Skip to content

Järjestöjen sote-muutostuen hankesuunnitelma on valmistumassa

27.10.2020 9.00

Sote-uudistus
Elinvoimaiset järjestötSote-muutostukiJärjestöilleSote-järjestötSote-uudistus
johtaja, varapääsihteeri

SOSTE, STEA ja Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta ovat käyneet neuvonpitoa Järjestö 2.0-ohjelmakauden jälkeisestä uudesta toimintakokonaisuudesta vuosille 2021–2023. Uudesta toimintakokonaisuudesta käytetään nimeä Järjestöjen sote-muutostuki.

SOSTE ja Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan työvaliokunta ovat valmistelleet Järjestöjen sote-muutostuen organisoinnille hankesuunnitelmaa. Sillä täydennetään rahoitushakemusten valmistelussa tehtyä yhteistä suunnittelua. Työ jatkuu edelleen, kunhan toimintakokonaisuus organisoituu, henkilövalinnat saadaan tehtyä ja ohjausryhmä aloittaa työnsä. Edellytyksellä, että toimintaan myönnetään haettu rahoitus.

Selkeä tavoite

Hankesuunnitelman suunnittelussa on painotettu yhtä yhtenäistä toimintakokonaisuutta, jolla on selkeä tavoite: asemoida järjestöjen toiminta kansallisesti sote-uudistuksessa siten, että järjestöjen rooli selkeytyy, toiminta tehdään näkyväksi ja liitetään kiinteäksi osaksi alueellisia sote- ja hyte-ekosysteemejä.

Kymmenen työntekijää ja ohjausryhmä

SOSTE on hakenut STEAlta valtionavustusta kolmen ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry seitsemän työntekijän palkkaamiseen. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry tekee avustuksen siirtosopimukset hankkeen työntekijöiden työnantajina toimivien yhdistysten kanssa. Nämä yhdistykset ovat Artteli-kumppanuusyhdistys ry, EJY ry, Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, Pohjois-Karjalan sekä Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:t ja Satakunnan yhteisökeskus.

Järjestöjen SOTE-muutostuen käynnistyttyä muutostuessa on siis 10 työntekijää. He kokoontuvat säännöllisesti ja käyvät tiivistä vuoropuhelua sekä hyödyntävät tarvitsemiaan asiantuntijoita.

Järjestöjen SOTE-muutostukea koordinoi ohjausryhmä, johon kukin osapuoli ja STEA nimeävät yhden jäsenen. Ohjausryhmän puheenjohtajan nimeää SOSTE. Ohjausryhmä vastaa siitä, että hankkeessa noudatetaan yhteisesti sovittuja periaatteita ja hankesuunnitelmaa.

Yhteisesti rakennettujen pelisääntöjen avulla huolehditaan siitä, että muutostuen tavoitteet toteutuvat tasapuolisesti koko Suomessa. Yhteiset pelisäännöt ovat välttämättömiä sujuvan ja vaikuttavan yhteistoiminnan perustana.

Väitän, että 20 % sote-muutostuen organisoinnista on työskentelyrakenteiden ja toimintatapojen muokkaamista. 80 % on yhteistä johtamista muutoksessa. Alkuun painotus on luonnollisesti toisinpäin.

Järjestöjen yhteistyön tiekartta

Muutoksen johtaminen edellyttää strategiaa ja siitä johdettua toimintasuunnitelmaa. Tätä suunnitelmaa kutsutaan järjestöjen yhteistyön tiekartaksi, ja sen tehtävä on kertoa, mihin ja millaisilla askeleilla yhteistyöllä tähtäämme. Tiekartan laatimiseen pääsemme todennäköisesti vuodenvaihteen tienoilla.

Järjestöjen sote-muutostuen SOSTEn ja verkostojärjestöjen kumppanuustoiminnan käynnistyminen tulee testaamaan ketteryyttä uudenlaiseen ajatteluun ja yhteistoimintaan. Etä- tai hybridiyhteistyötyötekniikan lisäksi keskinäisriippuvuuden tunnistaminen ja sen menestyksellinen hyödyntäminen vaatii nopeaa yhdessä oppimista ja omanlaistaan osaamista.

Muutosta ei voi pysäyttää, mutta suuntaan voimme vaikuttaa. Treenataan itsellemme lisää muutosvoimaa. Sitä tarvitaan hankekokonaisuuden tavoitteen toteuttamiseen. Uuteen valmistautuminen on innostavaa!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Elinvoimaiset järjestöt -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
tutkija

4.11.2020 11:20

Kaikki säätiöt eivät jaa miljoonia euroja kulttuurille ja tieteelle

Sote-järjestöt SOSTEn Järjestö 2.0 – Järjestöt mukana muutoksessa -hanke on juuri julkaissut raportin sosiaali- ja terveysalan säätiöistä. Julkisuudesta voi saada sen käsityksen, että kaikki säätiöt ovat satumaisen rikkaita ja jakavat avustuksia erilaisiin tärkeinä pitämiinsä kohteisiin. Aivan tuulesta temmattu tämä mielikuva ei toki ole, sillä Säätiöt ja rahastot ry:n laskelmien mukaan eri säätiöt jakoivat rahaa vuonna 2019 […]

Blogi

30.10.2020 09:00

Juha Heikkala: Eikö ole oireellista, että kansalaistoiminnan autonomiaa käsittelevä raportti on julkaistu Valtioneuvoston julkaisusarjassa?

Kansalaisyhteiskunta Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa (2020:47) juuri ilmestynyt Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus 2020-luvun Suomessa -raportti on tervetullut ja virkistävä panos kansalaistoiminnan tutkimuskentässä. Tällä alalla ei tehdä liikaa tutkimusta, ei varsinkaan näin kattavaa ja jopa perustutkimuksen kaltaista raportointia. Raportissa on useita mielenkiintoisia aiheita, joista mielenkiintoni herätti erityisesti järjestöjen ammattimaistuminen, niiden autonomia ja niin sanottu hybridisaatio. Tutkimuksen […]

Blogi
pääsihteeri

22.9.2020 12:00

Puhallus – sote-järjestöille ei budjettivaroista tukea tule

Avustusjärjestelmä Viime viikon budjettiriihen suurin pettymys sosiaali- ja terveysjärjestöille oli se, että valtio petti sekä kuluvana vuonna antamansa lupaukset että peliyhteisöjen yhdistämisen yhteydessä tehdyn ja arpajaislain perusteluihin kirjatun välipuheensa. Sote-järjestöjen näkökulmasta tämä heikentää valtion luotettavuutta sopimuskumppanina. Yhdistymissopimusta rikottu monin osin Kun Veikkaus, Raha-automaattiyhdistys (RAY) ja Finntoto yhdistettiin yhdeksi yhtiöksi vuoden 2017 alussa, tämä tapahtui juridisesti muuttamalla […]