Skip to content

Kysely nosti esiin järjestöjen huolen alueellisista hyvinvointieroista – sote-uudistuksen pitää muuttaa toimintatapoja, jotta erot voivat kaventua

18.11.2021 8.00

Sote-uudistus
Hyvinvointi ja terveysJärjestöjen sote-muutostukiSosiaali- ja terveyspalvelutSote-järjestötSote-uudistus
johtaja, varapääsihteeri

Sote-uudistuksen tarpeellisuuden pääperustelut ovat pysyneet samantapaisina kaikissa läpikäydyissä uudistusyrityksissä. Hyvinvointieroja halutaan kaventaa samaan aikaan kun palvelutarpeet lisääntyvät väestön vanhetessa ja heikkenevä huoltosuhde aiheuttaa huolta kustannuskasvusta ja henkilöstön saatavuudesta.

SOSTEn sote-palveluja koskevan kyselyn mukaan järjestövastaajat odottavat, että tämänkertainen sote-uudistus kasvattaisi sote-alan osaamista, toisi helpotusta resurssipulaan ja lisäisi palvelujen saannin alueellista yhdenmukaisuutta.

Puutteiden korjaamiseksi ja haasteiden ratkaisemiseksi kyselyn vastaajat ehdottivat yhteistyön tiivistämistä, riittävien resurssien varaamista, järjestöjen hyödyntämistä ja panostuksia sekä johtamiseen että osaamisen kehittämiseen.

Sote-uudistuksen pitää muuttaa toimintatapoja eikä pelkästään hallintoa

Sote-uudistuksen läpiviemisen virallinen tahtotila painottaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista. Kyselyn vastaajat painottivat kuitenkin hieman yllättäen alueellisten erojen tasaamisen tärkeyttä. Tämä on hyvä ja keskustelussa vähemmälle huomiolle jäänyt asia.

Hyvinvointialueilla on itsehallinto samoin kuin kunnilla. Seuraammeko siis jatkossa hyvinvointieroja ihmisten ja väestöryhmien sijaan hyvinvointialueiden välillä? Näin voi käydä, jos uudistus jää hallinnolliseksi eikä yllä toimintatapojen muuttamiseen, työnjakojen tarkistamiseen ja liikkuvan tiedon ja digitalisaation valjastamiseen hyvinvointi- ja terveyshyötyjen työvälineeksi. Siksi on pidettävä huoli siitä, että sote-uudistus muuttaa aidosti myös toimintaa eikä pelkästään hallintoa.

Kommentit

  1. Kalevi Salonen sanoo:

    Huoli alueellisesta eriytymisestä on vakava niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti. Sitä varten tarvitsisimme valtakunnallisen ylähallinnon -Terveyshallituksen (tarkemmin googlaa Pelkistetty Sote). Vain se pystyisi pitämään valtakunnalliset ohjat käsissään ja alueet tasa-arvoisina. Samalla valtava määrä päällekkäistä työtä poistuisi ja paras asiantuntemus pääsisi esiin. Terveyshallitus varmistaisi myös tietoteknisten ratkaisujen yhtenäisyyden ja voitaisiin jopa päästä valtakunnalliseen toiminnanohjausjärjestelmään.

    Järjestelmän pyörittäminen vain poliittisjohtoisten hyvinvointialueiden kautta tulee olemaan katastrofi, joka lisää kustannuksia ja johtaa negatiivisiin tuloksiin kaikkien muidenkin tavoitteiden kohdalla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvointi ja terveys -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

29.11.2021 09:00

Arvostava ja kiireetön kohtaaminen ei ole itsestäänselvyys sote-palveluissa – näin palveluiden ihmislähtöisyyttä voitaisiin parantaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut Useimmilla meistä on omakohtaisia kokemuksia siitä, millainen on hyvä ja vastaavasti huono palvelukokemus. Tällainen kokemus voi olla esimerkiksi vaikkapa lääkärikäynniltä. Hyväksi kokemukseksi mielletään käynti, joka järjestyy nopeasti, kun tarvetta sille on. Hyvällä lääkärikäynnillä minulla on tunne, että minut kohdataan yksilöllisesti ja arvostaen. Saan tarvitsemani avun tai minut ohjataan tarvittaessa hoitopolulla eteenpäin. Voin luottaa, että minua […]

Blogi
johtava erityisasiantuntija

22.11.2021 13:00

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen ääni välittyy SOSTEn edustusten kautta

Hyvinvointi ja terveys Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on vakiintunut asema lausuntojen antajina ja erilaisten työryhmien edustajina. SOSTE saa valtakunnallisena sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestönä nimeämispyyntöjä erilaisiin ohjaus- ja työryhmiin, verkostoihin ja neuvottelukuntiin. Kuten SOSTEn yli 240 sote-alan järjestön kenttä, myös SOSTEn nimeämät edustajat eri työryhmissä välittävät monialaisesti ja laajasti sote-järjestöjen ääntä yhteiskunnallisessa valmistelussa ja vaikuttamistyössä. SOSTElle saapuvat nimeämispyynnöt liittyvät SOSTEn […]

Blogi

21.10.2021 09:00

Näin YTHS:stä tuli edelläkävijä ja suomalainen menestystarina

Sosiaali- ja terveyspalvelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) on kansainvälisesti ainutlaatuinen opiskeluterveydenhuollon toimija. 90-vuotias YTHS on onnistunut säilyttämään asemansa opiskeluterveydenhuollon osaamiskeskuksena ja jopa vahvistamaan sitä esimerkiksi uusimmassa kehitysvaiheessa, laajenemisessa ammattikorkeakouluopiskelijoihin. Opiskelijat omalla asiallaan Ylioppilaiden keuhkotarkastukset käynnistyivät 1930-luvulla ja rohkaisivat opiskelijat omien terveyspalvelujen suunnitteluun. Painetta lisäsi paitsi puutteellisesti järjestetty terveydenhuolto Suomessa myös se, etteivät opiskelijat saaneet kotipaikkaoikeutta opiskelupaikkakunnalleen. Tämä vaikeutti toispaikkakuntalaisten […]