Skip to content

Hyvinvointitaloudesta Euroopan tulevaisuuden tie

24.10.2019 9.15

Hyvinvointitalous
Kohti hyvinvointitalouttaEUKansainvälinen toimintaKansalaisyhteiskuntaHyvinvointitalous

Hyvinvointitalouden tie on lähes yhtä pitkä kuin SOSTEn eli lähes kahdeksan vuotta. Hyvinvointitalous esiteltiin ensimmäisen kerran terminä SOSTEn alkumetreillä vuonna 2012.

Hyvinvointitalous on siis alun perin järjestölähtöinen termi. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt näkevät hyvinvointitalouden yhteiskunnan perustana, jossa toimitaan kaikkien hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Keskustelu alkoi kirjan julkaisun myötä

Varsinainen keskustelu hyvinvointitalouden käsitteestä alkoi Hyvinvointitalous-kirjan (pdf) julkaisemisen myötä syksyllä 2014. Yhteiskuntapoliittisen keskustelun tarpeesta teeman ympärillä kertoo paljon se, että lähes kaikki kirjoittajakutsun saaneet lupautuivat mukaan kirjoitushankkeeseen. Mukaan saatiin suuri määrä asiantuntijoita eri aloilta.

SOSTE ja järjestöt toivoivat hyvinvointitaloudesta eri tieteenaloja ja yhteiskunnan eri sektoreita yhdistävää, kestävää yhteiskuntapolitiikkaa ja hyvän elämän edellytyksiä hahmottelevaa lähestymistapaa. Toivoimme sen kokoavan ja fokusoivan myös talouskeskustelua hyvinvoinnin ympärille.

Hyvinvointitalous herätti uutena käsitteenä niin uteliaisuutta, hämmennystä kuin vastustustakin. Nyt välitilinpäätöksenä voi todeta, että matka on ollut pitkä mutta antoisa. Siihen on mahtunut käsitteen määrittelyä ja tunnetuksi tekemistä, useita julkaisuja ja selvityksiä ja vaikuttamistyötä sekä kansallisella että EU-tasolla.

Hyvinvointitalous puheenjohtajuuskauden kärkiteemoja

Uuden käsitteen esiin nostaminen ei ole ollut ongelmatonta, ja välillä on meinannut uskokin horjua.

Kansainvälisesti käsitettä on tehty tunnetuksi muun muassa SOSTEn verkostojäsenyyksien kautta. Merkittävä askel Euroopan suuntaan otettiin Suomen EU-puheenjohtajuuskauden valmisteluvaiheessa, kun hyvinvointitalous valittiin STM:n johdolla puheenjohtajuuskauden kärkiteemaksi (pdf) sosiaali- ja terveyssektorilla.

Tällä viikolla koittaa hetki, jolloin Suomi esittää (pdf) Euroopan Unionin ministerineuvostolle päätelmien (pdf) hyväksymistä hyvinvointitaloudesta (katso myös infogratiikka). Jälleen yksi suuri askel hyvinvointitalouden pitkässä marssissa on näin otettu.

Tavoitteita ja toimenpidesuosituksia jäsenvaltioille

Päätelmissä nostetaan esiin se, että kansalaisten hyvinvointi on EU:n perussopimuksenkin mukaan yksi EU:n keskeisistä tavoitteista. Lisäksi päätelmissä muistutetaan siitä, että ihmisten hyvinvointi on tärkeää myös talouskasvun sekä julkisen talouden ja yhteiskunnallisen vakauden kannalta.

Päätelmät sisältävät toimenpidesuosituksia jäsenvaltioille ja Euroopan komissiolle. Suositukset koskevat sosiaali-, terveys-, koulutus-, työllisyys- ja tasa-arvopolitiikkaa. Jäsenvaltioita ja komissiota kehotetaan sisällyttämään hyvinvointitalousnäkökulma kattavasti kansalliseen ja EU:n päätöksentekoon poikkisektoraalista yhteistyötä edistäen.

Hyvinvointia tavoiteltava itseisarvona

SOSTEn näkökulmasta päätelmien viesti on oikeansuuntainen, ja erityisesti hyvinvointi-investointien korostaminen kestävän eurooppalaisen yhteiskunnan rakentamisessa on tärkeää.

Päätelmissä voitaisiin kuitenkin tuoda vielä selvemmin esiin meidän kaikkien hyvinvointi itseisarvona. Vaikka yksilöllinen ja kollektiivinen hyvinvointi johtavat positiivisiin kehityskulkuihin eri yhteiskunnan alueilla taloudesta palvelujärjestelmiin, hyvinvointitaloudessa hyvinvointia tavoitellaan kuitenkin sen itsensä takia – ei välineenä saavuttaa muita tavoitteita.

Seuraavat askeleet Euroopassa

Seuraava hyvinvointitaloudellinen askel Euroopassa on toivottavasti se, että päätelmien visiota aletaan todella tavoitella EU-politiikalla. Yksi keino tähän voisi olla jäsenvaltioiden talouspolitiikkaa ohjaavan eurooppalaisen ohjausjakson uudistaminen talouspolitiikan ohjauksesta laajemmin yhteiskuntapolitiikan ohjaamiseen.

Jatkossa sekä ohjausjakson että EU-rahastojen ohjauksen keskiöön tulisi nostaa myös kestävän kehityksen tavoitteet. Hyvinvointitalouden päämääriä tulisi tukea rohkeammin myös EU-lainsäädännön avulla.

”Käsitteillä muutetaan maailmaa”

SOSTEn mukaan hyvinvointitaloudessa tavoitteena on pitää yhteiskunnassa kaikki osallisina ja varmistaa yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvään elämään meille kaikille. Tämän viestin olemme halunneet sisällyttää hyvinvointitalouden määritelmäämme. Kuten Hyvinvointitalous -julkaisun johtopäätöksissä todetaan ”käsitteillä luodaan todellisuutta ja muutetaan maailmaa”. Näin on edelleen uskominen.

 

Kaarina Tamminiemi ja Jussi Ahokas

 

Kaarina Tamminiemi
erityisasiantuntija
kaarina.tamminiemi(at)soste.fi

Jussi Ahokas
pääekonomisti
jussi.ahokas(at)soste.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Kohti hyvinvointitaloutta -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
pääekonomisti

9.1.2020 14:00

Pääekonomistin vuosikatsaus – Suomen talous ja hyvinvointitalous uudelle vuosikymmenelle

Vuosi on vaihtunut ja on taas perinteisen SOSTEn pääekonomistin vuosikatsauksen aika. Tällä kertaa uusi vuosi toi mukanaan myös uuden vuosikymmenen, joten tässä katsauksessa perspektiivi saattaa paikoitellen yltää yhtä vuotta pidemmälle. Keskiössä katsauksessa ovat kuitenkin vanhaan malliin Suomen talouden lähitulevaisuuden näkymät sekä hyvinvointitalouden lyhyen aikavälin suuntaviivat. Vuodet eivät ole veljiä keskenään ja toissa vuoden ”nappiin menneen” […]

Blogi

19.9.2019 10:00

Paloturvallisuuden varmistaminen on tärkeä hyvinvointi-investointi

Samalla kun laitospaikkojen määrää vähennetään, lisätään ikäihmisten kotona asumista. Kotona asuvien, toimintakyvyltään rajoittuneiden määrä tulee kasvamaan. Ikäihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta tämä on suuri kysymys. Yksi keskeinen hyvinvoinnin tekijä on psyykkinen turvallisuuden tunne. Siihen vaikuttavat positiivisesti sellaiset olosuhteet, joissa onnettomuuksien todennäköisyys on vähäinen ja pelastautumisen mahdollisuudet ovat hyvät. Ikääntyminen on haaste paloturvallisuudelle Helmikuussa 2019 Meltolassa kuoli tulipalossa […]

Blogi
pääekonomisti

12.9.2019 09:00

Hyvinvointitalouden aika on nyt!

Suomessa, Euroopassa ja maailmalla puhutaan nyt hyvinvointitaloudesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hyvinvoinnin roolia talous- ja yhteiskuntapolitiikassa sekä kestävän taloudellisen kehityksen tekijänä on alettu jäsentää uudella tapaa. Jos aikaisemmin talouskasvu nähtiin välttämättömänä ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja varmistamiseksi, nykyisin ihmisten hyvinvointi nähdään sekä kestävän talouskasvun keskeisenä tekijänä että yhä useammin talouskasvusta varsinaisesti riippumattomana yhteiskunnallisena päämääränä. Kiinnostusta […]