Skip to content

Järjestöjen sote-muutostuki ajaa 11 000 sote-järjestön asiaa

27.4.2021 11.30

Sote-uudistus
Hyvinvoivat ihmisetJärjestöjen sote-muutostukiHyvinvointi ja terveysJärjestöilleSosiaali- ja terveyspalvelutSote-järjestötSote-uudistus

Hallituksen esityksessä laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä määritellään, että sote-palvelujen järjestäminen kuuluu julkiselle sektorille. Järjestöillä on palveluja täydentävä rooli.

Järjestöjen sote-muutostuki aloitti työt täydellä teholla maaliskuun alussa. Sote-muutostuki muodostuu 10 työntekijästä. Hankepäällikkö, tutkija ja viestinnän erityisasiantuntija työskentelevät SOSTEssa ja seitsemän järjestöasiantuntijaa maakunnissa toimivien verkostojärjestöjen palveluksessa. Muutostuella on käytettävissään SOSTEn erityisasiantuntijoiden verkostoitumis- ja asiantuntijatuki.

SOSTElaiset vastaavat kansallisen tason koordinaatiosta. Järjestöasiantuntijoiden työalueet muodostuvat pääosin yliopistollisten sairaaloiden erityisvastuualueita vastaavista maantieteellisistä alueista. He työskentelevät maakunnissa järjestöjen ja tulevien hyvinvointialueiden sote-valmistelijoiden kanssa.

Sote-uudistuksen tavoitteissa korostuu järjestöjen ennalta ehkäisevä työ. Se tarkoittaa järjestöjen tarjoamaa monipuolista vertaistukea, matalan kynnyksen palveluja sekä paikallisyhdistysten virkistystoimintaa ja arjen apua. Osa järjestöistä tuottaa myös markkinaehtoisia sote-palveluja.

Järjestöjen sote-muutostuen työn onnistumiseksi on tärkeää käydä vuoropuhelua ja osallistua kehittämiseen kohde- ja sidosryhmien kanssa. Sote-muutostuen kumppaneina on 22 tulevaa hyvinvointialuetta ja niiden taustalla 309 kuntaa.

Mikä rooli järjestöille lopulta tulee?

Sote-muutostuen työssä on keskeistä sote-järjestöjen tehtäväkentän kirkastaminen. On määriteltävä, miten järjestöt toimivat osana uudistuvia sosiaali- ja terveyspalveluja. Edelleen tarkentamista vaatii, miten järjestöt osallistuvat palvelujen kehittämiseen. Lopullisesti tuloksena on järjestöjen toiminnan vakiinnuttaminen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Suomessa on noin 300 piiritasolla toimivaa sote-yhdistystä ja niillä on noin 8 000 paikallista yhdistystä. Lisäksi maassa on noin 2 000 valtakunnallisiin yhdistyksiin kuulumatonta yhdistystoimijaa. Yhteensä tämä tarkoittaa siis huikeaa määrää: noin 11 000:ta sote-järjestöä. Sote-muutostuen tehtävänä on tukea sote-järjestöjen osallistumista uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon sekä kansallisesti että alueilla.

Tulevilla hyvinvointialueilla järjestöasiantuntijoiden on tärkeää tavoittaa yhdistysverkostot, sote-järjestöjen yhteistoiminta- ja tukijärjestöt sekä liitot aluetyöntekijöineen. Lisäksi olisi tarpeen saavuttaa paikallisyhdistyksistä ne, joilla on halukkuutta tehdä yhteistyötä asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Myös päättäjien on tärkeää tuntea järjestöjen merkitys

Järjestöjen sote-muutostuen työnsarkaa on sekin, että kuntapäättäjät, myöhemmin valittavat hyvinvointialueiden päättäjät sekä johtavat viranhaltijat tunnistaisivat järjestöjen merkityksen ja roolin. Julkisen puolen ja sote-järjestöjen yhteistyöllä ja kumppanuuksilla voidaan hyödyntää järjestöjen erityisosaamista, aktivoida järjestöjen vapaaehtoistoimintaa sekä saada kansalaisjärjestöt mukaan edistämään hyvinvointia.

Noin 11 000 sote-järjestön asian ajaminen ei ole helppo tehtävä, eikä se onnistu ilman yhteistyötä. Siksi toivon, että olette aktiivisesti yhteydessä Järjestöjen sote-muutostuen tekijöihin sekä kansallisessa koordinaatiossa että omilla alueillanne.

Tehdään yhdessä ihmisen sote!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
yhteiskuntasuhdepäällikkö

7.5.2021 10:30

Marinin hallituksen puolivälitodistus: yleisarvosanaksi 8,0

Sosiaaliturvauudistus Hallituksen puoliväliriihen loppumisen kunniaksi päätin laatia Marinin hallitukselle puolivälitodistuksen. Teemat, joita olen arvioinut ja joille olen antanut kouluarvosanat, ovat keskeisiä SOSTEn vaikuttamistoiminnan näkökulmasta. Arviot perustuvat SOSTEn aiempiin lausuntoihin, asiantuntijoidemme analyyseihin ja kuvastavat sitä, miten nykyinen hallitus on toteuttanut politiikkaansa SOSTEn silmälasein katsottuna. Miten siis hallitus on onnistunut tähän mennessä? Lue ja arvioi itse, oletko samaa […]

Blogi
erityisasiantuntija

6.5.2021 13:00

Missä sote-uudistus menee nyt? – jatkossa on syytä kääntää katsetta yhä enemmän tuleville hyvinvointialueille

Sote-uudistus SOSTEa kuultiin hallituksen sote-lakiesityksestä asiantuntijana alkuvuoden aikana kuudessa eri eduskunnan valiokunnassa. SOSTEn perusviesti muun muassa palveluiden yhdenvertaisesta ja esteettömästä saatavuudesta ja saavutettavuudesta, palveluintegraation tärkeydestä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen panostamisesta sekä järjestöjen toimintaedellytyksien turvaamisesta pysyi koko ajan samana, mutta sitä kohdennettiin hieman eri tavoin riippuen valiokunnan toimialasta. Lue lisää: SOSTEn suositukset sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistustyöhön Valiokunnat […]

Blogi

4.5.2021 13:00

Maria Ohisalo: Hyvinvointikunnassa pidetään huolta lastemme tulevaisuudesta

Kuntavaalit Kaikki lapset eivät synny kotiin, jossa asiat menevät putkeen. Kun asiat menevät oikein huonosti, on hyvinvointivaltion tehtävänä tarjota apua ja turvaa. Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelun resurssit ovat puhututtaneet vuosia. Lastensuojelun ammattilaiset ovat tuoneet esiin huoliaan siitä, miten yhdellä työntekijällä voi olla asiakkaita aivan […]