Järjestöjen toiminnan turvaaminen on osa turvallista sote-siirtymää

Anne Knaapi katsoo hymyillen kameraan ja nojaa päätään käteensä.

Etusivu / Blogi / Järjestöjen toiminnan turvaaminen on osa turvallista sote-siirtymää

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnista hyvinvointialueille ensi vuoden alussa. H-hetkeen on enää reilut neljä kuukautta. Julkisuudessa on kannettu huolta palvelujen sujuvasta jatkumisesta vastuutahon vaihtuessa.

Turvallisessa palvelujen järjestämisvastuun siirrossa on muistettava huomioida myös järjestöjen toiminta ja toimintaedellytykset. Juuri nyt olennaisin kysymys liittyy järjestöjen toimintaa turvaavien järjestöavustusten ja kumppanuussopimusten siirron valmisteluun. Asian on oltava mukana hyvinvointialueen talousarvion laadinnassa.

Järjestöjen toiminnan turvaamisella varmistetaan osaltaan, että järjestöjen tuki eri potilasryhmille tai erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa oleville on mahdollista myös vuodenvaihteen jälkeen.

Järjestöjen toiminnan tukemisella on hintaansa suurempi merkitys

Järjestöjen toiminta on olennainen osa hyvinvointialueiden palvelukokonaisuuksia, ja on tärkeää, että järjestöjen toiminnan liittämiselle hyvinvointialueen työhön on luotu toimivat rakenteet. Yhtä lailla tärkeää on, että järjestöjen panos sisällytetään hyvinvointialueen strategiatyöhön.

Järjestötoiminta on pieni menoerä hyvinvointialueen budjetissa. Sillä on mittaluokkaansa huomattavasti suurempi merkitys, kun muistetaan järjestöjen tuottama hyvinvointi- ja terveyshyöty alueen asukkaille.

Anne Knaapi johtaja, varapääsihteeri