Kehysriihessä löydettiin lisää leikattavaa sosiaaliturvasta


Etusivu / Blogi / Kehysriihessä löydettiin lisää leikattavaa sosiaaliturvasta

Suurin osa pääministeri Orpon hallitusohjelmaan kirjatuista sosiaaliturvaleikkauksista on jo viety lainsäädännön tasolle. Osa työttömyysturvan leikkauksista on vielä eduskunnan käsittelyssä. Syksyllä 2023 tehdyt SOSTEn, STM:n ja THL:n laskelmat osoittivat, että sosiaaliturvaleikkaukset lisäävät köyhyyttä kasautuen samoille ihmisille ja samoille kotitalouksille. Leikkaukset ovat poikkeuksellisen suuria. Ne vaikeuttavat huomattavasti pienituloisten toimeentuloa ja lisäävät toimeentulotuen tarvetta.  

Tästä huolimatta kehysriihessä 16.4. päätettiin myös sosiaaliturvaan kohdistuvista uusista säästöistä.  

Pienituloisten kantama vastuu säästöistä on kohtuuton

Pienituloisten toimeentuloa vaikeuttavat sosiaaliturvaleikkausten lisäksi muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset ja lääkkeiden kallistuminen. Pientuloisten perheiden toimeentuloon vaikuttaa myös esimerkiksi kehysriihen päätös rajata oppivelvollisuuslaissa tarkoitettu maksuton oppimateriaali sen kalenterivuoden loppuun, jonka kuluessa opiskelija täyttää 18 vuotta.  

Myös yleisen arvonlisäveron korottaminen 25,5 prosenttiin tuntuu pienituloisen kukkarossa enemmän kuin hyvätuloisella. Jo aiemmin tehty etuuksien indeksijäädytyksen merkitys korostuu arvonlisäverojen noustessa.   

Hallitus on vakuuttanut kehysriihen alla, että kaikki ovat talouden sopeuttamistalkoissa mukana. Kehysriihipäätösten kokonaisuudessa on hallituksen mukaan huomioitu oikeudenmukaisuus. Veronmaksajien keskusliiton laskelmat osoittavat, että suurituloisten verotus kiristyy enimmillään 330 euroa vuodessa yli 14 000 euron kuukausituloilla. Pienituloisten toimeentuloon on tehty satasten leikkauksia kuukausitasolla. Vastuu säästöistä kaatuu kohtuuttomasti pienituloisten niskaan.