Skip to content

SOSTEn organisaatio

SOSTEn toimielimet ovat liittokokous, valtuusto ja hallitus. Liittokokous pidetään kolmen vuoden välein. Liittokokousten välisenä aikana järjestön ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto ja toimeenpanevana elimenä on valtuuston valitsema hallitus.

Valtuusto 2018-2021

Puheenjohtaja
Kari Mäkinen
, arkkipiispa emeritus

Varapuheenjohtajat
Pia Sundell, Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
Markku Virkamäki, Kehitysvammaisten palvelusäätiö

jäsen
– varajäsen

1. Jukka Haapakoski, Työttömien keskusjärjestö
– Jouni Gustafsson, Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys

2. Nina af Hällström, SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder
– Micaela Romantchuk-Pietilä, Förbundet Hem och Skola i Finland

3.  Markku Jokinen, Kuurojen liitto
– Jari Piirainen, Meripelastusseura

4. Janne Juvakka, Diabetesliitto
– Maria Ekroth, Suomen Reumaliitto

5. Milla Kalliomaa, Mannerheimin lastensuojeluliitto
– Marianne Heikkilä, Marttaliitto

6. Jaana Kauppinen, PRO-tukipiste
– Jukka Keronen, HIV-säätiö

7. Jan Koskimies, Eläkeläiset ry
– Timo Kokko, Eläkkeensaajien keskusliitto

8. Hanna Kuntsi, Apteekkariliitto
– Kristiina Heinonen, Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto

9. Pauliina Lampinen, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
– Jaana Pakarinen, Vates-säätiö

10. Pirkko Letto, Vantaan kaupunki
-Tuija Haatainen, Pieksämäen kaupunki/ Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva

11. Hanna Mattila, Parkinsonliitto ry
– Marianne Ohtonen, Kehitysvammaliitto

12. Juha Mikkonen, Ehkäisevä päihdetyö – EHYT
– Kimmo Sainio, Vapaan alkoholistihuollon kannatusyhdistys

13. Matti Niiranen, Kansallinen senioriliitto ry
– Markku Hyttinen, Hengitysliitto

14. Elina Pajula, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys
– Tiina Laatikainen, Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus

15. Juha Pantzar, Takuu-säätio, Uudenmaan Sosiaaliturvayhdistys
– Petri Rinne, Suomen kylätoiminta

16. Jouni Parkkonen, Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät
– Anne Viita, Vuoralaiset VKL ry

17. Jussi Salminen, Keski-Pohjanmaan sosiaaliturvayhdistys
– Markus Hemmilä, Rovaniemen kaupunki

18. Arja Sutela, Nuorten Ystävät

19. Leo Stranius, Kansalaisareena
Minna Anttonen, Suomen Syöpäpotilaat

20. Olavi Sydänmaanlakka, Mielenterveyden keskusliitto
– Sampo-Ilmari Tuhkalehto, Music Against Drugs

21. Sanna Tiivola, Vailla vakinaista asuntoa
– Soile Kuitunen, Kuntoutussäätiö

22. Satu Taiveaho, Suvanto ry
– Ulla Siimes, Suomen Vanhempainliitto

23. Anne Ylönen, Maaseudun terveys- ja lomahuolto
– Pasi Ylitalo, Palkansaajien hyvinvointi ja terveys

Hallitus 2018-2021

puheenjohtaja
Jukka Tahvanainen, Näkövammaisten liitto

varapuheenjohtaja
Sari Aalto-Matturi, Suomen mielenterveysseura

jäsenet
Viveca Hagmark, Folkhälsans förbund
Hanna Heinonen, Lastensuojelun Keskusliitto
Sakari Karjalainen, Suomen syöpäyhdistys
Anssi Kemppi, Eläkeliitto
Eija Koivuranta, Väestöliitto
Johanna Loukaskorpi, Tampereen kaupunki
Anneli Pohjola, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys
Sonja Raunio, Yeesi ry
Pekka Räsänen, Kuurojen palvelusäätiö

Operatiivinen toiminta

SOSTEn pääsihteeri
Vertti Kiukas, pääsihteeri

SOSTEn johtoryhmä
Vertti Kiukas, pääsihteeri
Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri
Miikka Lönnqvist, hallintojohtaja
Anne Perälahti, edunvalvontapäällikkö
Riitta Kittilä, järjestöpäällikkö