Skip to content

Kysely nosti esiin järjestöjen huolen alueellisista hyvinvointieroista – sote-uudistuksen pitää muuttaa toimintatapoja, jotta erot voivat kaventua

18.11.2021 8.00

Sote-uudistus
Hyvinvointi ja terveysJärjestöjen sote-muutostukiSosiaali- ja terveyspalvelutSote-järjestötSote-uudistus
johtaja, varapääsihteeri

Sote-uudistuksen tarpeellisuuden pääperustelut ovat pysyneet samantapaisina kaikissa läpikäydyissä uudistusyrityksissä. Hyvinvointieroja halutaan kaventaa samaan aikaan kun palvelutarpeet lisääntyvät väestön vanhetessa ja heikkenevä huoltosuhde aiheuttaa huolta kustannuskasvusta ja henkilöstön saatavuudesta.

SOSTEn sote-palveluja koskevan kyselyn mukaan järjestövastaajat odottavat, että tämänkertainen sote-uudistus kasvattaisi sote-alan osaamista, toisi helpotusta resurssipulaan ja lisäisi palvelujen saannin alueellista yhdenmukaisuutta.

Puutteiden korjaamiseksi ja haasteiden ratkaisemiseksi kyselyn vastaajat ehdottivat yhteistyön tiivistämistä, riittävien resurssien varaamista, järjestöjen hyödyntämistä ja panostuksia sekä johtamiseen että osaamisen kehittämiseen.

Sote-uudistuksen pitää muuttaa toimintatapoja eikä pelkästään hallintoa

Sote-uudistuksen läpiviemisen virallinen tahtotila painottaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista. Kyselyn vastaajat painottivat kuitenkin hieman yllättäen alueellisten erojen tasaamisen tärkeyttä. Tämä on hyvä ja keskustelussa vähemmälle huomiolle jäänyt asia.

Hyvinvointialueilla on itsehallinto samoin kuin kunnilla. Seuraammeko siis jatkossa hyvinvointieroja ihmisten ja väestöryhmien sijaan hyvinvointialueiden välillä? Näin voi käydä, jos uudistus jää hallinnolliseksi eikä yllä toimintatapojen muuttamiseen, työnjakojen tarkistamiseen ja liikkuvan tiedon ja digitalisaation valjastamiseen hyvinvointi- ja terveyshyötyjen työvälineeksi. Siksi on pidettävä huoli siitä, että sote-uudistus muuttaa aidosti myös toimintaa eikä pelkästään hallintoa.

Kommentit

  1. Kalevi Salonen sanoo:

    Huoli alueellisesta eriytymisestä on vakava niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti. Sitä varten tarvitsisimme valtakunnallisen ylähallinnon -Terveyshallituksen (tarkemmin googlaa Pelkistetty Sote). Vain se pystyisi pitämään valtakunnalliset ohjat käsissään ja alueet tasa-arvoisina. Samalla valtava määrä päällekkäistä työtä poistuisi ja paras asiantuntemus pääsisi esiin. Terveyshallitus varmistaisi myös tietoteknisten ratkaisujen yhtenäisyyden ja voitaisiin jopa päästä valtakunnalliseen toiminnanohjausjärjestelmään.

    Järjestelmän pyörittäminen vain poliittisjohtoisten hyvinvointialueiden kautta tulee olemaan katastrofi, joka lisää kustannuksia ja johtaa negatiivisiin tuloksiin kaikkien muidenkin tavoitteiden kohdalla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvointi ja terveys -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

24.5.2022 09:00

SOSTE Akatemia: 2020-luvun hyvinvointihaasteet kohdataan ja ratkaistaan yhteistyöllä

Sote-uudistus Sote-uudistus on siirtymässä seuraavaan hyvin konkreettiseen vaiheeseen, jossa siirrytään uudistuksen käytännön toteutukseen. Monet eri tahot ovat tehneet paljon työtä vuosien ajan, jotta muutos sujuisi niin hyvin kuin mahdollista, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Yhteistyötä on tehty tähänkin asti, mutta yhteistyön merkitys korostuu jatkossa entisestään. Yhteistyötä kannattaa syventää ja laajentaa Sosiaalibarometrin 2022 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen […]

Blogi

20.5.2022 09:00

Kuntoutussuunnitelman tulee rokata, ei sakata!

Sosiaali- ja terveyspalvelut Yleisessä keskustelussa on havaintoja siitä, että Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen päätöksissä on tapahtunut muutosta siten, että kuntoutusta vähennetään lyhentämällä kuntoutuskerralle myönnettävää aikaa ja/tai vähentämällä kuntoutuskertojen määrää. Vaikeasti vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden ihmisten kohdalla tämä herättää huolta, koska ammattitaidolla suoritettu kuntoutus on heille usein yksi perusta päivittäisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja joskus myös edistämiseenkin. Mitä merkitsee, jos […]

Blogi
erityisasiantuntija

5.5.2022 12:00

Kansanterveys uhattuna – jokaista tarvitaan terveystalkoisiin!

Kansanterveys Valtioneuvoston periaatepäätös hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä vuoteen 2030 kertoo huolestuttavaa viestiä siitä, että kansanterveyden hyvä kehitys on Suomessa pysähtynyt. Muun muassa lihavuus ja masennus ovat yleistyneet työikäisessä väestössä, ja suomalaisten elinajanodote on jopa laskenut jonkin verran. Kehityksestä on syytä huolestua, sillä jo ennen koronapandemiaa vuonna 2019 lähes puolet (49 %) kaikista aikuisista kertoi sarastavansa […]