Eduskunnan köyhyyspäivässä kansanedustajat sitoutuivat köyhyyden vähentämiseen


Etusivu / Blogi / Eduskunnan köyhyyspäivässä kansanedustajat sitoutuivat köyhyyden vähentämiseen

Eduskunnassa 23.4. järjestettyyn köyhyyspäivään kokoontui 33 eri järjestöä ja muuta tahoa jakamaan tietoa ajankohtaisesta köyhyystilanteesta ja keinoista, joilla köyhyyttä voitaisiin vähentää. Kansanedustajat vierailivat päivän aikana näyttelypisteillä tutustumassa eri toimijoiden viesteihin.  

Tilaisuuden järjesti eduskunnan köyhyysryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kansanedustaja Maria Ohisalo ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Hilkka Kemppi. Itse toimin ryhmän sihteerinä.  

Päivän päätteeksi julkaistussa köyhyysryhmän kannanotossa puheenjohtajat vaativat hallitusta muun muassa palauttamaan välittömästi työttömyysturvan suojaosan ja perumaan sosiaaliturvan indeksijäädytykset. 

16 kansanedustajaa sitoutui köyhyyden vastaisiin toimiin

Päivän aikana käytiin monia mielenkiintoisia keskusteluja siitä, miltä köyhyystilanne tällä hetkellä näyttää eri järjestöjen kohderyhmien näkökulmasta sekä siitä, mitä toimia köyhyyden vähentämiseksi tarvittaisiin.  

Kaikilla kansanedustajilla oli myös mahdollisuus jättää oma sitoumuksensa vähintään yhdestä keinosta, jolla he pyrkivät vähentämään köyhyyttä Suomessa. Sitoumuksia saatiin 16 edustajalta. Niissä nousee esiin muun muassa perusturvan riittävän tason turvaaminen ja sosiaaliturvaleikkausten peruminen, kohtuuhintainen asuntotuotanto, maksuton koulutus ja mahdollisuus harrastukseen varallisuudesta riippumatta.  

Li Andersson (vas.): Parannuksia perusturvaetuuksiin sekä takuu- ja kansaneläkkeisiin. Siirtyminen yhteen yhtenäistettyyn maksukattoon sote:ssa. Lapsiköyhyyden vähentämiseksi lapsikorotusten palauttaminen. Maksuttoman 2. asteen säilyttäminen. Maksuttomat harrastuksen koulupäivän yhteyteen. Lisää kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa. Panostuksia osatyökykyisten työllistämistoimiin. Tulo- ja varallisuuseroja kaventava veropolitiikka.  

Fatim Diarra (vihr.): Työmarkkinoiden segregaation purkaminen parantaa naisten asemaa. Palkka-avoimuus. Palkkatasa-arvo. Perhevapaiden jakaminen tasan lainsäädännön tasolla. Kielen opetus pikkulasten vanhemmille. Kotihoidon tuen purkaminen isommille lapsille.  

Tiina Elo (vihr.): Sitoudun puolustamaan kohtuuhintaista asuntotuotantoa, jotta jokaisella olisi koti. Sitoudun edistämään lasten ja nuorten harrastustakuuta, jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi vanhempien varallisuudesta riippumatta mielekäs harrastus. Sitoudun puolustamaan sote-alan järjestöjen toimintaedellytyksistä, jotta arvokkaan ennaltaehkäisevän työn jatkuminen voidaan turvata. 

Hanna Holopainen (vihr.): Sitoudun tekemään työtä, jottei yksikään nuori tule syrjäytetyksi. Ensimmäisenä on peruttava lastensuojelun jälkihoidon ja nuorten ammatillisen kuntoutuksen heikennykset. 

Inka Hopsu (vihr.): Turvataan ruoka-avun toimijoiden ja järjestöjen työn resurssit. Toteutetaan asunto ensin -periaatetta, tarjotaan enemmän myös pysyviä asumisratkaisuja tilapäisen asumisen rinnalle. Perustulo ja yhteisö, johon kuulua, jokaiselle! 

Hilkka Kemppi (kesk.): Tarjoan vaihtoehdon hallituksen eriarvoistavalle kehysriihipaketille. 

Merja Kyllönen (vas.): Taistelen leijonan lailla, että valtiontalouden kehysmenettelyä avataan, jotta voimme tehdä aidosti korjaavia toimia asioihin, jotka maksavat jälkihoitona maallemme todella paljon. 

Jos juurisyyt hoidetaan näiden asioiden takana, ei tarvitsisi leikata, vaan meillä olisi käytettävissä rahaa köyhyyden poistoon, palveluihin, eikä velkaa tarvitsisi ottaa enää. 

Krista Mikkonen (vihr.): Perutaan opiskelijoiden asumistuen leikkaukset ja sidotaan opintotuki indeksiin. Näin mahdollisuus kouluttautumiseen on jokaisella, myös köyhistä perheistä tulevilla nuorilla, jotka eivät kotoaan voi saada taloudellista tukea. Koulutus on avain köyhyydestä irtautumiseen niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla.  

Laura Meriluoto (vas.): Hyvinvointialueiden rahoitustilanteen parantaminen, palveluiden kehittäminen. Sosiaaliturvan tason korottaminen. Sosiaaliturvaan liittyvän asioinnin helpottaminen.  

Maria Ohisalo (vihr.): Nopeana toimena haluan palauttaa työttömyysturvan suojaosan, joka kannustaa ottamaan vastaan myös lyhyen tai osa-aikaisen työn. Pitkällä tähtäimellä teen töitä sen eteen, että Suomeen saadaan vastikkeeton perustulo.  

Olga Oinas-Panuma (kesk.): Perustulo. Riittävää koulutusta ja työnsaanti/työpaikat. Koulussa opetusta talousasioihin (ei voi olettaa, että kaikki oppii kotona). 

Aino-Kaisa Pekonen (vas.): Riittävä perusturvan taso. Suomi on saanut toistuvasti huomautuksia liian matalasta sosiaaliturvan tasosta.  

Jussi Saramo (vas.): Perusturvasta joustavampi ja tasoltaan korkeampi. Asumistukileikkaus peruttava. 

Sofia Virta (vihr.): Lasten vuorohoitoon sekä aamu- ja iltapäiväkerhojen toimintaan panostaminen, sillä monissa yhden vanhemman perheissä iso este työn tekemiselle on nimenomaan se, ettei pientä lasta voi jättää yksin kotiin. Hoitomahdollisuuksiin panostamalla voisimme auttaa yksinhuoltavanhempia työllistymään ja sitä kautta kohentamaan perheen tulotasoa. 

Saara Hyrkkö (vihr.): Teen töitä etenkin lapsiperheköyhyyden poistamiseksi. Sosiaaliturvan leikkaukset tulee perua, maksuton koulutus turvata ja maksuttomia harrastusmahdollisuuksia laajentaa. Kohtuuhintaista asuntotuotantoa tulee lisätä, ei vähentää.   

Jenni Pitko (vihr.): Sitoudun panostamaan koulutukseen, joka on parhaita keinoja nostaa ihmisiä köyhyydestä. 

Seuraavassa blogissani kerron päivään osallistuneiden järjestöjen ja muiden tahojen näkemyksistä, miltä köyhyystilanne näyttää ja mitä sen helpottamiseksi pitäisi tehdä.  

Tilaisuuteen osallistuneet järjestöt ja muut tahot: Allianssi, Amnesty, Diakonissalaitos, Eläkeliitto, Eläkeläiset, Eläkkeensaajien keskusliitto, Icehearts, Ihmisoikeusliitto, Itla, Kaiku-kortti, Kela, Kirkkohallitus, Kuka kuuntelee köyhää -verkosto, NAL,  Pelastakaa Lapset, Ruoka-apu.fi, SAKKI, SAMOK, SPR, Stadin ruoka-apu, SOSTE, Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin, SYL, Takuusäätiö, Tatsi ry, Työttömien Keskusjärjestö, Unicef, VVA, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto, Yksinasuvat ry, Yrittäjän talousapu, Y-säätiö ja tenure track – professori Mia Tammelin Tampereen yliopistosta.