Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on pikemminkin pitkän matkan juoksua kuin lyhyitä pyrähdyksiä

Kaarina Tamminiemi on kirjoittanut SOSTEblogin.

Etusivu / Blogi / Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on pikemminkin pitkän matkan juoksua kuin lyhyitä pyrähdyksiä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen esiintyy useissa kohdin Petteri Orpon hallitusohjelmassa Vahva ja välittävä Suomi. Myös sote-uudistuksen yhteydessä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeisessä roolissa, puhutaan esimerkiksi painopisteen siirtämisestä sosiaali- ja terveyspalveluissa korjaavista palveluista kohti varhaisempaa tukea ja apua sekä ennaltaehkäisyä.

Sosiaalibarometri 2023:3 -julkaisusta (pdf) käy muun muassa ilmi, että hyvinvointialueilla on rakennettu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjaamista tukevia rakenteita ja tässä työssä ollaan jo varsin pitkällä. On hyvä asia, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on huomioitu periaate- ja tavoitetasolla korkealle ja toimeenpanoa tehdään hyvinvointialueilla ja kunnissa yhteistyössä muun muassa järjestöjen kanssa. Mikäli periaatteiden ja tavoitteiden viemiseen käytäntöön onnistuu, luvassa voi tulevaisuudessa olla parempaa kansanterveyttä.

Päätöksiä tulee tarkastella kokonaisuutena

Usein unohtuu, on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on pitkäjänteistä ja poikkihallinnollista toimintaa. Suuri osa päätöksistä tehdään sote-sektorin ulkopuolella. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on pikemminkin pitkän matkan juoksua kuin lyhyitä pyrähdyksiä.

Hallitusohjelmat kirjaukset muun muassa matalan kynnyksen palveluista, liikkumisen lisäämisestä ja ennaltaehkäisyyn panostamisesta kuulostavat kaikki hyviltä. Kokonaisuus kuitenkin ratkaisee. Kokonaisuuden kannalta hyvältä eivät kuulosta sosiaaliturvaan kohdistuvat leikkaukset, jotka osuvat kovimmin juuri niihin yhteiskunnan heikoimpiin, jotka tarvitsevat tukea eniten. Huoli toimeentulosta ja pärjäämisestä heijastuu myös ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen. Kun pitää miettiä, miten rahat riittävät vuokraan tai lääkkeisiin, on vaikea keskittyä tekemään terveellisiä valintoja ruokakaupassa, tai niihin ei yksinkertaisesti ole varaa.

Alkoholipolitiikkaan suunnitellut muutokset vievät pohjaa kaavailuilta siirtää painopistettä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, esimerkkinä olutveron lasku ja suunnitelmat tuoda viinit ruokakauppoihin.

Tahtotilan lisäksi tarvitaan useita samansuuntaisia keinoja

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä valittavien keinojen tulee olla keskenään samansuuntaisia ja toisiaan tukevia. Ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei saa olla kiinni siitä, mitkä puolueet ovat hallitusvastuussa, koska kyse on pitkäjänteisistä päätöksistä ja toimista, joita tehdään hyvinvointi ja terveys edellä. Lyhyet pistemäiset toimet eivät hyvinvointia ja terveyttä edistä.

Tärkeintä on nähdä kokonaisuus ja vaikutukset, jotka päätöksistä seuraavat.