Skip to content

Järjestöjen sote-muutostuen hankesuunnitelma on valmistumassa

27.10.2020 9.00

Sote-uudistus
Elinvoimaiset järjestötJärjestöjen sote-muutostukiJärjestöilleSote-järjestötSote-uudistus
johtaja, varapääsihteeri

SOSTE, STEA ja Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta ovat käyneet neuvonpitoa Järjestö 2.0-ohjelmakauden jälkeisestä uudesta toimintakokonaisuudesta vuosille 2021–2023. Uudesta toimintakokonaisuudesta käytetään nimeä Järjestöjen sote-muutostuki.

SOSTE ja Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan työvaliokunta ovat valmistelleet Järjestöjen sote-muutostuen organisoinnille hankesuunnitelmaa. Sillä täydennetään rahoitushakemusten valmistelussa tehtyä yhteistä suunnittelua. Työ jatkuu edelleen, kunhan toimintakokonaisuus organisoituu, henkilövalinnat saadaan tehtyä ja ohjausryhmä aloittaa työnsä. Edellytyksellä, että toimintaan myönnetään haettu rahoitus.

Selkeä tavoite

Hankesuunnitelman suunnittelussa on painotettu yhtä yhtenäistä toimintakokonaisuutta, jolla on selkeä tavoite: asemoida järjestöjen toiminta kansallisesti sote-uudistuksessa siten, että järjestöjen rooli selkeytyy, toiminta tehdään näkyväksi ja liitetään kiinteäksi osaksi alueellisia sote- ja hyte-ekosysteemejä.

Kymmenen työntekijää ja ohjausryhmä

SOSTE on hakenut STEAlta valtionavustusta kolmen ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry seitsemän työntekijän palkkaamiseen. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry tekee avustuksen siirtosopimukset hankkeen työntekijöiden työnantajina toimivien yhdistysten kanssa. Nämä yhdistykset ovat Artteli-kumppanuusyhdistys ry, EJY ry, Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, Pohjois-Karjalan sekä Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:t ja Satakunnan yhteisökeskus.

Järjestöjen SOTE-muutostuen käynnistyttyä muutostuessa on siis 10 työntekijää. He kokoontuvat säännöllisesti ja käyvät tiivistä vuoropuhelua sekä hyödyntävät tarvitsemiaan asiantuntijoita.

Järjestöjen SOTE-muutostukea koordinoi ohjausryhmä, johon kukin osapuoli ja STEA nimeävät yhden jäsenen. Ohjausryhmän puheenjohtajan nimeää SOSTE. Ohjausryhmä vastaa siitä, että hankkeessa noudatetaan yhteisesti sovittuja periaatteita ja hankesuunnitelmaa.

Yhteisesti rakennettujen pelisääntöjen avulla huolehditaan siitä, että muutostuen tavoitteet toteutuvat tasapuolisesti koko Suomessa. Yhteiset pelisäännöt ovat välttämättömiä sujuvan ja vaikuttavan yhteistoiminnan perustana.

Väitän, että 20 % sote-muutostuen organisoinnista on työskentelyrakenteiden ja toimintatapojen muokkaamista. 80 % on yhteistä johtamista muutoksessa. Alkuun painotus on luonnollisesti toisinpäin.

Järjestöjen yhteistyön tiekartta

Muutoksen johtaminen edellyttää strategiaa ja siitä johdettua toimintasuunnitelmaa. Tätä suunnitelmaa kutsutaan järjestöjen yhteistyön tiekartaksi, ja sen tehtävä on kertoa, mihin ja millaisilla askeleilla yhteistyöllä tähtäämme. Tiekartan laatimiseen pääsemme todennäköisesti vuodenvaihteen tienoilla.

Järjestöjen sote-muutostuen SOSTEn ja verkostojärjestöjen kumppanuustoiminnan käynnistyminen tulee testaamaan ketteryyttä uudenlaiseen ajatteluun ja yhteistoimintaan. Etä- tai hybridiyhteistyötyötekniikan lisäksi keskinäisriippuvuuden tunnistaminen ja sen menestyksellinen hyödyntäminen vaatii nopeaa yhdessä oppimista ja omanlaistaan osaamista.

Muutosta ei voi pysäyttää, mutta suuntaan voimme vaikuttaa. Treenataan itsellemme lisää muutosvoimaa. Sitä tarvitaan hankekokonaisuuden tavoitteen toteuttamiseen. Uuteen valmistautuminen on innostavaa!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Elinvoimaiset järjestöt -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi

20.4.2021 13:00

SOSTEn uusi hallitus aloittaa työnsä – edessä innostavia ja haasteellisia tehtäviä

Kansalaisyhteiskunta Kiitän koko SOSTEn uuden, viime viikolla valitun hallituksen puolesta SOSTEn jäseniä saamastamme luottamuksesta. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on olemassa jäseniään varten ja toimii jäsenistön asettamien tavoitteiden puolesta. SOSTE kokoaa yhteen yli 230 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja. Jäsenistöämme yhdistää yhdessä tekeminen ja hyvän elämän tavoittelu. Toimintakenttä yhtä rikas ja […]

Blogi

12.4.2021 13:00

Nostan hattua ja kiitän hyvästä yhteistyöstä

Kansalaisyhteiskunta On aika kiittää. Olen toiminut kuusi vuotta SOSTEn hallituksen puheenjohtajana. On aika poistua puheenjohtajan tuolilta ja antaa paikat uusille. Onnea ja menestystä uusille, jotka valitaan ylihuomenna 14.4. uuden hallituksen tärkeisiin tehtäviin! SOSTEn luottamustehtävissä on kahden kauden rajaus per luottamustehtävä. Tämä on hyvä ja toimiva malli. Viime kierroksellakin luottamustehtäviin oli ehdolla useita kiinnostuneita, osaavia ja motivoituneita […]

Blogi
erityisasiantuntija

2.2.2021 12:30

Järjestöjen yleisavustusten suhteellista osuutta on kasvatettava – se mahdollistaa nopean reagoinnin ihmisten hätään

Avustusjärjestelmä Sosiaali- ja terveysalan järjestöille tarkoitettujen valtionavustusten painopistettä tulisi siirtää enemmän yleisavustusten suuntaan. Kehitys on ollut päinvastainen. Sosiali- ja terveysministeriö päätti 21.1.2021 vuodelle 2021 myönnettävistä jatkoavustuksista ja uusista Paikka auki -ohjelman hankeavustuksista. Valtionavustukset merkittävä resurssi järjestöille Valtionavustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen suomalaisille sosiaali- ja terveyden alan järjestöille ovat merkittävä resurssi. Yksistään SOSTEn yli 230 jäsenyhteisön […]