Skip to content

Järjestöjen sote-muutostuen hankesuunnitelma on valmistumassa

27.10.2020 9.00

Sote-uudistus
Elinvoimaiset järjestötJärjestöjen sote-muutostukiJärjestöilleSote-järjestötSote-uudistus
johtaja, varapääsihteeri

SOSTE, STEA ja Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta ovat käyneet neuvonpitoa Järjestö 2.0-ohjelmakauden jälkeisestä uudesta toimintakokonaisuudesta vuosille 2021–2023. Uudesta toimintakokonaisuudesta käytetään nimeä Järjestöjen sote-muutostuki.

SOSTE ja Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan työvaliokunta ovat valmistelleet Järjestöjen sote-muutostuen organisoinnille hankesuunnitelmaa. Sillä täydennetään rahoitushakemusten valmistelussa tehtyä yhteistä suunnittelua. Työ jatkuu edelleen, kunhan toimintakokonaisuus organisoituu, henkilövalinnat saadaan tehtyä ja ohjausryhmä aloittaa työnsä. Edellytyksellä, että toimintaan myönnetään haettu rahoitus.

Selkeä tavoite

Hankesuunnitelman suunnittelussa on painotettu yhtä yhtenäistä toimintakokonaisuutta, jolla on selkeä tavoite: asemoida järjestöjen toiminta kansallisesti sote-uudistuksessa siten, että järjestöjen rooli selkeytyy, toiminta tehdään näkyväksi ja liitetään kiinteäksi osaksi alueellisia sote- ja hyte-ekosysteemejä.

Kymmenen työntekijää ja ohjausryhmä

SOSTE on hakenut STEAlta valtionavustusta kolmen ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry seitsemän työntekijän palkkaamiseen. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry tekee avustuksen siirtosopimukset hankkeen työntekijöiden työnantajina toimivien yhdistysten kanssa. Nämä yhdistykset ovat Artteli-kumppanuusyhdistys ry, EJY ry, Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, Pohjois-Karjalan sekä Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:t ja Satakunnan yhteisökeskus.

Järjestöjen SOTE-muutostuen käynnistyttyä muutostuessa on siis 10 työntekijää. He kokoontuvat säännöllisesti ja käyvät tiivistä vuoropuhelua sekä hyödyntävät tarvitsemiaan asiantuntijoita.

Järjestöjen SOTE-muutostukea koordinoi ohjausryhmä, johon kukin osapuoli ja STEA nimeävät yhden jäsenen. Ohjausryhmän puheenjohtajan nimeää SOSTE. Ohjausryhmä vastaa siitä, että hankkeessa noudatetaan yhteisesti sovittuja periaatteita ja hankesuunnitelmaa.

Yhteisesti rakennettujen pelisääntöjen avulla huolehditaan siitä, että muutostuen tavoitteet toteutuvat tasapuolisesti koko Suomessa. Yhteiset pelisäännöt ovat välttämättömiä sujuvan ja vaikuttavan yhteistoiminnan perustana.

Väitän, että 20 % sote-muutostuen organisoinnista on työskentelyrakenteiden ja toimintatapojen muokkaamista. 80 % on yhteistä johtamista muutoksessa. Alkuun painotus on luonnollisesti toisinpäin.

Järjestöjen yhteistyön tiekartta

Muutoksen johtaminen edellyttää strategiaa ja siitä johdettua toimintasuunnitelmaa. Tätä suunnitelmaa kutsutaan järjestöjen yhteistyön tiekartaksi, ja sen tehtävä on kertoa, mihin ja millaisilla askeleilla yhteistyöllä tähtäämme. Tiekartan laatimiseen pääsemme todennäköisesti vuodenvaihteen tienoilla.

Järjestöjen sote-muutostuen SOSTEn ja verkostojärjestöjen kumppanuustoiminnan käynnistyminen tulee testaamaan ketteryyttä uudenlaiseen ajatteluun ja yhteistoimintaan. Etä- tai hybridiyhteistyötyötekniikan lisäksi keskinäisriippuvuuden tunnistaminen ja sen menestyksellinen hyödyntäminen vaatii nopeaa yhdessä oppimista ja omanlaistaan osaamista.

Muutosta ei voi pysäyttää, mutta suuntaan voimme vaikuttaa. Treenataan itsellemme lisää muutosvoimaa. Sitä tarvitaan hankekokonaisuuden tavoitteen toteuttamiseen. Uuteen valmistautuminen on innostavaa!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Elinvoimaiset järjestöt -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi

30.9.2021 10:30

Järjestöt toivovat hyvinvointialueilta yhteyshenkilöä, aktiivista viestimistä ja tiivistä kumppanuutta

Sote-uudistus Järjestöjen sote-muutostuen elokuisessa Hyvinvointialueet tulevat – miten valtakunnalliset järjestöt löytävät paikkansa sote-Suomessa? -webinaarissa pureuduttiin siihen, miten valtakunnallisten sote-järjestöjen osaaminen saadaan mukaan tulevaisuuden sote-palveluihin sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen sote-Suomessa. Webinaarissa oli noin 400 osallistujaa, joten se oli myös oiva tilaisuus kerätä tietoa laajalta vastaajajoukolta. Yhteisessä webinaaripuheenvuorossamme käsittelimme sitä, miten liittojen aluetyöntekijät voisivat olla mukana […]

Blogi

22.9.2021 08:30

SOSTE 10 vuotta – hyvinvointitaloudesta hyvinvointialueille

Kansalaisyhteiskunta SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n perustamisasiakirja allekirjoitettiin vuoden 2011 tammikuussa ja varsinainen toiminta alkoi vuotta myöhemmin, vuoden 2012 alusta. SOSTE muodostui, kun Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL), Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY sekä Terveyden edistämisen keskus (Tekry) yhdistyivät. Nykyisin SOSTEen kuuluu yli 240 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä lähes 80 muuta yhteistyöjäsentahoa. SOSTEn perustamisella […]

Blogi
erityisasiantuntija

1.6.2021 13:00

Valtionavustuskäytäntöjen uudistuksessa otettu askelia hyvään suuntaan

Avustusjärjestelmä Valtio jakaa valtionavustuksia vuosittain noin viisi miljardia euroa yli 90 valtionapuviranomaisen tai vastaavan toimesta. Avustuskäytäntöjä uudistetaan ja yhdenmukaistetaan, uudistusta johtaa valtionvarainministeriö. Uudistusta tehdään hankkeessa, jossa on useita jaostoja. Yhdessä niistä on mukana kattojärjestöt. Avustuskäytäntöjen yhdistämiselle ja laajemman kokonaiskuvan saannille avustustoiminnan hyödyistä on ilmeistä tarvetta. Erityisesti kansalaisten on tärkeä tietää, mihin valtionavustukset kohdistuvat, ja mitä niillä […]