Skip to content

Minttu Ojanen

erityisasiantuntija

Sote-järjestöjen edustamien ihmisryhmien edunvalvonta maakunta- ja sote-uudistuksessa, vaikuttamistyö sote-järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseksi muuttuvassa ympäristössä.

Työpiste: Turku, (Yliopistonkatu 24 A, 20100 Turku)

Lausunnot

24.4.2018

Sote- ja maakuntauudistus, sekä valtion lupa-, ohjaus ja valvontatehtävien uudelleenorganisointi

lausunto asiantuntijakuulemisessa sote- ja maakuntauudistuksesta sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta