Skip to content

Kansanterveys kiittää hallitusohjelmaa

14.6.2019 12.30

Kansanterveys
Hyvinvointi ja terveysHallitusohjelma ja budjettiHyvinvointi ja terveysKansanterveys
erityisasiantuntija

Kesäkuun alussa toimikautensa aloittaneen hallituksen ohjelma sisältää ilahduttavan monia kansanterveyttä tukevia kirjauksia.

Niitä ovat esimerkiksi lupaus lisätä matalan kynnyksen elintapaohjausta ja ennaltaehkäiseviä toimia sekä vähentää antibioottien liikakäyttöä. Todellisina hyvinvointi-investointeina voidaan nähdä niin ikään hallitusohjelmaan asetetut tavoitteet rokotus- ja seulontaohjelmien laajentamisesta.

Edellä mainitut toimenpiteet ovat myös kustannusvaikuttavia, koska ne tuottavat terveyshyötyjä ja säästävät terveydenhuollon kustannuksia.

Väestön terveyttä edistetään verotuksella

Tulevalla hallituskaudella Suomen verojärjestelmää kehitetään terveyttä edistävään suuntaan.

Tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä alkoholin käyttöä ehkäistään ja vähennetään jatkamalla niiden veronkorotuksia. Terveyshyötyjen ohella veronkorotusten voidaan ennakoida tuottavan myös mittavia säästöjä, sillä päihteiden käytön vähetessä pienentyvät myös niiden yhteiskunnalle aiheuttamat monet kustannukset. Koska päihteiden käyttö on Suomessa yksi merkittävimmistä väestöryhmien välisten terveyserojen aiheuttajista, ovat veronkorotukset omiaan tasoittamaan myös terveyseroja.

Hallitusohjelman valmistelussa on kuultu sote-järjestöjä tarkalla korvalla. Tästä hyvänä esimerkkinä on lupaus siitä, että hallitus selvittää kansanterveyttä edistävän veron käyttöönottoa. Koska epäterveellinen ja ravitsemuslaadultaan heikko ruokavalio on tärkeimpiä tautitaakkaamme lisääviä tekijöitä, oli tämän kirjauksen saaminen mukana monien sote-järjestöjen hallitusohjelmatavoitteissa.

Verotuksella kannustetaan kuluttajia valitsemaan terveellisempiä tuotteita ja ohjataan ruuan tuottajia tekemään tuotteistaan terveellisempiä. Siksi hallitusohjelmassa mainitun sokerin ohella tämän veron tulisi kohdistua myös ruokatuotteisiin lisättyyn suolaan ja tyydyttyneisiin rasvoihin.

On hienoa, että hallituksen suunnitelmissa on tulevalla hallituskaudella korottaa myös virvoitusjuomaveroa. Virvoitusjuomien vaikutuksia terveyteen on tutkittu laajasti, ja niiden tiedetään vaurioittavan esimerkiksi hammaskiillettä sekä lisäävän erityisesti lapsilla ja nuorilla ylipainoa ja sen liitännäisongelmia.

Päästäänkö puitteita pidemmälle?

Hallitusohjelma luo hyvät puitteet tulevien vuosien kansanterveystyölle. Toimeen on tartuttava kuitenkin heti, jos tämän hallituskauden aikana halutaan päästä myös puitteita pidemmälle. Tässä työssä kannattaa nojautua suomalaisten sote-järjestöjen vankkaan kansanterveysosaamiseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvointi ja terveys -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi

9.9.2019 11:30

Maailma on pieni

Tunne siitä, että maailma on pieni, oli vahva Maailman terveysjärjestö WHO:n yleiskokouksessa Genevessä toukokuussa. Samaan saliin mahtui 194 valtion edustajat pohtimaan kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Toimintaa ohjaa Agenda 2030 YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 on viitekehys, jonka puitteissa toimitaan. Tavoite 3 koskee terveyttä ja hyvinvointia, mutta terveys linkittyy selkeästi kaikkiin muihinkin 16 tavoitteeseen. Kansanterveystyössä […]

Blogi

31.5.2019 08:30

Mars matkalle! Terveyttä työpaikoille

Nuohooja kiipeilee ja työskentelee hankalissa asennoissa. Parturi-kampaajan hartiat ja selkä rasittuvat pitkän päivän aikana. Toimistotyötä tekevälle istuminen käy voimille, matkatyötä tekevä väsyy pitkistä päivistä ja aikaeroista. Ammattikuljettajan kroppaa haastaa istuminen ja tärinä, asiakaspalvelussa odotetaan iloisuutta, ja vuorotyötä tekevän uni häiriintyy helposti. Esimerkeistä voi helposti todeta, miten eri tavoin eri työt ja ammatit vaikuttavat terveyteen ja […]

Blogi
erityisasiantuntija

22.5.2019 09:00

“Elämmekö nykyisin pidempään – vai kuolemmeko pidempään?”

Kymmenisen vuotta sitten istuin eräässä seminaarissa kuuntelemassa asiantuntija-alustuksia väestöennusteista ja palvelurakenteista, kun joku esitti sen – kysymyksen, jota olen pohtinut siitä lähtien. ”Elämmekö me nykyisin pidempään, vai kuolemmeko me pidempään?” Tuohon vuosia sitten esitettyyn kysymykseen kiteytyy kovin paljon tässäkin ajassa kiinni olevaa, oleellista ja tärkeää. Minkälaista on hyvä elämä? Tulemmeko kuulluiksi? Saammeko apua, kun sitä […]