Skip to content

Hallitusohjelma: Kokoaan suurempi Suomi maailmalla

6.6.2019 13.15

Kansalaisyhteiskunta
Inhimillisempi EurooppaEuroopan unioniHallitusohjelma ja budjettiKansainvälinen toimintaHyvinvointi ja terveysKansalaisyhteiskunta

Uusi hallitusohjelma on puhututtanut toreilla ja turuilla viime päivien aikana. Sen sisältöä on arvioitu eri kanteilta. Vastaanotto on ollut suurelta osin positiivista, mutta aina joukkoon mahtuu myös kritiikkiä. Minua ilahdutti hallitusohjelmassa se, että siinä puhutaan hyvin myönteiseen ja rakentavaan sävyyn Suomen roolista kansainvälisenä toimijana sekä Euroopan Unionissa että muissa kansainvälisissä yhteisöissä.

Suomi aikoo edelläkävijäksi

Maailma tarvitsee edelläkävijöitä. Maailman mittakaavassa Suomi ottaa haasteen vastaan ja aikoo tavoitella edelläkävijän roolia monissa tärkeissä ja isoissa kysymyksissä tulevan hallituskauden aikana ja pidemmällä aikajänteellä.

Hallitusohjelmaa on jo ehditty kiitellä kunnianhimosta muun muassa ilmasto- ja ympäristökysymyksissä. Suomen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035 on jopa maailman kunnianhimoisimpia.

Kestävä kehitys näkyy muutenkin läpileikkaavasti koko hallitusohjelmassa. Maailman kärkeen on tarkoitus suunnata myös koulutuksessa ja tasa-arvon edistämisessä. Eriarvoisuuden vähentämiseen tartutaan myös monin keinoin ja eri tasoilla. Tekemistä siis riittää ja vaikeuksiakin varmasti matkalla tulee, mutta ainakin tahtotila on olemassa ja tavoitteet on asetettu.

Suomi kantaa globaalia vastuuta

Järjestöjen näkökulmasta on hienoa, että hallitus lupaa vahvistaa systemaattisesti kansalaisyhteiskunnan tilaa ja toimintaedellytyksiä Suomessa ja maailmalla.

Suomen globaalia profiilia nostaa ihmisoikeusperustaisuus, ei pelkästään kehityspolitiikassa vaan laajasti ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Kehityspolitiikan päämääräksi on määritelty köyhyyden poistaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen.

Globaaliin työhön on tulossa myös rahoitusta, kun tehokkaiksi ja tuloksellisiksi todettujen YK-järjestöjen ja muun monenkeskisen kehitysyhteistyön rahoitusta lisätään. Kehitysyhteistyön rahoitusta halutaan ohjata muuttoliikkeen juurisyihin. Siksi kehitysyhteistyön maantieteelliseksi painopisteeksi on valittu Afrikka.

Eurooppa-politiikka vahvistuu

Yleislinja on, että Suomi sitoutuu vahvasti EU:n jäsenyyteen, unionin kehittämiseen sekä sen perusarvojen mukaiseen politiikkaan. Hallitusohjelmassa todetaan rohkeasti, että Suomen on oltava EU:n eturivissä.

Eurooppa-yhteistyössä keskitytään ilmastopolitiikkaan, kauppapolitiikkaan, sisämarkkinoihin, sosiaalisiin oikeuksiin sekä turvallisuuteen. Suomi tekee työtä muun muassa sen eteen, että EU:n olisi mahdollisuus toimia globaalina ilmastojohtajana. Suomi ottaa keskeisen roolin EU:n arktisen politiikan vahvistamisessa.

SOSTEn näkökulmasta on tärkeää, että sosiaalinen ulottuvuus ja sen edistäminen on Suomen keskeisiä painopisteitä EU:ssa. Ratkaisevaa siinä on eriarvoisuuden vähentäminen. Keinoina muun muassa sosiaalisten oikeuksien ja työelämän ajantasainen vähimmäissääntely, ja niiden tehokkaampi toimeenpano.

Hallitus aikoo olla aloitteellinen EU:ssa myös siten, että uudenlaisia terveyttä edistäviä veroja voidaan ottaa käyttöön.

Pohjoismainen yhteistyö syvenee

Hallituksella on tahtotila lisätä pohjoismaista yhteistyötä esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä, digitalisaatiossa, kulttuurin ja puolustuksen alalla. Tästä kertoo sekin seikka, että hallituksessa on ministeri, jonka vastuualueeseen kuuluu selkeästi pohjoismainen yhteistyö.

Suomi aikoo lisätä pohjoismaista yhteistyötä myös EU:ssa, YK:ssa ja muilla kansainvälisillä foorumeilla. Pienten maiden on hyvä tehdä monissa asioissa yhteistyötä, koska silloin niillä on enemmän painoarvoa kuin jos ne toimisivat yksin.  Muut Pohjoismaat ovat meille luonnollisia yhteistyökumppaneita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Inhimillisempi Eurooppa -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

21.3.2022 13:30

Rakennetaan sodan varjossa ennemmin siltoja kuin muureja

Kansalaisyhteiskunta Maailman muuttunut turvallisuustilanne puhututtaa ihmisiä tällä hetkellä paljon. Sota Ukrainassa aiheuttaa ihmisissä monenlaisia tunteita, kuten surua, avuttomuutta, ahdistusta ja jopa vihaa. Käynnissä olevan sodan varjolla ei kuitenkaan saa eikä voi oikeuttaa minkäänlaista syrjintää tai rasismia. Asiaa ovat nostaneet esille monet SOSTEn jäsenjärjestöt kannanotoissaan ja muun muassa Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO. Esimerkiksi Suomessa asuvia venäläistaustaisia ihmisiä […]

Blogi

9.3.2022 08:30

Kari Mäkinen: Rauhan perintö on sodan perintöä arvokkaampi

Kansalaisyhteiskunta Sanat katosivat torstaina 24. helmikuuta. En tahdo enää löytää sanoja sille, mitä maailmassa nyt tapahtuu. Seuraan asiantuntijoiden analyyseja. Yritän ymmärtää, ymmärrän huonosti. Tunnen epävarmuutta ja uudenlaista levottomuutta. Kaipaan hiljaisuutta. Ei tässä näin pitänyt käydä. # Näinä päivinä olen tullut entistä tietoisemmaksi siitä, että olen sodan kestäneiden kasvattama. Isä oli rintamamies, molemmat isoisät taistelivat sisällissodassa vaikka […]

Blogi
erityisasiantuntija

23.4.2021 09:00

Rajat kiinni ja naiset kotiin – näin summaa YK-kokous koronavuodesta

Hyvinvointi ja terveys Kello on 22.30 Suomessa. Tuijotan tietokonenäyttöä ja puhuvat päät vyöryttävät faktoja koronapandemian vaikutuksista. Tiedot avaavat laajempaa näkymää, miten pandemia on eri puolilla maailmaa vaikuttanut. 2/3:lla maailman kouluikäisistä ei ole nettiyhteyttä kotona. Noin 40 prosenttia maailman väestöstä ei käytä internetiä, eikä pysty hyödyntämään sen tarjoamia taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Latinalaisessa Amerikassa 39 prosenttia pienyrittäjänaisista on joutunut […]