Skip to content

Miten voin auttaa? – uusi järjestölakimies esittäytyy

10.2.2020 12.30

Järjestöille
JärjestöhommissaKöyhyysHyvinvointitalousJärjestöilleKansalaisyhteiskuntaSosiaali- ja terveyspalvelut

Aloitin SOSTEn lakimiehenä helmikuun alussa. Tehtävänäni on tukea SOSTEn jäsenjärjestöjä juridisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Kuusi viime vuotta työskentelin Sininauhaliitossa ja sen jäsenjärjestöissä, joten minulla on kohtalaisen kattava ennakkokäsitys sote-yhdistyskentän juridisista tarpeista ja yhteisistä huolenaiheista. Mielenkiinnolla odotan, millaisia uusia haasteita kohtaan SOSTEn toimintaympäristössä. Tässä ammatissa eivät opittavat asiat lopu kesken, eikä tule koskaan valmiiksi.

Aion osallistua julkiseen keskusteluun

Työtaustani takia sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla esiintyvät köyhyyteen, asunnottomuuteen ja päihdeongelmiin liittyvät teemat ovat minulle kaikkein tutuimpia ja siksi läheisimpiä. Niitä koskeviin keskusteluihin haluan osallistua myös SOSTEn lakimiehenä.

Köyhyyskysymys framille

Köyhyys, kuten monet muutkin yhteiskunnan rakenteelliset ongelmat, tuomitaan helposti julkisessa keskustelussa tuloksiksi yksilöiden huonoista elämäntapavalinnoista. Harvemmin asiaa lähestytään siitä näkökulmasta, että köyhyys on juurisyy monien sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien taustalla. Ainakin paikoin kyse on kausaaliketjun laskelmoivasta ja tahallisesta väärinymmärtämisestä. Esimerkiksi asunnottomuus, päihdeongelmat, masennus, itsetuhoisuus sekä monet krooniset sairaudet kuitenkin usein ovat varsin suoria seurauksia köyhyydestä ja rahahuolista.

Vaikka köyhyyden aiheuttamia sosiaalisia ja terveydellisiä lieveilmiöitä ei pystytä poistamaan pelkällä rahalla, uskon että vähimmäisetuuksien tason nostaminen ja työpaikkojen synnyttäminen ovat tärkeimpiä toimenpiteitä, joilla kyseisiä ongelmia ehkäistään. Lisäksi tarvitaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin järjestämä monipuolinen palvelu- ja tukiverkosto. Nämä tavoitteet eli perus- ja vähimmäisturvan parantaminen, työpaikkojen lisääminen ja monipuolisen palveluverkoston ylläpitäminen eivät ole keskenään ristiriidassa, vaikka niinkin joskus kuulee väitettävän.

Tavoitteena hyvinvointitalouden vahvistaminen

Olen iloinen ja ylpeä siitä, kun saan tehdä SOSTEn ja sen jäsenyhteisöjen muodostamamassa kansalaistoiminnan verkostossa työtä sen puolesta, että Suomen valtio täyttää perustuslain mukaisen velvollisuutensa mahdollistaa jokaiselle ihmisarvoisen elämän edellyttämän vähimmäis- ja perustoimeentuloturvan, huolenpidon, sosiaali- ja terveyspalvelut, asunnon, koulutuksen ja oikeuden työhön. Nämä kaikki ovat välttämättömiä osatekijöitä hyvinvointitaloudessa, jonka puolesta teemme SOSTEssa työtä.

Ota yhteyttä!

Perus- ja ihmisoikeuskysymysten lisäksi minulle on kertynyt kokemusta muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon substanssilainsäädännön soveltamisesta, sopimusoikeudesta ja yleishyödyllisten yhteisöjen verotukseen liittyvistä kysymyksistä. Toivon omalta osaltani madaltavani jäsenyhteisöjemme kynnystä olla SOSTEen yhteydessä missä tahansa järjestöjurdiikkaan liittyvässä kysymyksessä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Järjestöhommissa -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi

19.5.2020 11:45

Voiko yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö saada kustannustukea?

Monet järjestöt ovat joutuneet taloudellisen ahdinkoon koronapandemian takia. Siksi myös SOSTE on saanut jäsenjärjestöiltään paljon kysymyksiä tarjolla olevista tukimuodoista. Viimeksi on askarruttanut uuden kustannustuen soveltuvuus yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille. Tietoa Suomen hallituksen yrityksille suuntaamista tukitoimista on ollut runsaasti tarjolla eri lähteistä. Se on kuitenkin ollut järjestöjen kannalta hämmentävää ja ristiriitaista, ja siksi useat järjestöt ovat […]

Blogi

9.4.2020 13:00

Kilvoittelu ja kokeilukulttuuri – työntekoa uudessa etätyöluostarissani

Kun poikkeusolojen pahin shokkivaihe on ohi, olen innostunut työnteon uusista tavoista ja kokeiluista koronakriisissä. Olen perustanut itselleni poikkeusaikojen työntekoa varten oman sääntökunnan, ja ikään kuin oman luostarin. Luostareissa ollaan asiantuntijoita siinä, miten tehdä töitä poikkeusoloissa. Niihin on kertynyt vuosisatojen ajan kokemustietoa ja selviytymiskeinoja niistä asioista, joiden kanssa maailmasta eristynyt ihminen joutuu kamppailemaan samalla, kun hänen […]

Blogi
järjestöpäällikkö

17.1.2020 09:15

Miten opiskelija Minna löysi sosiaali- ja terveysalan järjestöt?

Opiskelija, etsitkö harjoittelupaikkaa sosiaali- ja terveysalan järjestöstä, mutta järjestöviidakko tuntuu liian suurelta haasteelta? Kuvitellaan esimerkkihenkilö sosionomiopiskelija Minna. Hän on aloittamassa ensimmäistä harjoittelua korkeakouluopinnoissaan. Harjoittelupaikan löytäminen on Minnalle haaste, vaikka hän on kiinnostunut järjestökentästä, ei hän tunne sitä riittävän hyvin. Hänelle herää kysymys, miten löytää järjestöt tai missä harjoittelupaikoista ilmoitetaan. Ei hätää, JärjesTöihin-projekti on käynnistetty tarjoamaan […]