Järjestöjen sote-muutostuen hanke­suunnitelma on valmistumassa

Anne Knaapi katsoo hymyillen kameraan ja nojaa päätään käteensä.

Etusivu / Blogi / Järjestöjen sote-muutostuen hanke­suunnitelma on valmistumassa

SOSTE, STEA ja Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta ovat käyneet neuvonpitoa Järjestö 2.0-ohjelmakauden jälkeisestä uudesta toimintakokonaisuudesta vuosille 2021–2023. Uudesta toimintakokonaisuudesta käytetään nimeä Järjestöjen sote-muutostuki.

SOSTE ja Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan työvaliokunta ovat valmistelleet Järjestöjen sote-muutostuen organisoinnille hankesuunnitelmaa. Sillä täydennetään rahoitushakemusten valmistelussa tehtyä yhteistä suunnittelua. Työ jatkuu edelleen, kunhan toimintakokonaisuus organisoituu, henkilövalinnat saadaan tehtyä ja ohjausryhmä aloittaa työnsä. Edellytyksellä, että toimintaan myönnetään haettu rahoitus.

Selkeä tavoite

Hankesuunnitelman suunnittelussa on painotettu yhtä yhtenäistä toimintakokonaisuutta, jolla on selkeä tavoite: asemoida järjestöjen toiminta kansallisesti sote-uudistuksessa siten, että järjestöjen rooli selkeytyy, toiminta tehdään näkyväksi ja liitetään kiinteäksi osaksi alueellisia sote- ja hyte-ekosysteemejä.

Kymmenen työntekijää ja ohjausryhmä

SOSTE on hakenut STEAlta valtionavustusta kolmen ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry seitsemän työntekijän palkkaamiseen. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry tekee avustuksen siirtosopimukset hankkeen työntekijöiden työnantajina toimivien yhdistysten kanssa. Nämä yhdistykset ovat Artteli-kumppanuusyhdistys ry, EJY ry, Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, Pohjois-Karjalan sekä Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:t ja Satakunnan yhteisökeskus.

Järjestöjen SOTE-muutostuen käynnistyttyä muutostuessa on siis 10 työntekijää. He kokoontuvat säännöllisesti ja käyvät tiivistä vuoropuhelua sekä hyödyntävät tarvitsemiaan asiantuntijoita.

Järjestöjen SOTE-muutostukea koordinoi ohjausryhmä, johon kukin osapuoli ja STEA nimeävät yhden jäsenen. Ohjausryhmän puheenjohtajan nimeää SOSTE. Ohjausryhmä vastaa siitä, että hankkeessa noudatetaan yhteisesti sovittuja periaatteita ja hankesuunnitelmaa.

Yhteisesti rakennettujen pelisääntöjen avulla huolehditaan siitä, että muutostuen tavoitteet toteutuvat tasapuolisesti koko Suomessa. Yhteiset pelisäännöt ovat välttämättömiä sujuvan ja vaikuttavan yhteistoiminnan perustana.

Väitän, että 20 % sote-muutostuen organisoinnista on työskentelyrakenteiden ja toimintatapojen muokkaamista. 80 % on yhteistä johtamista muutoksessa. Alkuun painotus on luonnollisesti toisinpäin.

Järjestöjen yhteistyön tiekartta

Muutoksen johtaminen edellyttää strategiaa ja siitä johdettua toimintasuunnitelmaa. Tätä suunnitelmaa kutsutaan järjestöjen yhteistyön tiekartaksi, ja sen tehtävä on kertoa, mihin ja millaisilla askeleilla yhteistyöllä tähtäämme. Tiekartan laatimiseen pääsemme todennäköisesti vuodenvaihteen tienoilla.

Järjestöjen sote-muutostuen SOSTEn ja verkostojärjestöjen kumppanuustoiminnan käynnistyminen tulee testaamaan ketteryyttä uudenlaiseen ajatteluun ja yhteistoimintaan. Etä- tai hybridiyhteistyötyötekniikan lisäksi keskinäisriippuvuuden tunnistaminen ja sen menestyksellinen hyödyntäminen vaatii nopeaa yhdessä oppimista ja omanlaistaan osaamista.

Muutosta ei voi pysäyttää, mutta suuntaan voimme vaikuttaa. Treenataan itsellemme lisää muutosvoimaa. Sitä tarvitaan hankekokonaisuuden tavoitteen toteuttamiseen. Uuteen valmistautuminen on innostavaa!

Anne Knaapi johtaja, varapääsihteeri