SOSTE kokoaa yhteen noin 250 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä rakentamaan yhdessä ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa. 

SOSTEn jäseninä on moninainen kirjo toimijoita, jotka edustavat vielä moninaisempaa joukkoa ihmisiä ja elämäntilanteita. Tehtävänämme on yhdessä varmistaa, että näiden ihmisten ääni kuuluu, kun heitä ja heidän elämäänsä koskevia päätöksiä tehdään. SOSTEn jäsenenä tuet tätä työtä. 

SOSTEn jäsenpalveluilla edistetään järjestöjen elinvoimaa, vahvistetaan hyvää hallintoa ja kasvatetaan vaikuttavuutta.

SOSTEssa olet mukana vaikuttamassa

SOSTE on vahva vaikuttaja sote-järjestöille tärkeissä asioissa:

  • sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisessä
  • sote-politiikkaan myötävaikuttavissa muissa politiikka-alueissa
  • järjestötoiminnan tulevaisuuteen ja toimintaedellytyksiin liittyvissä kysymyksissä

SOSTE kokoaa sote-järjestöt kannanmuodostukseen ja lainsäädäntötyön valmisteluun:

  • sote-politiikan sekä kansalaisyhteiskunnan lainsäädäntötyön muutokset
  • edustukset, työryhmät ja -pajat
  • lainsäädäntövaikuttamisen kanavat
  • kotimaiset ja kansainväliset verkostot

Juridinen neuvonta ja yhteishankinnat

Järjestöjen hyvän hallinnon avulla minimoidaan väärinkäytösten ja virheiden riskit, varmistetaan laadukas ja tuloksellinen toiminta sekä vahvistetaan luottamusta ja arvostusta järjestötoimintaa kohtaan. SOSTEn lakimiehet ohjaavat ja neuvovat jäsenjärjestöjä yksittäisissä juridiikkaan, sopimuksiin ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Lisäksi lakimiehemme ovat käytettävissä puhujina erilaisissa tilaisuuksissa sekä tuottavat jäsenjärjestöille räätälöityjä koulutuksia esimerkiksi yhdistyslaista, hyvästä hallinnosta, julkisista hankinnoista, valtiontuista, digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta ja tietosuojasta.

SOSTEn lakimies toimii jäsenjärjestöjen tukena julkisissa hankinnoissa. Lisäksi järjestöjen käyttöön suunnitellut hankintaohjeet ja oppaat sekä valmiit lomakepohjat auttavat järjestöjä tekemään julkisia hankintoja taloudellisesti ja oikein. SOSTEn lakimies myös koordinoi jäsenistön yhteishankintoja ja ottaa vastaan ehdotuksia uusiksi yhteishankinnoiksi. Ajankohtaisista yhteishankinnoista viestitään SOSTEn uutiskirjeessä.

SOSTEn lakimiesten jäsenjärjestöille tarjoama juridinen neuvonta ja tuki on maksutonta. Lähetä juridiset tukipalvelupyynnöt osoitteeseen tukipyynnot@soste.fi. Lakimiehiin voi ottaa yhteyttä vapaamuotoisesti sähköpostilla tai puhelimitse.

Koulutukset ja tapahtumat

SOSTE järjestää koulutuksia ja tapahtumia sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimijoille ja sidosryhmille niin järjestöissä kuin julkisella ja yksityisellä sektorilla. Osassa tapahtumista SOSTEn jäsenjärjestöt saavat osallistumismaksun edullisemmalla jäsenhinnalla. Jäsenhinta ei koske SOSTEn jäsenjärjestöjen alue-, paikallis- tai piirijärjestöjä, ainoastaan suoria jäsenyyksiä.

Tilaisuudet tarjoavat päättäjille, johtajille, asiantuntijoille, kehittäjille ja vaikuttajille kohtaamisen paikkoja ja verkostoitumisareenoita, tietoa ja oppimismahdollisuuksia sekä tukea kehittämistoimintaan. 

Koulutustilojen vuokraus 

Toimitiloissamme on kolme erilaista neuvottelutilaa, jotka soveltuvat kokous- ja koulutuskäyttöön, verkostojen kohtaamispaikaksi tai ryhmätapaamisiin. Tarjoamme tiloja edullisesti jäsenyhteisöjemme ja järjestöjen käyttöön. 

Pyrimme vastaamaan kolmen arkipäivän kuluessa.

Julkaisut ja tiedontuotanto 

SOSTEn tutkimustiimi tuottaa ajankohtais- ja ennakointitietoa SOSTEn ja jäsenyhteisöjen vaikuttamisen ja kehittämisen tueksi. Pienimuotoiset erillisselvitykset täydentävät laajempia selvityksiä. Katso SOSTEn julkaisut.

Järjestöbarometri kerää ja julkaisee ajankohtaista tietoa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnasta, toimintaedellytyksistä, toimintaympäristöstä ja niiden muutoksista. Barometri perustuu valtakunnallisten järjestöjen johdolle sekä paikallisyhdistyksille julkaisuvuoden alussa tehtyihin kyselyihin sekä keskeisiin tilasto- ja rekisteriaineistoihin.

Sosiaalibarometri SOSTE tutkii sosiaali- ja terveyspolitiikan sekä -palveluiden ja tärkeimpien hyvinvointipalveluiden tilaa ja ennakoi niiden muutoksia ihmisten hyvinvoinnin ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen näkökulmasta. Sosiaalibarometristä selviää, mitä palveluista vastaavat johtajat kuntien sosiaali- ja terveystoimessa sekä paikallistason Kelan ja TE-palveluissa ajattelevat oman toimialansa ja ihmisten hyvinvoinnin kehityksestä.

Verkostot

SOSTE kokoaa yhteen sosiaali- ja terveysjärjestöjen tietyistä tehtäväkokonaisuuksista vastaavia henkilöitä ja eri teemoista kiinnostuneita järjestötoimijoita. Verkostot tarjoavat aiheeseen liittyvää ajankohtaista tietoa ja keskustelua sekä kanavan yhteistyölle ja vaikuttamiselle.

Uutiskirjeet 

SOSTEn uutiskirjeet kokoavat teemansa ajankohtaiset asiat kätevästi suoraan sähköpostiisi.

SOSTEn suosituin ja tiheimmin ilmestyvä uutiskirje on SOSTEkirje, joka kertoo SOSTEa ja sote-alan järjestöjä koskettavat asiat viikoittain tiiviissä muodossa. Onko sinulla uutinen? Lähetä se SOSTEkirjeeseen. Kerromme siinä mielellään järjestöjen kampanjoista, teemapäivistä, avoimista työpaikoista sekä maksuttomista julkaisuista ja tilaisuuksista, jotka on suunnattu laajemmalle kuin omalle kohderyhmällenne. SOSTEkirje ilmestyy keskiviikkoisin, aineiston deadline on aina edeltävä perjantai. Lähetä valmis uutinen – teksti ja kuva (tai pari vaihtoehtoista kuvaa) – osoitteeseen sostekirje@soste.fi.

SOSTEn koulutuksista ja tapahtumista saat tietoa SOSTE kouluttaa -kirjeestä sekä noin neljännesvuosittain toimitettava kunnallisille ja maakunnallisille päättäjille suunnattu Kuntakirje.

Majoitus- ja matka- ja kokouspalveluiden alennukset

SOSTE on neuvotellut jäsenhinnan alla oleviin yrityksiin vuodelle 2024. Pääsääntöisesti jäsenhintoja voivat hyödyntää SOSTEn jäsenjärjestöt ja niiden henkilöjäsenet, ellei sopimuksessa suoraan toisin mainita.

Anni Autti erityisasiantuntija

SOSTE palkitsee

SOSTE myöntää SOSTE-palkinnon ja ansiomerkkejä pitkäaikaisesta ja merkittävästä toiminnasta sosiaali- ja terveysalalla tai siihen läheisesti liittyvissä tehtävissä.