Skip to content

SOSTE Akatemia: 2020-luvun hyvinvointihaasteet kohdataan ja ratkaistaan yhteistyöllä

24.5.2022 9.00

Sote-uudistus
Hyvinvointi ja terveysHyvinvointi ja terveysSosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistus

Sote-uudistus on siirtymässä seuraavaan hyvin konkreettiseen vaiheeseen, jossa siirrytään uudistuksen käytännön toteutukseen. Monet eri tahot ovat tehneet paljon työtä vuosien ajan, jotta muutos sujuisi niin hyvin kuin mahdollista, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Yhteistyötä on tehty tähänkin asti, mutta yhteistyön merkitys korostuu jatkossa entisestään.

Yhteistyötä kannattaa syventää ja laajentaa

Sosiaalibarometrin 2022 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen erityiskatsauksen tuloksista on havaittavissa, että sosiaali- ja terveysjohtajien ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattoreiden ilonaiheita hyvinvointialueiden käynnistyessä ovat muun muassa:

  • hyvä ja syvenevä yhteistyö
  • tutut toimijat
  • valmiit rakenteet

Vastauksissa oli havaittavissa myös, että monet miettivät parhaillaan sitä, miten yhteistyön rakenteet ja yhdyspintatyö rakentuvat käytännössä.

Yhteistyö edellyttää kolmea asiaa: tuntemista, luottamusta ja sitoutumista

Toinen toisensa tunteminen lisää luottamusta, avoimuutta ja sitä kautta yhteistyön mahdollisuuksia. Sitoutuminen mahdollistuu, kun ihmiset kokevat, että he ovat olleet mukana päätöksenteossa. Hyvinvointialueiden, kuntien, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kannattaakin käyttää aikaa ja resursseja toimivan yhteistyön ja yhteistyökulttuurin rakentamiseen, sillä hyvin toimiva yhteistyö on hyvinvointialueiden, kuntien ja etenkin asukkaiden etu.

Onnistunut yhteistyö edellyttää:

  • yhteistä tahtotilaa
  • yhteisiä tavoitteita
  • yhteistyörakenteita sekä
  • toimintamalleja ja välineitä, esimerkkinä hyvinvointikertomus ja -suunnitelma.

Yhteistyökokemuksia kannattaa jakaa avoimesti

Yhteistyötä joskus tehneet tietävät, että yhteistyö ei ole aina helppoa, mutta onnistuessaan se palkitsee ja voimaannuttaa. Yhteistyö vaatii myös erilaisuuden hyväksymistä ja toisen tarpeiden kuuntelemista ja huomioimista.

Yhteistyössä rohkeus ja ennakkoluulottomuus voivat viedä pitkälle. Yhteistyötä kannattaa ehdottaa esimerkiksi uusille tahoille ja toimijoille. Alueet ja kunnat ovat erilaisia, joten yhteistyökäytäntöjä ja -kokemuksia kannattaa jakaa avoimesti ja aktiivisesti.

Jatkossa kannattaa luoda uusia toimivia yhteistyörakenteita ja -käytänteitä, mutta pitää huolta myös toimivista yhteistyömalleista ja -suhteista. Hyvää ei kannata hukata.

Tervetuloa SOSTE Akatemiaan 1.6. – ilmoittautuminen on auki!

Seuraavan SOSTE Akatemian aiheena on ”Yhteistyöllä lisää hyvinvointia ja terveyttä”. Etätilaisuus järjestetään keskiviikkona 1.6. kello 17.30–19. Alue- ja varavaltuutettujen lisäksi mukaan ovat tervetulleita myös alueelliset viranhaltijat, sote-järjestöjen edustajat sekä kaikki hyvinvointialueiden toiminnasta kiinnostuneet!

Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan SOSTE Akatemiaan

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvointi ja terveys -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
hankepäällikkö

15.6.2022 08:00

Järjestöillä riittää vaikuttamisen paikkoja hyvinvointialueilla – toimintaedellytykset, strategiat, palvelupolut sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Sote-uudistus Hyvinvointialueiden valmistelussa alkoi maaliskuussa uusi vaihe, kun alueiden ylintä poliittista valtaa käyttävät aluevaltuustot aloittivat toimintansa. Tärkeäksi vaikuttamisen teemaksi nousi järjestöjen rooli hyvinvointialueiden pitkän aikavälin toimintaa määrittelevissä hyvinvointialuestrategioissa. Järjestöjen strategiavaikuttamisen tueksi Järjestöjen sote-muutostuki tuotti aivoriihen aineiston pohjalta materiaalia, jonka avulla järjestöt eri hyvinvointialueilla ovat voineet pohtia, miten ne kiinnittäisivät toimintaansa hyvinvointialueensa strategiaan. Strategiatyö jatkuu osalla hyvinvointialueista […]

Blogi
hankepäällikkö

15.6.2022 07:59

Organisationerna har mycket att påverka i välfärdsområdena – verksamhetsförutsättningar, strategier, servicestigar och främjande av välfärd och hälsa

Sote-uudistus I mars inleddes en ny fas i beredningen av välfärdsområdena, då välfärdsområdesfullmäktigena med högsta politiska makt i områdena inledde sin verksamhet. Ett viktigt tema att påverka blev organisationernas roll i välfärdsområdenas strategier, vilka definierar välfärdsområdenas långsiktiga verksamhet. Till stöd för organisationernas strategipåverkan producerade projektet ”Järjestöjen sote-muutostuki” material, baserat på brainstormingdata, med vars hjälp organisationerna inom […]

Blogi

13.6.2022 09:00

Miten saamme parhaat innovaatiot lisäämään suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia?

Sote-uudistus Epävakaa, epävarma, monimutkainen ja epäselvä – näillä sanoilla voi kuvailla tämänhetkistä maailmaamme (englanniksi VUCA-world, lyhenteet sanoista Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Vaikka toimintaympäristömme on aiempaa vaikeammin ennakoitavissa, todellisuudessa mikään asia ei nykyisessä epävarmuudessakaan kehity tyhjiössä, vaan muutoksesta on ollut havaittavia signaaleja jo pitkään ennen käännekohtaa. Miten sote-kentän tulisi tulkita signaaleja tulevaisuudesta, ja miten kehitetään entistä vaikuttavampia […]