Nu behövs det nordiska samarbetet mer än någonsin – tredje sektorn måste involveras i diskussionen och beslutsfattandet!

Kasvokuvassa hymyilee Maria Helsing-Johansson, vieressä lukee hänen nimensä ja sana SOSTEblogi.

Etusivu / Blogi / Nu behövs det nordiska samarbetet mer än någonsin – tredje sektorn måste involveras i diskussionen och beslutsfattandet!

2021 är speciellt år gällande det nordiska samarbetet ur Finlands perspektiv. Finland är under detta år ordförande för Nordiska ministerrådet och dessutom firar rådet 50 år. Slogan för Finlands ordförandeskapsprogram är Norden, tillsammans.

Tredje sektorn i Finland och övriga Norden har nu möjligheter att lyfta fram nyttan med den nordiska välfärdsstaten och hur viktigt civilsamhällets aktörer är för hela Nordens välbefinnande och välfärdsstatens framtid.

Ett starkt samarbete med civilsamhället och den offentliga sektorn i Norden är av stor vikt för att trygga den nordiska välfärdsstaten, speciellt på grund av de avtryck som coronapandemin lett till. Den nordiska välfärdsstatens grundpelare har skakats om av coronapandemin och mycket av det som har setts som självklarheter i Norden är nu reglerat.

Coronapandemins utmaningar för tredje sektorn i Norden

Coronapandemin har orsakat utmaningar för de nordiska samhällena och för den nordiska välfärdsstaten. Vi ser ökade klyftor i samhället, samt en känsla av hopplöshet och ensamhet bland befolkningen.

Det förebyggande arbete som civilsamhällets aktörer i Norden gör är av stor vikt för att minska på klyftorna och känslan av hopplöshet. Det förebyggande arbetet som tredje sektorn gör i Norden behövs nu mer än någonsin.

Trots detta faktum så svävar orosmoln över civilsamhällets organisationer i Norden. Orosmoln som berör bland annat organisationernas finansiering, autonomi och verksamhetsformer. I flera av de nordiska samhällena har pandemin lett till mera arbete för tredje sektorns organisationer, men också till en utökad oro över framtiden.

Satsningar behövs för framtida samarbete

Civilsamhällena i Norden behövs också i framtiden och för att trygga ett socialt hållbart Norden som kan stå emot kommande utmaningar. Civilsamhällets aktörer behövs för att bibehålla en stark nordisk välfärdsstat, där invånarna mår bra och känner sig trygga. På detta sätt kan man undvika splittring mellan olika befolkningsgrupper, vilket i sin tur kan leda till samhällskriser, bristande förtroende och radikalisering.

Nu behövs det en diskussion inom det nordiska rådet kring hur det nordiska samarbetet ska se ut i framtiden och hur man kan stärka de nordiska civilsamhällena och involvera dessa i det nordiska gemensamma samarbetet. Genom att involvera civilsamhällena i den nordiska diskussionen och i det nordiska beslutsfattandet kan man bredda och fördjupa samarbetet.

Det behövs en gemensam plattform där representanter från de olika sektorerna i Norden kan mötas och öppet diskutera hur det framtida samarbetet ska se ut och vad man kan göra gemensamt för att stabilisera grunden för den nordiska välfärdsstaten.