Skip to content

Minttu Ojanen

erityisasiantuntija

Järjestö-kunta-maakuntakumppanuuden kehittäminen, kuntavaalivaikuttaminen ja kunta-avustukset

Lausunnot

24.4.2018

Sote- ja maakuntauudistus, sekä valtion lupa-, ohjaus ja valvontatehtävien uudelleenorganisointi

lausunto asiantuntijakuulemisessa sote- ja maakuntauudistuksesta sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta