Järjestöjen ja hyvinvointialueiden välisen yhteistyön juurruttaminen värittää muutostuen syksyä

Kasvokuvassa hymyilee Anita Hahl-Weckström.

Etusivu / Blogi / Järjestöjen ja hyvinvointialueiden välisen yhteistyön juurruttaminen värittää muutostuen syksyä

Järjestöjen sote-muutostuen syksyyn on mahtunut paljon tapaamisia ja alustuksia eri tilaisuuksissa. Niissä käytyjä keskusteluja ovat siivittäneet järjestöjen toimintaan kohdistuvat hallitusohjelman kirjaukset. Erityistä huolta aiheuttavat vuodelle 2027 suunnitellut valtionavustusleikkaukset.

Helmikuussa alkanut hyvinvointialuekierros saatiin päätökseen elokuun lopulla. Aluekierroksella SOSTEn ja alueiden järjestöedustajat tapasivat hyvinvointialueiden johtoa. Kierros varmisti mielikuvaa sitä, että hyvinvointialueet ovat erilaisia ja asiat etenevät eritahtisesti. Päällimmäisenä jäi mieleen myönteinen suhtautuminen järjestöihin, järjestöyhteistyöhön alueen tarpeista lähtevät rakenteet sekä hyvinvointialueiden kasvava pelko valtion rahoituksen riittävyydestä.

Aluekierroksesta kootussa yhteenvedossa on tunnelmia, kokemuksia, lukuja ja keskustelujen teemoja. Toivottavasti siitä löytyy jotain hyödyllistä juuri sinun työhösi.

Toimintaedellytykset ja hyte-neuvottelut tapetilla

Edelleen suurin kiinnostus muutostuen työssä on kohdistunut järjestöjen toimintaedellytyksiin. Muutostukeen on kertynyt tasaisesti tietoa sekä järjestöasiantuntijoilta että verkostojen välityksellä. Yleiskuva on se, että kaikilla alueilla valmistaudutaan seuraavan vuoden hakukierrokseen avustuskriteereitä tarkentaen ja hakuprosesseja parantaen.

Yhteistyötä tehdään entiseen tapaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman sekä Suomen Kestävän kasvun ohjelman RRP:n ja työkyvyn jatkohankkeen kanssa. RRP:ssä keskitytään hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tueksi rakentuvien alueellisten palvelutarjottimien aikaansaamiseen. Ohjelmien työntekijöiden yhdessä järjestämä aluetilaisuus oli syyskuussa Uudellamaalla, ja tilaisuuksia on tulossa vielä muillakin yhteistyöalueilla.

Hyvinvointialueiden ensimmäiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) neuvottelut on jo pidetty tai pidetään lähitulevaisuudessa jokaisella alueella. Sekä muutostuki, Kuntaliitto että Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy seuraavat neuvotteluprosesseja. Kokemuksia ensimmäiseltä neuvottelukierrokselta sekä muista ajankohtaisista yhdyspintojen teemoista jaetaan yhteisessä järjestöteemaisessa yhdyspintafoorumissa vuoden lopulla.

Loppuvuonna uusia avauksia

Alkusyksyn aikana tutkimuksessa on valmisteltu kysely hyvinvointialueiden lakisääteisille vaikuttamistoimielimille eli vanhusneuvostoille, vammaisneuvostoille ja nuorisovaltuustoille. Kyselyssä selvitetään toimielinten alkuvaiheen näköaloja. Kysely on auki 13.10. asti, ja tuloksia julkaistaan loppusyksyn aikana.

Muutostuki on ollut muutamalla hyvinvointialueella toteuttamassa poikkihallinnollisen Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) Hyvän elämän kiertueen tapaamisia. Hyvinvointialueita varten MANEn alaisuudessa toimiva HYMY-verkosto on koonnut maaseutuvaikutusten arvioinnista mittavan sähköisen tietopaketin. Se kannustaa tarkastelemaan ennakoidusti päätösten vaikutuksia maaseutumaisessa ympäristössä ja huomioimaan päätösten vaikutukset myös järjestöihin.

Tänä vuonna yksi keskeinen yhteistyökumppani muutostuelle on ollut Finnish Consulting Group (FCG), joka toteutti Järjestöjen sote-muutostuen ulkopuolisen arvioinnin. Juuri valmistuneen raportin tuloksia tullaan hyödyntämään eri tavoin tulevissa työsuunnitelmissa.

Toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi valmiuden, varautumisen ja alueellisen kokonaisturvallisuuden asiat ovat nousemassa erityiseksi kiinnostuksen kohteeksi. Tätä kokonaisuutta otetaan haltuun Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa järjestettävässä järjestöteemaisessa webinaarissa 14.11.