Kohti ketterämpää ihmisten auttamista

Kasvokuvissa Eija Koivuranta ja Riitta Särkelä, välissä lukee heidän nimensä ja sanat Vieraskynä, SOSTEblogi.

Etusivu / Blogi / Kohti ketterämpää ihmisten auttamista

Iltalehden pääkirjoituksessa 6.9.2022 pureuduttiin yhteiskunnallisesti erittäin tärkeään aiheeseen: Miten yhteisiä rahoja käytetään ja miten niiden käyttöä valvotaan. Toimittaja Kreeta Karvala nosti esiin Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n tuoreen raportin rahapelitoiminnan tuotoista myönnettyjen avustusten hallinnoinnista ja käytöstä kolmen ministeriön hallinnonalalla.

Kirjoituksessa kritisoitiin erityisesti järjestökentän hankehumppaa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE on jo useiden vuosien ajan kiinnittänyt huomiota samaan ongelmaan ja vaatinut avustusjärjestelmän järkevöittämistä tältä osin.

Nyt myös VTV:n raportissa tunnistettu rahoituksen hajanaisuus johtaa siihen, että toiminta ei usein ole niin tehokasta kuin se voisi olla, jos päätösvaltaa rahan käytöstä siirrettäisiin lähelle ihmistä ja varsinaista toimintaa. Sosiaali- ja terveysjärjestöt voisivat tehdä työtään tuloksekkaammin ja joustavammin sekä vastata nopeammin ajankohtaisiin tarpeisiin, kun niille myönnettäisiin yksi yleisavustus usean erillisen avustuksen sijaan.

Nyt kun järjestöjen avustukset siirtyvät valtion budjettiin, on oikea hetki tarttua avustusjärjestelmän joustavoittamiseen ja yhdenmukaistamiseen eri sektoreiden kesken. Samalla on tärkeää turvata järjestöjen autonomia, rahanjaon ja avustusten käytön läpinäkyvyys ja seuranta.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat tukeneet ja auttaneet ihmisiä tuloksekkaasti ja vaikuttavasti erilaisissa haastavissa olosuhteissa. Järjestöjen hyvä kyky reagoida nopeasti uusiin tarpeisiin on tullut esille muun muassa vuoden 2015 pakolaisaallossa, koko koronapandemian ajan sekä helmikuussa käynnistyneen Ukrainan sodan aikana. Yhteiskunta tarvitsee muuntautumiskykyistä kansalaisyhteiskuntaa, joka pystyy toimimaan nopeasti muuttuvissa tilanteissa.

Tiukasti tiettyihin ennalta määriteltyihin tavoitteisiin sidottu hankerahoitus ei edistä ketterää ihmisten auttamista. Kuka olisi viime syyskuussa osannut hakea rahoitusta hankkeelle, jolla pystytään vastaamaan Ukrainasta tulevien pakolaisten henkiseen ja fyysiseen hätään tai organisoimaan nopeasti apua sodan jalkoihin jääneille ihmisille?

Eija Koivuranta
SOSTEn hallituksen puheenjohtaja, Väestöliiton toimitusjohtaja
eija.koivuranta@vaestoliitto.fi
Riitta Särkelä
SOSTEn hallituksen varapuheenjohtaja, Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri
riitta.sarkela@etkl.fi
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry