Skip to content

Patrik Metsätähti

lakimies

Neuvon SOSTEn jäsenjärjestöjä mm. yhteisölainsäädäntöön, rahankeräyksiin, tietosuojaan tai verotukseen liittyvissä juridisissa kysymyksissä.

Kielitaito: englanti

Uusimmat kirjoitukset

Blogi

10.2.2020 12:30

Miten voin auttaa? – uusi järjestölakimies esittäytyy

Järjestöille Aloitin SOSTEn lakimiehenä helmikuun alussa. Tehtävänäni on tukea SOSTEn jäsenjärjestöjä juridisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Kuusi viime vuotta työskentelin Sininauhaliitossa ja sen jäsenjärjestöissä, joten minulla on kohtalaisen kattava ennakkokäsitys sote-yhdistyskentän juridisista tarpeista ja yhteisistä huolenaiheista. Mielenkiinnolla odotan, millaisia uusia haasteita kohtaan SOSTEn toimintaympäristössä. Tässä ammatissa eivät opittavat asiat lopu kesken, eikä tule koskaan valmiiksi. Aion […]

Lausunnot

6.9.2020

Koronalait

HE 117/2020 vp / Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi
Vastaanottaja: Talousvaliokunta
3.8.2020

Rikoslaki

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta
Vastaanottaja: Oikeusministeriö
24.7.2020

Kuluttajan- ja asiakkaansuoja

Kuluttajan- ja asiakkaansuojan parantaminen henkilöön kohdistuvissa palveluissa
Vastaanottaja: Valtioneuvosto
6.7.2020

Automaattinen päätöksenteko

VN/3071/2020 / Arviomuistio hallinnon automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä yleislainsäädännön sääntelytarpeista
Vastaanottaja: Oikeusministeriö
16.6.2020

Tartuntalaki

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta
16.4.2020

Koronan yhteisölakimuutokset

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi, HE 45/2020 vp / Asiantuntijapyyntö
Vastaanottaja: Lakivaliokunta
24.2.2020

Henkilötietojen käsittely

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta
Vastaanottaja: Eduskunnan lakivaliokunta