Skip to content

Sote-uudistus myllää järjestöjen yhteistyökuvioita – nyt tarvitaan aktiivisuutta ja ratkaisuehdotuksia

19.8.2021 10.30

Sote-uudistus
Hyvinvoivat ihmisetJärjestöjen sote-muutostukiHyvinvointi ja terveysSosiaali- ja terveyspalvelutSote-järjestötSote-uudistus

Eduskunta on hyväksynyt sote-uudistuksen lainsäädännön, ja lain toimeenpanon valmistelu tulevilla hyvinvointialueilla on aloitettu tai alkamaisillaan.

SOSTE on pitänyt sote-uudistukseen liittyvässä vaikuttamistyössään esillä järjestöjen toimintaedellytyksiin liittyviä teemoja, joita ovat muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen panostaminen sekä järjestöjen ja tulevien hyvinvointialueiden yhteistyön varmistaminen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta korosti kesäkuun lopulla sote-lainsäädäntöä koskevassa mietinnössään järjestöjen merkitystä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, ennaltaehkäisevässä työssä, asiantuntijaroolissa sekä palvelujen tuottajana. Järjestöt ovat uudistuksen jälkeen niin kuntien kuin hyvinvointialueidenkin merkittävä yhteistyökumppani.

Kuntien sote-toimen kanssa työskennelleiden järjestöjen yhteistyökuviot uusiksi

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mukaan järjestöt on huomioitu sote-järjestämislaissa nykysääntelyä kattavammin, kun siinä säädetään hyvinvointialueen ja kunnan velvollisuudesta tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä niiden velvollisuudesta edistää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä. Järjestämislain mukaan hyvinvointialueen on myös edistettävä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujensa yhteensovittamista muun muassa järjestöjen palvelujen kanssa.

Muuta lainsäädännössä ei suoranaisesti järjestöistä sanota. Paljon jää siis alueellisen valmistelun ja toimeenpanon varaan. Suurin yksittäinen muutos niin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kuin kaikkien muidenkin kannalta on sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtyminen pois kunnilta uusille hyvinvointialueille. Näin ollen paikallinen/alueellinen julkinen-järjestöyhteistyö täytyy miettiä uudelleen niiden toimijoiden osalta, joiden pääyhteistyökumppani on tähän asti ollut kunnan sosiaali- ja terveystoimi. Mikäli järjestöt ovat tehneet yhteistyötä kuntien varhaiskasvatuksen, sivistys-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen kanssa, yhteistyö jatkuu todennäköisesti entisellään.

Järjestöjen yhteistyö ja ratkaisuehdotukset ovat nyt tärkeitä

Monilla alueilla onkin jo synnytetty erilaisia alueellisia yhteistyörakenteita, jotka kokoavat järjestötoimijat ja järjestöyhteistyöstä vastaavat viranhaltijat yhteisten pöytien ääreen. Näissä yhteistyörakenteissa on mahdollista pohtia yhdessä, miten yhteistyötä jatkossa tehdään ja miten hyvinvointialueet sekä kunnat voivat turvata järjestöjen toimintaedellytykset. Järjestöjen tulee itse aktiivisesti hakeutua vaikuttamispaikoille ja esittää ratkaisuehdotuksia yhteistyön jatkumiseksi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta muistutti mietinnössään, että kuntien ja hyvinvointialueiden tuki järjestöjen toiminnalle on jatkossakin vain yksi julkisen sektorin tapa edistää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tekevien järjestöjen toimintaa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekeviä järjestöjä tuetaan myös muun muassa valtionavustuksilla, jotka muodostavat jatkossakin keskeisen osan järjestöjen rahoituksesta. Näin ollen sote-järjestöt tuovat hyvinvointialueille merkittävän rahallisen lisäresurssin, jolla järjestöt täydentävät alueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluita.

Kommentit

 1. Seija Eskelinen sanoo:

  Kiitos, tiedotteesta. Olen lupautunut KD- Kuopion Aluevaali- ehdokkaaksi, tiedotteesta on mulle hyötyä myös
  KD Kuopion joryn jäsenenä sekä KD Savo- Karjalan Naispiiri ry:n puheenjohtajana. Antoisaa aluetyötä.

 2. Jorma Väistö sanoo:

  Hei. Miten arvo kysymykset huomioidaan hyte:n kokonaisuudessa suhteessa jörjestöimijoihin nähden? Eri kuntien kesken näkyy poliittisesti ja kuntakohtaisesti eriarvoisuutta ja erilaista arvopohjaa. Tämä sama näkyy myös alueiden järjestöjen kesken.

 3. Merja pusa sanoo:

  Odotan tulevaa toimintayhteistyötä innostuneena toimimaan ja uteliaana siitä mikä tila meillä on kuviossa. Toimin Etelä-Karjalan Muistin hallituksessa ja siten seuraan toimintamme tarpeellisuutta yhteistyökuviossa EKSOTEn kanssa.
  Toimin myös Kaakkois-Suomen sydänpiiri ry:n hallituksessa ja toimintayhteistyö kiinnostaa kovin.
  Paikalliset sydänyhdistykset samoin kuin muistiyhdistkset ylläpitävät toiminnallaan hyvinvoinnin elinvoimaisuutta ja virkistystoimintaa yllä.
  Odotan webinaarin tietoja asiaan liittyen.
  Pienten kuntien

 4. Mauri Ikonen sanoo:

  Hei!
  Aivan juuri noin. Kunta/kuntayhtymä ja myöhemmin hyvivvointialue selvittää itseltää, mitkä ovat viranomais- ja kunta resurssit. Mihin ne riittävät ja esittävät järjestöille, kuka ja miten, voi hoitaa tämän resurssin yhteiseen järjestelmään.
  Ikäihmisiä on yli 1,5 miljoonaa, käyttämätön resurssi, joista vain n. 10% tarvitsee jatkuvaa apua. He, useat tästä 90 % joukosta ovat ammattilaisia. Kun pidämme lisäksi ikäihmiset henkisesti ja fyysisesti aktiivisina, he kykenevät elämään 10 – 20 v pidempään kotona, poissa laitoksista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi

21.1.2022 10:00

Vuoroasuvien lasten tilanteita parannettava nopeasti

Sosiaaliturvauudistus Lasten vuoroasumistilanteisiin parannuksia pohtineen poikkihallinnollisen työryhmän toimenpidesuunnitelma nostaa esiin tärkeitä kehittämiskohteita vuoroasuvien lasten ja heidän perheidensä palveluissa ja sosiaaliturvaetuuksissa. Suunnitelma oli lausuntokierroksella vuodenvaihteen molemmin puolin. Järjestöt ovat pettyneitä siihen, että suunnitelmassa ehdotukset jätetään tulevaisuudessa toteutettaviksi tai muiden ryhmien edistettäviksi. Konkreettiset toimenpiteet ja etenemisaikataulu jäävät puuttumaan. Sanna Marinin hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on tasa-arvoisen vuorovanhemmuuden tukeminen ja […]

Blogi

14.1.2022 09:00

Petteri Orpo: Uudistetaan palvelut 2020-luvulle – ihmiset jonoista hoitoon

Aluevaalit Tammikuussa käydään Suomen historian ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan päättäjät vastaamaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista ja niiden uudistamisesta. Perustettavat hyvinvointialueet ovat vasta hallinto. Itse sote-palvelut uudistetaan todellisuudessa aluevaltuustoissa pala kerrallaan. Tähän työhön kokoomus on täysillä sitoutunut. Kokoomuksen tavoitteena on Suomi, jossa ihmiset voivat hyvin. Me haluamme, että ihmiset pääsevät sujuvasti hoitoon ja että rajalliset resurssit riittävät […]

Blogi

12.1.2022 08:30

Yhteisvastuun uusi tuleminen

Kansalaisyhteiskunta Hyvinvointivaltio Suomessa on vuosikymmeniä määrätietoisesti kehitetty lainsäädäntöä, jotta perustuslaissa julkiselle vallalle määritellyt vastuut tulisivat toimeenpannuiksi. Suomi ei ole vielä tullut valmiiksi Yksi keskeinen vastuu on julkisen vallan velvoite turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Julkisen vallan on myös edistettävä väestön terveyttä. Lailla taataan perustuslain mukaan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana […]