Skip to content

Kohti hyvinvointitaloutta!

17.1.2019 12.55

Hyvinvointitalous
Kohti hyvinvointitalouttaOsallisuusHyvinvointitalous

SOSTEn uuden verkkopalvelun blogit käsittelevät eri näkökulmista sosiaali- ja terveysjärjestöjen kannalta keskeisiä kysymyksiä ja teemoja. Tuorein blogeista on nimeltään Kohti hyvinvointitaloutta ja sen tavoitteena on nimensä mukaisesti koota yhteen kirjoituksia ja ajatuksia hyvinvointitaloudesta.

Hyvinvointitaloudesta on viime vuosina tullut SOSTEn strateginen perusta. SOSTE on määritellyt sen yhteiskunnan alueeksi, jossa toimitaan hyvinvoinnin lisäämisen ja hyvän elämän edellytysten vahvistamisen lähtökohdista. Hyvinvointitalouden päämäärä on yhdessä tehty hyvä elämä kaikille, joka on samalla myös SOSTEn visio.

Viime vuosina on ollut kiinnostavaa nähdä, kuinka hyvinvointitalous on sekä terminä että yhteiskunnallisena visiona voittanut alaa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Jälkimmäisestä hyvä esimerkki on vähän aikaa sitten perustettu kansainvälinen Hyvinvointitalous-allianssi (Wellbeing Economy Alliance). Tämä järjestöjen, verkostojen, tutkijoiden, aktivistien, yritysten ja kansalaisten yhteenliittymä on asettanut tavoitteekseen tukea sellaista yhteiskunnallista muutosprosessia, jonka avulla pystytään kestävästi vastaamaan aikamme suuriin haasteisiin – ilmastonmuutokseen, ympäristökriiseihin, köyhyyteen sekä eriarvoisuuteen.

Suomessa puolestaan sosiaali- ja terveysministeriö on valinnut hyvinvointitalouden ensi syksyn EU-puheenjohtajuuskauden kärkiteemaksi ja käynyt aktiivista keskustelua hyvinvointitaloudesta Euroopassa eri toimijoiden kanssa. Hyvinvointitalous on herättänyt paljon positiivista kiinnostusta ja se voisi vallan hyvin toimia kokoavana kattoteemana kaikille Suomen puheenjohtajuuskauden tavoitteille – tulivat ne sitten koulutus-, ympäristö-, tasa-arvo-, elinkeino-, tai sosiaali- ja terveyspolitiikan sektoreilta.

Hyvinvointitaloutta käytännössä

Jatkossa Kohti hyvinvointitaloutta -blogissa julkaistaan kirjoituksia, jotka konkretisoivat hyvinvointitaloutta ja tekevät hyvinvointitaloudellista toimintaa näkyväksi. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminta tavoittelee lähes aina hyvinvoinnin ja hyvän elämän edellytysten vahvistamista, joten se on määritelmällisesti osa hyvinvointitaloutta. Järjestötoiminta tuleekin näkymään blogissa laajasti. Myös asiantuntija- ja tutkijapuheenvuorot hyvinvointitaloudesta tulevat olemaan keskeinen osa blogin sisältöä.

Hyvinvointitalouden kautta on mahdollista kommentoida koherentisti monia yhteiskunnallisesti tärkeitä kysymyksiä ja ajankohtaisia poliittisia prosesseja. Myös tällaisia näkökulmia tullaan blogissa julkaisemaan. Esimerkkinä hyvinvointitalouden käyttökelpoisuudesta tulkintavälineenä toimikoon 16.1.2019 antamani lausunto (pdf) valtioneuvoston työn tulevaisuutta pohtineeseen tulevaisuusselontekoon. Lausunnon keskeinen viesti on seuraava:

”Kun työn tulevaisuutta tarkastellaan hyvinvointitalouden visiosta käsin, yhdeksi tärkeäksi näkökulmaksi muodostuu osallisuus ja kaikkien ihmisten pääseminen kiinni työhön. Jotta tulevaisuuden työelämä ja yhteiskunnallinen toimeliaisuus tapahtuisi hyvinvointitalouden vision mukaisesti, kaikille ihmisille tulisi taata mahdollisuus työhön ja yhteiskunnallisen arvon tuottamiseen. Jokaisen pitää siis olla osallinen arvontuotannossa. Kun tämä tavoite saavutetaan, luodaan edellytyksiä samalla sekä yksilölliselle että yhteiskunnalliselle hyvinvoinnille: työn tekeminen ja yhteiskuntaan osallistuminen ovat hyvinvoinnin rakentumisen peruslähtökohtia.”

Käsitteenä hyvinvointitalous siis auttaa jäsentämään hyvinvointiin ja hyvän elämän edellytyksiin eri tavalla vaikuttavia prosesseja ja ilmiöitä. Visiona se puolestaan luo edellytyksiä johdonmukaisen yksilöiden ja yhteisön hyvinvointia vahvistavan yhteiskuntapolitiikan harjoittamiselle. Toivottavasti myös Kohti hyvinvointitaloutta -blogi onnistuu omalla pienellä panoksellaan vaikuttamaan siihen, että jatkossa olemme entistä määrätietoisemmin tekemässä yhdessä hyvää elämää kaikille.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Kohti hyvinvointitaloutta -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
pääekonomisti

16.5.2019 09:15

Hyvinvointitalous hallitusneuvotteluissa

Sain kutsun Säätytalolle alustamaan Suomen talouspolitiikan näkymistä, investoinneista sekä hyvinvointitaloudesta hallitusneuvottelujen ryhmään, jonka tehtävänä on linjata kestävän talouden valinnat tulevalle hallituskaudelle. Kutsu oli sisällöltään erittäin kiinnostava, ja näistä teemoista olisi ollut mahdollista puhua muutaman luennonkin verran. Neuvottelujen tiukka aikaraami edellytti kuitenkin tiukkaa rajaamista ja terävää jäsentämistä. Tällä ”budjettirajoitteella” päätin keskittyä esityksessäni niihin finanssipolitiikkaan liittyviin tekijöihin, […]

Blogi
pääekonomisti

26.4.2019 11:40

Investointiajattelun paluu?

Kirjoitin vuonna 2014 julkaistuun Hyvinvointitalous-kirjaan artikkelin yhteiskuntapoliittisesta investointiajattelusta. Artikkelin keskeinen sanoma oli se, että suomalaisen hyvinvointivaltion rakentaminen toisen maailmansodan jälkeen perustui merkittävissä määrin ajatukseen investointien tärkeydestä. Toisin sanoen tuolloin ajateltiin yhteiskunnallinen edistyksen nojaavan monialaisiin ja monipuolisiin investointeihin – sekä yksityisiin että julkisiin. Artikkelin toinen väite oli se, että 1980-luvun jälkeen investointiajattelu on hiipunut ja tilalle […]

Blogi
pääekonomisti

14.2.2019 11:57

Perustulokokeilu paljasti taloudellisten kannustimien pienen merkityksen pitkäaikaistyöttömien työllistymisen taustatekijänä

Paljon kansainvälistä kiinnostustakin osakseen saaneesta Suomessa vuosien 2017 ja 2018 aikana toteutetusta perustulokokeilusta saatiin viime viikolla ensimmäisiä tutkimustuloksia. Vaikka tulokset olivat vasta alustavia, ne kirvoittivat viikonlopun yli jatkuneen laajamittaisen julkisen keskustelun sosiaaliturvakysymyksistä. Tuloksia tulkittiin moneen suuntaan ja niillä perusteltiin monenlaisia perusturvan kehittämiseen liittyviä kantoja. Keskustelu tulee varmasti vielä jatkumaan, kun uusia tutkimustuloksia kokeilusta tulevina kuukausina […]