Skip to content

SOSTEn organisaatio

SOSTEn toimielimet ovat liittokokous, valtuusto ja hallitus. Liittokokous pidetään kolmen vuoden välein. Liittokokousten välisenä aikana järjestön ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto ja toimeenpanevana elimenä on valtuuston valitsema hallitus.

Valtuusto 2021-2024

Puheenjohtaja: Kari Mäkinen, Kirkkopalvelut
1. varapuheenjohtaja: Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lapset
2. varapuheenjohtaja: Sari Aalto-Matturi, Mieli – Suomen mielenterveys

Jäsenet (alla varajäsen):

 1. Minna Anttonen, Suomen syöpäpotilaat
  • Sanna-Maria Ahl, Opiskelijoiden liikuntaliitto
 1. Eve Becker, Työterveyshoitajaliitto
  • Touko Aalto, Apteekkariliitto
 1. Jouni Gustafsson, Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys Tatsi
  • Pasi Ylitalo, Palkansaajien hyvinvointi ja terveys
 1. Viveca Hagmark, Folkhälsans Förbund
  • Mirka Vainikka, Irti huumeista
 1. Hilkka Halonen, Lapin sosiaaliturvayhdistys
  • Nina af Hällström, Sammarbetsförbund kring funktionshinder – SAMS
 1. Anne Heikkilä, Kotkan kaupunki
  • Johanna Värmälä, Kotien puolesta keskusliitto
 1. Elina Helmanen, Familia
  • Pauliina Lehtinen, Kasvatus ja perheneuvontaliitto Kasper
 1. Sirkku Hildén, Päijät-Hämeen sosiaaliturvayhdistys
  • Anni Täckman, Invalidiliitto
 1. Matthias Jakobsson, Finlands Svenska Synskadade
  • Mette Strauss, KRAN
 1. Milla Kalliomaa, Mannerheimin lastensuojeluliitto
  • Tuomas Koskela, Aspa-Säätiö
 1. Kirsi Konola, Kehitysvammaisten palvelusäätiö
  • Pertti Rajala, Kehitysvammaliitto
 1. Soile Kuitunen, Kuntoutussäätiö
  • Tiina Huusko, Luustoliitto
 1. Juha Mikkonen, Ehkäisevä päihdetyö Ehyt
  • Annica Moore, Mothers in Business
 1. Jaana Pakarinen, Vates – säätiö
  • Sanna Sunikka, Kriminaalihuollon tukisäätiö
 1. Tarja Parviainen, Autismiliitto
  • Petri Tani, Laurea ammattikorkeakoulu
 1. Jussi Salminen, Keski-Pohjanmaan sosialaiturvayhdistys
  • Kari Jagt, Sairaalaklovnit
 1. Ulla Siimes, Suomen vanhempainliitto
  • Teemu Virtanen, Suomen ylioppilaskuntien liitto
 1. Marju Silander, Suomen CP-liitto
  • Katariina Suomu, Muistiliitto
 1. Satu Taavitsainen, Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki – ESTERY
  • Laura Meriluoto, Pohjois-Savon sosiaaliturvayhdistys
 1. Sanna Tiivola, Vailla vakinaista asuntoa
  • Anne Viita, Vuokralaiset
 1. Anniina Tirronen, Tampereen kaupunki
  • Sampo-Ilmari, Tuhkalehto Music against drugs
 1. Päivi Topo, Ikäinstituutti
  • Virpi Dufva, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
 1. Anne Ylönen, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto
  • Lassi Rajamäki, Sosiaalipedagogiikan säätiö

Hallitus 2021-2024

Puheenjohtaja: Eija Koivuranta, Väestöliitto
Varapuheenjohtaja: Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto

Jäsenet:

 1. Juhani Eskola, LTT
 2. Jukka Haapakoski, Työttömien keskusjärjestö
 3. Hannu Jouhki, A-klinikkasäätiö
 4. Sanna Kaijanen, Kuuloliitto
 5. Anssi Kemppi, Eläkeliitto
 6. Pirjo Myyry, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys
 7. Juha Pantzar, Takuusäätiö
 8. Jouni Parkkonen, Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät Kova
 9. Pia Sundell, Barnavårdsföreningen
 10. Markus Söderlund, Yhteiset lapsemme

Operatiivinen toiminta

SOSTEn pääsihteeri
Vertti Kiukas, pääsihteeri

SOSTEn johtoryhmä
Vertti Kiukas, pääsihteeri
Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri
Miikka Lönnqvist, hallintojohtaja
Anne Perälahti, edunvalvontapäällikkö
Riitta Kittilä, järjestöpäällikkö