Skip to content

Patrik Metsätähti

lakimies

Neuvon SOSTEn jäsenjärjestöjä mm. yhteisölainsäädäntöön, rahankeräyksiin, tietosuojaan tai verotukseen liittyvissä juridisissa kysymyksissä.

Kielitaito: englanti

Edustukseni

  • Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuu –työryhmän seurantaryhmä, OM
  • Yleishyödyllisten yhteisöjen verovapauslautakunta, VM

Uusimmat kirjoitukset

Blogi

11.3.2021 09:30

Voiko yhdistysten kokouksia siirtää keväällä 2021?

Järjestöille Tätä asiaa ovat monet järjestöt minulta tiedustelleet viime päivinä. Kerron tässä blogissa, mitä nyt voimassa oleva laki sanoo yhdistysten kokousten siirrosta sekä mitä se mahdollistaa. Ensimmäinen poikkeamislaki oli voimassa 30.9.2020 asti Vuoden 2020 huhtikuussa eduskunta sääti Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista. Kyseinen laki 290/2020 oli voimassa […]

Blogi

10.2.2020 12:30

Miten voin auttaa? – uusi järjestölakimies esittäytyy

Järjestöille Aloitin SOSTEn lakimiehenä helmikuun alussa. Tehtävänäni on tukea SOSTEn jäsenjärjestöjä juridisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Kuusi viime vuotta työskentelin Sininauhaliitossa ja sen jäsenjärjestöissä, joten minulla on kohtalaisen kattava ennakkokäsitys sote-yhdistyskentän juridisista tarpeista ja yhteisistä huolenaiheista. Mielenkiinnolla odotan, millaisia uusia haasteita kohtaan SOSTEn toimintaympäristössä. Tässä ammatissa eivät opittavat asiat lopu kesken, eikä tule koskaan valmiiksi. Aion […]

Lausunnot

20.5.2022

Kuluttajansuojalaki

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta
5.5.2022

Julkisen hallinnon automaattinen päätöksenteko

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi
Vastaanottaja: Oikeusministeriö
29.4.2022

Yhdistyslaki

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta
Vastaanottaja: Eduskunnan lakivaliokunta
29.4.2022

Tulovero

Hallituksen Esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vastaanottaja: Valtiovarainvaliokunnan verojaosto
15.4.2021

Poikkeuslait

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista
Vastaanottaja: Lakivaliokunta
14.4.2021

Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020

Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietintö
Vastaanottaja: Lakivaliokunta
11.3.2021

Yhteisöjen kokoukset

Uusi väliaikainen laki yhteisöjen kokouksista, VN/2935/2021
Vastaanottaja: Oikeusministeriö
25.2.2021

Sote-uudistus

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi, HE 241/2020 vp/Asiantuntijapyyntö
Vastaanottaja: Lakivaliokunta
6.9.2020

Koronalait

HE 117/2020 vp / Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi
Vastaanottaja: Talousvaliokunta
3.8.2020

Rikoslaki

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta
Vastaanottaja: Oikeusministeriö