Skip to content

Järjestöjen sote-muutostuki ajaa 11 000 sote-järjestön asiaa

27.4.2021 11.30

Sote-uudistus
Hyvinvoivat ihmisetJärjestöjen sote-muutostukiHyvinvointi ja terveysJärjestöilleSosiaali- ja terveyspalvelutSote-järjestötSote-uudistus

Hallituksen esityksessä laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä määritellään, että sote-palvelujen järjestäminen kuuluu julkiselle sektorille. Järjestöillä on palveluja täydentävä rooli.

Järjestöjen sote-muutostuki aloitti työt täydellä teholla maaliskuun alussa. Sote-muutostuki muodostuu 10 työntekijästä. Hankepäällikkö, tutkija ja viestinnän erityisasiantuntija työskentelevät SOSTEssa ja seitsemän järjestöasiantuntijaa maakunnissa toimivien verkostojärjestöjen palveluksessa. Muutostuella on käytettävissään SOSTEn erityisasiantuntijoiden verkostoitumis- ja asiantuntijatuki.

SOSTElaiset vastaavat kansallisen tason koordinaatiosta. Järjestöasiantuntijoiden työalueet muodostuvat pääosin yliopistollisten sairaaloiden erityisvastuualueita vastaavista maantieteellisistä alueista. He työskentelevät maakunnissa järjestöjen ja tulevien hyvinvointialueiden sote-valmistelijoiden kanssa.

Sote-uudistuksen tavoitteissa korostuu järjestöjen ennalta ehkäisevä työ. Se tarkoittaa järjestöjen tarjoamaa monipuolista vertaistukea, matalan kynnyksen palveluja sekä paikallisyhdistysten virkistystoimintaa ja arjen apua. Osa järjestöistä tuottaa myös markkinaehtoisia sote-palveluja.

Järjestöjen sote-muutostuen työn onnistumiseksi on tärkeää käydä vuoropuhelua ja osallistua kehittämiseen kohde- ja sidosryhmien kanssa. Sote-muutostuen kumppaneina on 22 tulevaa hyvinvointialuetta ja niiden taustalla 309 kuntaa.

Mikä rooli järjestöille lopulta tulee?

Sote-muutostuen työssä on keskeistä sote-järjestöjen tehtäväkentän kirkastaminen. On määriteltävä, miten järjestöt toimivat osana uudistuvia sosiaali- ja terveyspalveluja. Edelleen tarkentamista vaatii, miten järjestöt osallistuvat palvelujen kehittämiseen. Lopullisesti tuloksena on järjestöjen toiminnan vakiinnuttaminen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Suomessa on noin 300 piiritasolla toimivaa sote-yhdistystä ja niillä on noin 8 000 paikallista yhdistystä. Lisäksi maassa on noin 2 000 valtakunnallisiin yhdistyksiin kuulumatonta yhdistystoimijaa. Yhteensä tämä tarkoittaa siis huikeaa määrää: noin 11 000:ta sote-järjestöä. Sote-muutostuen tehtävänä on tukea sote-järjestöjen osallistumista uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon sekä kansallisesti että alueilla.

Tulevilla hyvinvointialueilla järjestöasiantuntijoiden on tärkeää tavoittaa yhdistysverkostot, sote-järjestöjen yhteistoiminta- ja tukijärjestöt sekä liitot aluetyöntekijöineen. Lisäksi olisi tarpeen saavuttaa paikallisyhdistyksistä ne, joilla on halukkuutta tehdä yhteistyötä asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Myös päättäjien on tärkeää tuntea järjestöjen merkitys

Järjestöjen sote-muutostuen työnsarkaa on sekin, että kuntapäättäjät, myöhemmin valittavat hyvinvointialueiden päättäjät sekä johtavat viranhaltijat tunnistaisivat järjestöjen merkityksen ja roolin. Julkisen puolen ja sote-järjestöjen yhteistyöllä ja kumppanuuksilla voidaan hyödyntää järjestöjen erityisosaamista, aktivoida järjestöjen vapaaehtoistoimintaa sekä saada kansalaisjärjestöt mukaan edistämään hyvinvointia.

Noin 11 000 sote-järjestön asian ajaminen ei ole helppo tehtävä, eikä se onnistu ilman yhteistyötä. Siksi toivon, että olette aktiivisesti yhteydessä Järjestöjen sote-muutostuen tekijöihin sekä kansallisessa koordinaatiossa että omilla alueillanne.

Tehdään yhdessä ihmisen sote!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

24.11.2021 08:00

Ilmastonmuutoksen ratkaisussa on kyse oikeudenmukaisuudesta

M/S SOSTE Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivillä tutkimusprofessori Minna Kaljonen kannusti sote-toimijoita ilmastotyöhön – oikeudenmukaisuuden vuoksi. Tähän näkemykseen on helppo yhtyä, sillä edessämme on ennennäkemätön haaste, jonka ratkaisuun tarvitaan yhteiskunnan jokaista toimijaa – erityisesti niitä, jotka puolustavat oikeudenmukaisuutta. Nyt jos koskaan on tärkeää lähteä mukaan ilmastovaikuttamiseen. Uusi IPCC-raportti, Glasgow’n ilmastokokous, valmisteilla oleva ilmastolaki, EU:n ilmastolinjaukset, ensi keväänä tehtävä […]

Blogi
yhteiskuntasuhdepäällikkö

12.11.2021 12:38

Tiedätkö mitä tapahtuu 23.1.2022?

Aluevaalit No tietysti Suomen ensimmäiset aluevaalit! Niissä valitaan aluevaltuutetut 21 alueelle. Uudet hyvinvointialueet noudattavat pitkälti nykyistä maakuntajakoa, poikkeuksena Uusimaa, joka koostuu neljästä hyvinvointialueesta. Helsingin kaupunki ei ole hyvinvointialue, eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen. Helsinkiläiset jäävät siten paitsi kaikesta vaalihulinasta. Mutta mistä näissä vaaleissa oikein on kyse ja miksi niistä pitäisi olla kiinnostunut? Kaikki juontaa juurensa vuosia veivatusta […]

Blogi
hallintojohtaja

1.11.2021 13:00

Ihmisoikeuksien on toteuduttava myös verkossa

Hyvinvointi ja terveys Elämme keskellä massiivista digitalisaation murroskautta. Koronapandemia on vienyt yhä useammat palvelut verkkoon, ja etäosallistumisen kanavista on tullut arkipäivää yhä useammalle meistä. Siinä missä joidenkin palvelut ovat tehostuneet, helpottuneet ja tulleet digitaalisesti suorastaan kotiin, osalla muutos on ollut täysin päinvastainen. Eri palveluiden sulkeutuminen koronan vuoksi ja yhä useamman kohtaamisen siirtyminen verkkoon on asettanut meidät eriarvoiseen asemaan […]