Miten voin auttaa? – uusi järjestö­lakimies esittäytyy

Patrik Metsätahti rintakuvassa, vieressä lukee hänen nimensä ja sana SOSTEblogi.

Etusivu / Blogi / Miten voin auttaa? – uusi järjestö­lakimies esittäytyy

Aloitin SOSTEn lakimiehenä helmikuun alussa. Tehtävänäni on tukea SOSTEn jäsenjärjestöjä juridisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Kuusi viime vuotta työskentelin Sininauhaliitossa ja sen jäsenjärjestöissä, joten minulla on kohtalaisen kattava ennakkokäsitys sote-yhdistyskentän juridisista tarpeista ja yhteisistä huolenaiheista. Mielenkiinnolla odotan, millaisia uusia haasteita kohtaan SOSTEn toimintaympäristössä. Tässä ammatissa eivät opittavat asiat lopu kesken, eikä tule koskaan valmiiksi.

Aion osallistua julkiseen keskusteluun

Työtaustani takia sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla esiintyvät köyhyyteen, asunnottomuuteen ja päihdeongelmiin liittyvät teemat ovat minulle kaikkein tutuimpia ja siksi läheisimpiä. Niitä koskeviin keskusteluihin haluan osallistua myös SOSTEn lakimiehenä.

Köyhyyskysymys framille

Köyhyys, kuten monet muutkin yhteiskunnan rakenteelliset ongelmat, tuomitaan helposti julkisessa keskustelussa tuloksiksi yksilöiden huonoista elämäntapavalinnoista. Harvemmin asiaa lähestytään siitä näkökulmasta, että köyhyys on juurisyy monien sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien taustalla. Ainakin paikoin kyse on kausaaliketjun laskelmoivasta ja tahallisesta väärinymmärtämisestä. Esimerkiksi asunnottomuus, päihdeongelmat, masennus, itsetuhoisuus sekä monet krooniset sairaudet kuitenkin usein ovat varsin suoria seurauksia köyhyydestä ja rahahuolista.

Vaikka köyhyyden aiheuttamia sosiaalisia ja terveydellisiä lieveilmiöitä ei pystytä poistamaan pelkällä rahalla, uskon että vähimmäisetuuksien tason nostaminen ja työpaikkojen synnyttäminen ovat tärkeimpiä toimenpiteitä, joilla kyseisiä ongelmia ehkäistään. Lisäksi tarvitaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin järjestämä monipuolinen palvelu- ja tukiverkosto. Nämä tavoitteet eli perus- ja vähimmäisturvan parantaminen, työpaikkojen lisääminen ja monipuolisen palveluverkoston ylläpitäminen eivät ole keskenään ristiriidassa, vaikka niinkin joskus kuulee väitettävän.

Tavoitteena hyvinvointitalouden vahvistaminen

Olen iloinen ja ylpeä siitä, kun saan tehdä SOSTEn ja sen jäsenyhteisöjen muodostamamassa kansalaistoiminnan verkostossa työtä sen puolesta, että Suomen valtio täyttää perustuslain mukaisen velvollisuutensa mahdollistaa jokaiselle ihmisarvoisen elämän edellyttämän vähimmäis- ja perustoimeentuloturvan, huolenpidon, sosiaali- ja terveyspalvelut, asunnon, koulutuksen ja oikeuden työhön. Nämä kaikki ovat välttämättömiä osatekijöitä hyvinvointitaloudessa, jonka puolesta teemme SOSTEssa työtä.

Ota yhteyttä!

Perus- ja ihmisoikeuskysymysten lisäksi minulle on kertynyt kokemusta muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon substanssilainsäädännön soveltamisesta, sopimusoikeudesta ja yleishyödyllisten yhteisöjen verotukseen liittyvistä kysymyksistä. Toivon omalta osaltani madaltavani jäsenyhteisöjemme kynnystä olla SOSTEen yhteydessä missä tahansa järjestöjurdiikkaan liittyvässä kysymyksessä.