Kansanterveys kiittää hallitusohjelmaa


Etusivu / Blogi / Kansanterveys kiittää hallitusohjelmaa

Kesäkuun alussa toimikautensa aloittaneen hallituksen ohjelma sisältää ilahduttavan monia kansanterveyttä tukevia kirjauksia.

Niitä ovat esimerkiksi lupaus lisätä matalan kynnyksen elintapaohjausta ja ennaltaehkäiseviä toimia sekä vähentää antibioottien liikakäyttöä. Todellisina hyvinvointi-investointeina voidaan nähdä niin ikään hallitusohjelmaan asetetut tavoitteet rokotus- ja seulontaohjelmien laajentamisesta.

Edellä mainitut toimenpiteet ovat myös kustannusvaikuttavia, koska ne tuottavat terveyshyötyjä ja säästävät terveydenhuollon kustannuksia.

Väestön terveyttä edistetään verotuksella

Tulevalla hallituskaudella Suomen verojärjestelmää kehitetään terveyttä edistävään suuntaan.

Tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä alkoholin käyttöä ehkäistään ja vähennetään jatkamalla niiden veronkorotuksia. Terveyshyötyjen ohella veronkorotusten voidaan ennakoida tuottavan myös mittavia säästöjä, sillä päihteiden käytön vähetessä pienentyvät myös niiden yhteiskunnalle aiheuttamat monet kustannukset. Koska päihteiden käyttö on Suomessa yksi merkittävimmistä väestöryhmien välisten terveyserojen aiheuttajista, ovat veronkorotukset omiaan tasoittamaan myös terveyseroja.

Hallitusohjelman valmistelussa on kuultu sote-järjestöjä tarkalla korvalla. Tästä hyvänä esimerkkinä on lupaus siitä, että hallitus selvittää kansanterveyttä edistävän veron käyttöönottoa. Koska epäterveellinen ja ravitsemuslaadultaan heikko ruokavalio on tärkeimpiä tautitaakkaamme lisääviä tekijöitä, oli tämän kirjauksen saaminen mukana monien sote-järjestöjen hallitusohjelmatavoitteissa.

Verotuksella kannustetaan kuluttajia valitsemaan terveellisempiä tuotteita ja ohjataan ruuan tuottajia tekemään tuotteistaan terveellisempiä. Siksi hallitusohjelmassa mainitun sokerin ohella tämän veron tulisi kohdistua myös ruokatuotteisiin lisättyyn suolaan ja tyydyttyneisiin rasvoihin.

On hienoa, että hallituksen suunnitelmissa on tulevalla hallituskaudella korottaa myös virvoitusjuomaveroa. Virvoitusjuomien vaikutuksia terveyteen on tutkittu laajasti, ja niiden tiedetään vaurioittavan esimerkiksi hammaskiillettä sekä lisäävän erityisesti lapsilla ja nuorilla ylipainoa ja sen liitännäisongelmia.

Päästäänkö puitteita pidemmälle?

Hallitusohjelma luo hyvät puitteet tulevien vuosien kansanterveystyölle. Toimeen on tartuttava kuitenkin heti, jos tämän hallituskauden aikana halutaan päästä myös puitteita pidemmälle. Tässä työssä kannattaa nojautua suomalaisten sote-järjestöjen vankkaan kansanterveysosaamiseen.