Skip to content

Kohti hyvinvointitaloutta!

17.1.2019 12.55

Hyvinvointitalous
Kohti hyvinvointitalouttaOsallisuusHyvinvointitalous

SOSTEn uuden verkkopalvelun blogit käsittelevät eri näkökulmista sosiaali- ja terveysjärjestöjen kannalta keskeisiä kysymyksiä ja teemoja. Tuorein blogeista on nimeltään Kohti hyvinvointitaloutta ja sen tavoitteena on nimensä mukaisesti koota yhteen kirjoituksia ja ajatuksia hyvinvointitaloudesta.

Hyvinvointitaloudesta on viime vuosina tullut SOSTEn strateginen perusta. SOSTE on määritellyt sen yhteiskunnan alueeksi, jossa toimitaan hyvinvoinnin lisäämisen ja hyvän elämän edellytysten vahvistamisen lähtökohdista. Hyvinvointitalouden päämäärä on yhdessä tehty hyvä elämä kaikille, joka on samalla myös SOSTEn visio.

Viime vuosina on ollut kiinnostavaa nähdä, kuinka hyvinvointitalous on sekä terminä että yhteiskunnallisena visiona voittanut alaa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Jälkimmäisestä hyvä esimerkki on vähän aikaa sitten perustettu kansainvälinen Hyvinvointitalous-allianssi (Wellbeing Economy Alliance). Tämä järjestöjen, verkostojen, tutkijoiden, aktivistien, yritysten ja kansalaisten yhteenliittymä on asettanut tavoitteekseen tukea sellaista yhteiskunnallista muutosprosessia, jonka avulla pystytään kestävästi vastaamaan aikamme suuriin haasteisiin – ilmastonmuutokseen, ympäristökriiseihin, köyhyyteen sekä eriarvoisuuteen.

Suomessa puolestaan sosiaali- ja terveysministeriö on valinnut hyvinvointitalouden ensi syksyn EU-puheenjohtajuuskauden kärkiteemaksi ja käynyt aktiivista keskustelua hyvinvointitaloudesta Euroopassa eri toimijoiden kanssa. Hyvinvointitalous on herättänyt paljon positiivista kiinnostusta ja se voisi vallan hyvin toimia kokoavana kattoteemana kaikille Suomen puheenjohtajuuskauden tavoitteille – tulivat ne sitten koulutus-, ympäristö-, tasa-arvo-, elinkeino-, tai sosiaali- ja terveyspolitiikan sektoreilta.

Hyvinvointitaloutta käytännössä

Jatkossa Kohti hyvinvointitaloutta -blogissa julkaistaan kirjoituksia, jotka konkretisoivat hyvinvointitaloutta ja tekevät hyvinvointitaloudellista toimintaa näkyväksi. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminta tavoittelee lähes aina hyvinvoinnin ja hyvän elämän edellytysten vahvistamista, joten se on määritelmällisesti osa hyvinvointitaloutta. Järjestötoiminta tuleekin näkymään blogissa laajasti. Myös asiantuntija- ja tutkijapuheenvuorot hyvinvointitaloudesta tulevat olemaan keskeinen osa blogin sisältöä.

Hyvinvointitalouden kautta on mahdollista kommentoida koherentisti monia yhteiskunnallisesti tärkeitä kysymyksiä ja ajankohtaisia poliittisia prosesseja. Myös tällaisia näkökulmia tullaan blogissa julkaisemaan. Esimerkkinä hyvinvointitalouden käyttökelpoisuudesta tulkintavälineenä toimikoon 16.1.2019 antamani lausunto (pdf) valtioneuvoston työn tulevaisuutta pohtineeseen tulevaisuusselontekoon. Lausunnon keskeinen viesti on seuraava:

”Kun työn tulevaisuutta tarkastellaan hyvinvointitalouden visiosta käsin, yhdeksi tärkeäksi näkökulmaksi muodostuu osallisuus ja kaikkien ihmisten pääseminen kiinni työhön. Jotta tulevaisuuden työelämä ja yhteiskunnallinen toimeliaisuus tapahtuisi hyvinvointitalouden vision mukaisesti, kaikille ihmisille tulisi taata mahdollisuus työhön ja yhteiskunnallisen arvon tuottamiseen. Jokaisen pitää siis olla osallinen arvontuotannossa. Kun tämä tavoite saavutetaan, luodaan edellytyksiä samalla sekä yksilölliselle että yhteiskunnalliselle hyvinvoinnille: työn tekeminen ja yhteiskuntaan osallistuminen ovat hyvinvoinnin rakentumisen peruslähtökohtia.”

Käsitteenä hyvinvointitalous siis auttaa jäsentämään hyvinvointiin ja hyvän elämän edellytyksiin eri tavalla vaikuttavia prosesseja ja ilmiöitä. Visiona se puolestaan luo edellytyksiä johdonmukaisen yksilöiden ja yhteisön hyvinvointia vahvistavan yhteiskuntapolitiikan harjoittamiselle. Toivottavasti myös Kohti hyvinvointitaloutta -blogi onnistuu omalla pienellä panoksellaan vaikuttamaan siihen, että jatkossa olemme entistä määrätietoisemmin tekemässä yhdessä hyvää elämää kaikille.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Kohti hyvinvointitaloutta -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

17.11.2021 12:17

Hyvinvointitalousajattelu ja tasa-arvotyö kulkevat käsi kädessä

Hyvinvointitalous Hyvinvointitalousajattelulla ja tasa-arvon edistämisellä on paljon yhteisiä päämääriä, mutta miten ne voisivat tukea toisiaan? Mitä ovat ne konkreettiset keinot, millä molempia voidaan edistää? Näiden kysymysten ympärille Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (Tane), SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry sekä Demos Helsinki järjestivät webinaarin ja työpajan 18.10. Käsittelen blogikirjoituksessani tilaisuuden keskeistä antia. Katso tilaisuuden tallenne: Hyvinvointitalous ja tasa arvon […]

Blogi

21.12.2020 13:45

Suomi liittyi johtavien hyvinvointitalousmaiden joukkoon

Hyvinvointitalous Tällä viikolla saatiin SOSTEnkin näkökulmasta iloisia uutisia, kun sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti Suomen liittyneen kansainväliseen Wellbeing Economy Governments (WEGo) -verkostoon. Suomi on tästä eteenpäin yhä vahvemmin mukana pohtimassa Uuden-Seelannin, Skotlannin, Islannin ja Walesin kanssa sitä, miten yhteiskunnista voidaan rakentaa kaikkien ihmisten hyvinvoinnin edellytykset turvaavia, huolimatta aikamme suurista haasteista. Kansalaisyhteiskunta herättelijänä Uutinen on iloinen ennen kaikkea […]

Blogi
erityisasiantuntija

18.9.2020 16:52

SOSTEpodcast: Budjettiriihen merkittävimmät päätökset

Kansalaisyhteiskunta Velkaantuuko Suomi liikaa? Ovatko työllisyystoimet riittäviä? Miltä näyttää järjestörahoituksen tulevaisuus? SOSTE podcastissa keskustelussa hallituksen budjettiriihen merkittävimmät päätökset. Kirsi Marttisen johdolla keskustelemassa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas sekä erityisasiantuntija Aleksi Kalenius. Kuuntele podcast alta. Podcastin tekstivastine löytyy vastaavasti podcast-upotuksen alta. Tutustu myös muihin SOSTEn podcasteihin. Podcastin tekstivastine #SOSTEpodcast Kirsi Marttinen: SOSTE podcast keskustelee ajankohtaisista asioista ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta. […]