Orpon hallitus lupaa: Verokevennyksiä keskituloisille ja leikkauksia heikoimmassa asemassa oleville


Etusivu / Blogi / Orpon hallitus lupaa: Verokevennyksiä keskituloisille ja leikkauksia heikoimmassa asemassa oleville

Petteri Orpon hallitus on ilmoittanut aikovansa sopeuttaa julkista taloutta 4 miljardilla eurolla seuraavan neljän vuoden aikana. Hallitusohjelmasta käy ilmi, että leikkaukset tarkoittavat ensisijaisesti rankempia vuosia sekä palkansaajille, joiden asemaa heikennetään että sosiaaliturvatuella eläville. Leikkauksista huolimatta Orpon politiikka ei kiristä finanssipolitiikkaa ambitioistaan huolimatta. Tämä johtuu suureksi osaksi siitä, että kokonaisveroaste kevenee tämän 4 miljardin euron verran seuraavan neljän vuoden aikana.

Kuripolitiikka ei ole tehokasta

Helsingin sanomissa uutisoitiin keväällä, että taloustieteilijät eivät kannata näin suuria leikkauksia. Leikkaukset eivät ole olleet historiallisesti tarkasteltuna paras tapa sopeuttaa taloutta. IMF:n raportin mukaan kestävä kasvu ja inflaatio ovat sen sijaan pienentäneet velkaa eniten. Kuitenkin hallitus keskittyy hyvin perinteisiin kuripolitiikan sopeutuksiin pyrkimyksissään tasapainottaa taloutta. Tämä on lyhytnäköistä ja parhaimmillaan sopeuttaa julkista taloutta vain lyhyellä aikavälillä.  

Leikkaukset heikentävät Suomen hyvinvointitaloutta

Hyvinvointitaloudessa kasvu ei ole pelkästään bruttokansantuotteen kasvua vaan myös ihmisten hyvinvoinnin kasvua. Siinä huomioidaan esimerkiksi terveydenhuolto, koulutus, ympäristö ja sosiaalinen tasa-arvo jo talouden ohjauksessa ja erityisesti sen indikaattoreissa. Suomen hyvinvointiyhteiskunta onkin perustunut tälle käsitykselle pitkään. Se, että heikoimmasta pidetään huolta, on auttanut Suomen yli koronakriisinkin yhtenä parhaimmin onnistuneista maista maailmassa.

Orpon ajama oikeistolainen kuripolitiikka johtaa parhaimmillaan Yhdysvaltojen tielle, jossa eriarvoisuus kukoistaa. Hallituksen politiikkaa tulee kasvattamaan eriarvoisuutta. Tämä on seurausta politiikasta, jossa rahoitetaan veronkevennykset keskituloisille leikkaustoimilla köyhimmiltä.

Leikkauksien kohdistaminen hyvinvointitalouden osa-alueisiin kuten sosiaaliturvaan johtaa heikompaan terveydenhuoltoon, koulutukseen ja sosiaaliseen tasa-arvoon. Leikkausten kohdennus heikentää kansalaisten hyvinvointia ja lisää mielenterveysongelmia, jotka kattavat jo yli 50 % Suomen työkyvyttömyyseläkkeistä. Leikkaukset asumistukeen heikentävät mahdollisuutta ottaa vastaan osa-aikatyötä ja siirtää ihmisiä toimeentulotuelle, josta hallitus on myös leikkaamassa 100 miljoonaa euroa. Osa-aikatyö tulee todennäköisesti laskemaan ja sote-menot kasvamaan.  

Hallitus on päättänyt arvopolitiikastaan ja se suosii rikkaampia ja kurittaa pienituloisia ja palkansaajia. Hallitus on päättänyt 400 miljoonan euron investointiohjelmasta, jonka se rahoittaa myymällä valtion omaisuutta. Tämä ei ole kestävää ottaen huomioon, että tämä hanke pitää lopettaa tai rahoittaa velalla tulevaisuudessa.  

Hallitus on leikkauspolitiikassaan unohtanut tarkastella valtion tulopuolta. Suomen kokonaisveroasteen ennustetaan laskevan 1,7 % neljän vuoden aikana. Kun verotulot laskevat yhtä paljon kuin leikkaukset kasvavat, on finanssipolitiikan nettovaikutus nolla. Haittaverot tulevat laskemaan vihreän siirtymän edetessä.  

Hallitus hylkäsi hyvinvointitalouden ohjauksen ja sen kehittämisen

Hyvinvointitalouden ohjauksella on tarkoitus parantaa Suomen talouden kestävyyttä ja kasvua pitkällä aikavälillä. SOSTE kehitti keväällä hyvinvointitalouden ohjausmallin ja työskenteli hyvinvointitalouden valtioneuvoston ohjausryhmässä hyvinvointitalouden kehittämiseksi. Tämä työ ei näillä näkymin saa enää jatkoa.  

Hyvinvointitalous huomioi ihmisen hyvinvoinnin ensin. Esimerkiksi panostamalla koulutukseen, sote-palveluihin ja tutkimukseen luoda uusia innovaatioita, jotka edistävät talouskasvua. Tämä puolestaan lisää työpaikkoja ja vahvistaa kansantaloutta. 

Hyvinvointitalouden ohjaus edistää myös ympäristöystävällisempää taloutta. Esimerkiksi investoimalla uusiutuvaan energiaan ja kestävään liikenteeseen voidaan vähentää ympäristöhaittoja ja parantaa ilmaston tilaa. Tällaiset investoinnit edistävät myös talouden kestävyyttä, sillä ympäristöystävälliset teknologiat tarjoavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja lisäävät kilpailukykyä. 

Hyvinvointitaloudessa ei jätetä ketään yksin.