n julkistamaa tietoa vähennysten kohdentamisesta ei SOSTElla ole. Ilmeisesti kohdennus on tehty teknisluonteisen kaavan mukaan noin prosentin leikkauksena suurimpaan avustukseen järjestöille, joiden avustusten yhteismäärä on ollut kasvamassa yli viisi prosenttia edeltävään tukipäätökseen verrattuna. Järjestön koko tai tehtäväalue ei tiettävästi ole vaikuttanut asiaan. Järjestöjen työn sisältöjä tai avun saajia ei siis ole päätöksessä arvotettu toisiinsa nähden.

Järjestelmää kehitettävä avustuspäätöksen viivästymisen varalle

Avustuspäätöksen odotusaika oli monelle järjestölle tuskallisen pitkä. Tämä johtui ennen kaikkea siitä, että osalla järjestöistä kassassa ei ollut puskuria ja palkat ja muut erääntyvät maksut uhkasivat jäädä maksamatta tai suoriutuminen niistä näytti vaativan poikkeusjärjestelyjä, jopa lomautuksia ja suunniteltujen tapahtumien perumisia. Rahoitusjärjestelmä vaatii tältä osin kehittämistä, kuten puskureiden tarpeen tunnustamista ja niiden sallimista nykyistä laajemmin, sekä ennakkomaksumenettelyn käyttöönottoa.

Työnjakoa, yhteistyötä ja uusi strategia

SOSTE on nyt saattanut muutosneuvottelut päätökseen. Valtuusto on hyväksynyt uuden budjetin. SOSTEn hallitus on linjannut uuden organisaation ja johtamisrakenteen toiminnan keskeisten tavoitteiden sekä tehokkuuden ja vaikuttavuuden varmistamiseksi. Henkilöstö vähenee avustustason aleneman seurauksena 14 henkilöllä 47:stä. Valitettavasti menetämme SOSTEsta paljon merkittävää osaamista. Ydintehtävät turvataan tilanteen mahdollistamassa laajuudessa.

Toimintatapoja uudistetaan, kun yhden avustuksen rakenne sen nyt aiempaa paremmin sallii. Työnjakoa ja yhteistyötä jäsenjärjestöjen kanssa on tärkeää kehittää pitkäjänteisesti ja eteenpäin katsoen. Vuoropuhelussa STEAn kanssa SOSTEn on nyt aika avata uusi sivu ja hakea hyvää yhteistyötä. SOSTEn maaliskuun liittokokous saa käsiteltäväkseen ehdotuksen järjestön uudeksi strategiaksi, mikä luo hyvän perustan sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteiseen tulevaisuuteen suuntaamiseksi.