Skip to content

Hyvinvointitaloudesta Euroopan tulevaisuuden tie

24.10.2019 9.15

Hyvinvointitalous
Kohti hyvinvointitalouttaEUKansainvälinen toimintaKansalaisyhteiskuntaHyvinvointitalous

Hyvinvointitalouden tie on lähes yhtä pitkä kuin SOSTEn eli lähes kahdeksan vuotta. Hyvinvointitalous esiteltiin ensimmäisen kerran terminä SOSTEn alkumetreillä vuonna 2012.

Hyvinvointitalous on siis alun perin järjestölähtöinen termi. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt näkevät hyvinvointitalouden yhteiskunnan perustana, jossa toimitaan kaikkien hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Keskustelu alkoi kirjan julkaisun myötä

Varsinainen keskustelu hyvinvointitalouden käsitteestä alkoi Hyvinvointitalous-kirjan (pdf) julkaisemisen myötä syksyllä 2014. Yhteiskuntapoliittisen keskustelun tarpeesta teeman ympärillä kertoo paljon se, että lähes kaikki kirjoittajakutsun saaneet lupautuivat mukaan kirjoitushankkeeseen. Mukaan saatiin suuri määrä asiantuntijoita eri aloilta.

SOSTE ja järjestöt toivoivat hyvinvointitaloudesta eri tieteenaloja ja yhteiskunnan eri sektoreita yhdistävää, kestävää yhteiskuntapolitiikkaa ja hyvän elämän edellytyksiä hahmottelevaa lähestymistapaa. Toivoimme sen kokoavan ja fokusoivan myös talouskeskustelua hyvinvoinnin ympärille.

Hyvinvointitalous herätti uutena käsitteenä niin uteliaisuutta, hämmennystä kuin vastustustakin. Nyt välitilinpäätöksenä voi todeta, että matka on ollut pitkä mutta antoisa. Siihen on mahtunut käsitteen määrittelyä ja tunnetuksi tekemistä, useita julkaisuja ja selvityksiä ja vaikuttamistyötä sekä kansallisella että EU-tasolla.

Hyvinvointitalous puheenjohtajuuskauden kärkiteemoja

Uuden käsitteen esiin nostaminen ei ole ollut ongelmatonta, ja välillä on meinannut uskokin horjua.

Kansainvälisesti käsitettä on tehty tunnetuksi muun muassa SOSTEn verkostojäsenyyksien kautta. Merkittävä askel Euroopan suuntaan otettiin Suomen EU-puheenjohtajuuskauden valmisteluvaiheessa, kun hyvinvointitalous valittiin STM:n johdolla puheenjohtajuuskauden kärkiteemaksi (pdf) sosiaali- ja terveyssektorilla.

Tällä viikolla koittaa hetki, jolloin Suomi esittää (pdf) Euroopan Unionin ministerineuvostolle päätelmien (pdf) hyväksymistä hyvinvointitaloudesta (katso myös infogratiikka). Jälleen yksi suuri askel hyvinvointitalouden pitkässä marssissa on näin otettu.

Tavoitteita ja toimenpidesuosituksia jäsenvaltioille

Päätelmissä nostetaan esiin se, että kansalaisten hyvinvointi on EU:n perussopimuksenkin mukaan yksi EU:n keskeisistä tavoitteista. Lisäksi päätelmissä muistutetaan siitä, että ihmisten hyvinvointi on tärkeää myös talouskasvun sekä julkisen talouden ja yhteiskunnallisen vakauden kannalta.

Päätelmät sisältävät toimenpidesuosituksia jäsenvaltioille ja Euroopan komissiolle. Suositukset koskevat sosiaali-, terveys-, koulutus-, työllisyys- ja tasa-arvopolitiikkaa. Jäsenvaltioita ja komissiota kehotetaan sisällyttämään hyvinvointitalousnäkökulma kattavasti kansalliseen ja EU:n päätöksentekoon poikkisektoraalista yhteistyötä edistäen.

Hyvinvointia tavoiteltava itseisarvona

SOSTEn näkökulmasta päätelmien viesti on oikeansuuntainen, ja erityisesti hyvinvointi-investointien korostaminen kestävän eurooppalaisen yhteiskunnan rakentamisessa on tärkeää.

Päätelmissä voitaisiin kuitenkin tuoda vielä selvemmin esiin meidän kaikkien hyvinvointi itseisarvona. Vaikka yksilöllinen ja kollektiivinen hyvinvointi johtavat positiivisiin kehityskulkuihin eri yhteiskunnan alueilla taloudesta palvelujärjestelmiin, hyvinvointitaloudessa hyvinvointia tavoitellaan kuitenkin sen itsensä takia – ei välineenä saavuttaa muita tavoitteita.

Seuraavat askeleet Euroopassa

Seuraava hyvinvointitaloudellinen askel Euroopassa on toivottavasti se, että päätelmien visiota aletaan todella tavoitella EU-politiikalla. Yksi keino tähän voisi olla jäsenvaltioiden talouspolitiikkaa ohjaavan eurooppalaisen ohjausjakson uudistaminen talouspolitiikan ohjauksesta laajemmin yhteiskuntapolitiikan ohjaamiseen.

Jatkossa sekä ohjausjakson että EU-rahastojen ohjauksen keskiöön tulisi nostaa myös kestävän kehityksen tavoitteet. Hyvinvointitalouden päämääriä tulisi tukea rohkeammin myös EU-lainsäädännön avulla.

”Käsitteillä muutetaan maailmaa”

SOSTEn mukaan hyvinvointitaloudessa tavoitteena on pitää yhteiskunnassa kaikki osallisina ja varmistaa yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvään elämään meille kaikille. Tämän viestin olemme halunneet sisällyttää hyvinvointitalouden määritelmäämme. Kuten Hyvinvointitalous -julkaisun johtopäätöksissä todetaan ”käsitteillä luodaan todellisuutta ja muutetaan maailmaa”. Näin on edelleen uskominen.

 

Kaarina Tamminiemi ja Jussi Ahokas

 

Kaarina Tamminiemi
erityisasiantuntija
kaarina.tamminiemi(at)soste.fi

Jussi Ahokas
pääekonomisti
jussi.ahokas(at)soste.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Kohti hyvinvointitaloutta -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

18.9.2020 16:52

SOSTEpodcast: Budjettiriihen merkittävimmät päätökset

Kansalaisyhteiskunta Velkaantuuko Suomi liikaa? Ovatko työllisyystoimet riittäviä? Miltä näyttää järjestörahoituksen tulevaisuus? SOSTE podcastissa keskustelussa hallituksen budjettiriihen merkittävimmät päätökset. Kirsi Marttisen johdolla keskustelemassa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas sekä erityisasiantuntija Aleksi Kalenius. Kuuntele podcast alta. Podcastin tekstivastine löytyy vastaavasti podcast-upotuksen alta. Tutustu myös muihin SOSTEn podcasteihin. Podcastin tekstivastine #SOSTEpodcast Kirsi Marttinen: SOSTE podcast keskustelee ajankohtaisista asioista ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta. […]

Blogi

21.8.2020 10:00

Talouspolitiikka koronan jälkeen: opettaako historia?

Hyvinvointitalous Suomen talouden tulevaisuus on edelleen melkoisen epävarmuuden verhoama. Koronapandemian eteneminen meillä ja maailmalla ei ole ohi, ja uusi tautiaalto voi katkaista talouden lupaavasti alkaneen toipumisen. Kun talouden kehitystä on nyt poikkeuksellisen vaikea ennustaa, voi olla hyödyllistä vilkuilla tulevaisuuteen historian peilistä. Niinpä arvioin tässä kirjoituksessa meneillään olevaa kriisiä taloushistorian näkökulmasta ja pohdin sen valossa talouspolitiikkamme haasteita. […]

Blogi

18.8.2020 10:00

Pandemia paljasti valtioiden erilaisuuden

Hyvinvointitalous COVID-19 on paljastanut isoja asioita länsimaisista yhteiskunnista. Valtiot voivat olla kriisitilanteessa paljon voimakkaampia ja päättäväisempiä toimijoita kuin meillä on ollut tapana ajatella. Jo vuosia on puhuttu siitä, miten valtiot ovat menettäneet kykyään päättää omista asioistaan, mutta yhtäkkiä maailma toimikin toisin. Valtiot kontrolloivat tiukasti rajat ylittävää henkilöliikennettä ja kielsivät massatapahtumat, monet rajoittivat ihmisten välisiä kohtaamisia ylipäänsä. […]