Skip to content

Järjestöjen sote-muutostuki ajaa 11 000 sote-järjestön asiaa

27.4.2021 11.30

Sote-uudistus
Hyvinvoivat ihmisetJärjestöjen sote-muutostukiHyvinvointi ja terveysJärjestöilleSosiaali- ja terveyspalvelutSote-järjestötSote-uudistus

Hallituksen esityksessä laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä määritellään, että sote-palvelujen järjestäminen kuuluu julkiselle sektorille. Järjestöillä on palveluja täydentävä rooli.

Järjestöjen sote-muutostuki aloitti työt täydellä teholla maaliskuun alussa. Sote-muutostuki muodostuu 10 työntekijästä. Hankepäällikkö, tutkija ja viestinnän erityisasiantuntija työskentelevät SOSTEssa ja seitsemän järjestöasiantuntijaa maakunnissa toimivien verkostojärjestöjen palveluksessa. Muutostuella on käytettävissään SOSTEn erityisasiantuntijoiden verkostoitumis- ja asiantuntijatuki.

SOSTElaiset vastaavat kansallisen tason koordinaatiosta. Järjestöasiantuntijoiden työalueet muodostuvat pääosin yliopistollisten sairaaloiden erityisvastuualueita vastaavista maantieteellisistä alueista. He työskentelevät maakunnissa järjestöjen ja tulevien hyvinvointialueiden sote-valmistelijoiden kanssa.

Sote-uudistuksen tavoitteissa korostuu järjestöjen ennalta ehkäisevä työ. Se tarkoittaa järjestöjen tarjoamaa monipuolista vertaistukea, matalan kynnyksen palveluja sekä paikallisyhdistysten virkistystoimintaa ja arjen apua. Osa järjestöistä tuottaa myös markkinaehtoisia sote-palveluja.

Järjestöjen sote-muutostuen työn onnistumiseksi on tärkeää käydä vuoropuhelua ja osallistua kehittämiseen kohde- ja sidosryhmien kanssa. Sote-muutostuen kumppaneina on 22 tulevaa hyvinvointialuetta ja niiden taustalla 309 kuntaa.

Mikä rooli järjestöille lopulta tulee?

Sote-muutostuen työssä on keskeistä sote-järjestöjen tehtäväkentän kirkastaminen. On määriteltävä, miten järjestöt toimivat osana uudistuvia sosiaali- ja terveyspalveluja. Edelleen tarkentamista vaatii, miten järjestöt osallistuvat palvelujen kehittämiseen. Lopullisesti tuloksena on järjestöjen toiminnan vakiinnuttaminen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Suomessa on noin 300 piiritasolla toimivaa sote-yhdistystä ja niillä on noin 8 000 paikallista yhdistystä. Lisäksi maassa on noin 2 000 valtakunnallisiin yhdistyksiin kuulumatonta yhdistystoimijaa. Yhteensä tämä tarkoittaa siis huikeaa määrää: noin 11 000:ta sote-järjestöä. Sote-muutostuen tehtävänä on tukea sote-järjestöjen osallistumista uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon sekä kansallisesti että alueilla.

Tulevilla hyvinvointialueilla järjestöasiantuntijoiden on tärkeää tavoittaa yhdistysverkostot, sote-järjestöjen yhteistoiminta- ja tukijärjestöt sekä liitot aluetyöntekijöineen. Lisäksi olisi tarpeen saavuttaa paikallisyhdistyksistä ne, joilla on halukkuutta tehdä yhteistyötä asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Myös päättäjien on tärkeää tuntea järjestöjen merkitys

Järjestöjen sote-muutostuen työnsarkaa on sekin, että kuntapäättäjät, myöhemmin valittavat hyvinvointialueiden päättäjät sekä johtavat viranhaltijat tunnistaisivat järjestöjen merkityksen ja roolin. Julkisen puolen ja sote-järjestöjen yhteistyöllä ja kumppanuuksilla voidaan hyödyntää järjestöjen erityisosaamista, aktivoida järjestöjen vapaaehtoistoimintaa sekä saada kansalaisjärjestöt mukaan edistämään hyvinvointia.

Noin 11 000 sote-järjestön asian ajaminen ei ole helppo tehtävä, eikä se onnistu ilman yhteistyötä. Siksi toivon, että olette aktiivisesti yhteydessä Järjestöjen sote-muutostuen tekijöihin sekä kansallisessa koordinaatiossa että omilla alueillanne.

Tehdään yhdessä ihmisen sote!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

22.6.2022 08:00

SuomiAreena: Erilainen Mingle 12.7. nostaa esiin ihmisten kokemuksia köyhyydestä

Toimeentulo Heinäkuun puolessavälissä Pori täyttyy jälleen yhteiskunnallisesta keskustelusta SuomiAreenalla. Kevään ja kesän aikana turvallisuuskeskustelu on ollut vilkasta. Yhteiskunnan eheys on sisäisen turvallisuuden tae, ja siksi on tärkeä nostaa esiin myös ne äänet, jotka eivät yhteiskunnassa kuulu. Millaista on olla köyhä 2020-luvun Suomessa? Jo kuudennen kerran järjestettävä Erilainen Mingle tuo yhteen joukon erilaisia ihmisiä heidän omien kokemustensa […]

Blogi

7.6.2022 16:00

Kriisitilanteissa järjestöjen rooli haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten auttamisessa on merkittävä

Sote-järjestöt Elämme maailmantilanteessa, jossa varautuminen, kokonaisturvallisuus ja henkinen kriisinkestävyys ovat sanoja, jotka toistuvat päättäjien puheissa. Järjestöjen erityisosaamiselle on viranomaisten työn rinnalla tarvetta, kun varaudumme onnettomuuksiin ja kriiseihin. Verkostojen ja kumppanuuksien rakentaminen sekä ylläpitäminen ovat avainasemassa kriiseihin varautuessa. Mitä paremmin eri tahot tuntevat toisensa, sitä paremmassa valmiudessa olemme. Ihmiset voivat olla haavoittuvassa asemassa monesta eri syystä Haavoittuvassa […]

Blogi
erityisasiantuntija

28.4.2022 12:00

Palkkatuen uudistus huolestuttaa – kerro meille näkemyksesi!

Hyvinvointi ja terveys Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on valmistellut lakiesityksen, jolla muutetaan palkkatukijärjestelmää. Palkkatuen kokonaisuudistus on tarpeellinen: byrokratian yksinkertaistamista, järjestelmän ennakoitavuutta ja maksatusprosessin nopeuttamista on kaivattu. Hyvistä tavoitteista huolimatta lakiluonnoksen kokonaisvaikutus järjestöjen ja heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien kannalta näyttää huonolta. Muutokset järjestöjen 100 % tukeen eivät ole hyväksyttäviä Uudistuksella tullaan leikkaamaan järjestöjen mahdollisuuksia työllistää 100 % palkkatuella. Leikkaus koskisi […]