Skip to content

Maria Helsing-Johansson

specialsakkunnig

ruotsinkielinen toiminta, svenskspråkig verksamhet

Edustukseni

  • Arbetsgrupp om social- och hälsotjänster på Svenska, Kuntaliitto, Svenska Finland folkting
  • Nordiska civilsamhällesnätverket, Nordiska ministerrådet

Uusimmat kirjoitukset

Blogi
specialsakkunnig

28.10.2021 09:00

Det nya hybridledarskapet – tips och tankar från nätverksträff 

Kansalaisyhteiskunta I mitten av oktober höll SOSTE:s svenska nätverk träff. Temat för träffen var möjligheter och utmaningar med det nya hybridledarskapet; vad behöver man som verksamhetsledare tänka på för att lyckas med sitt hybridledarskap. Anna Bertills från kommunikationsbyrån Bertills & Jung deltog i nätverksträffen och höll en föreläsning kring ämnet. Kommunikation är grunden till förändringsledarskap Bertills […]

Blogi
specialsakkunnig

19.3.2021 09:00

Vårdreformen och de svenskspråkiga strukturerna – dags att lyfta fram tredje sektorns organisationer!

Sote-uudistus Vårdreformen tar steg framåt i landet och välfärdsområdena har inlett planeringen av strukturerna för sina social- och hälsovårdstjänster. Nu läggs pusslet för hur de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna samt de svenskspråkiga vårdkedjorna ska se ut i framtiden. Det finns stora utmaningar kring framtidens social- och hälsovård på svenska. Bristen på svenskspråkig personal, bristen på ekonomiska […]

Blogi
specialsakkunnig

4.2.2021 13:00

Nu behövs det nordiska samarbetet mer än någonsin – tredje sektorn måste involveras i diskussionen och beslutsfattandet!

Kansalaisyhteiskunta 2021 är speciellt år gällande det nordiska samarbetet ur Finlands perspektiv. Finland är under detta år ordförande för Nordiska ministerrådet och dessutom firar rådet 50 år. Slogan för Finlands ordförandeskapsprogram är Norden, tillsammans. Tredje sektorn i Finland och övriga Norden har nu möjligheter att lyfta fram nyttan med den nordiska välfärdsstaten och hur viktigt civilsamhällets […]