Terveisiä YK:n kokouksesta New Yorkista: Näin saadaan resursseja sosiaalisiin investointeihin (osa 2/2)

SOSTEblogin kirjoittajakuvassa Anna Järvinen.

Etusivu / Blogi / Terveisiä YK:n kokouksesta New Yorkista: Näin saadaan resursseja sosiaalisiin investointeihin (osa 2/2)

Osallistuin YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunnan kokoukseen New Yorkissa 5.–14.2.2024 osana Suomen valtuuskuntaa. Blogin osassa 1/2 kerroin kokouksessa todetun, että YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvää köyhyyden vähentämisen tavoitetta ei tulla saavuttamaan vuoteen 2030 mennessä.
Keinot köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi ovat kyllä tiedossa: laadukkaat ja saavutettavat sosiaali- ja terveyspalvelut, kattava ja riittävä sosiaaliturva, laadukas koulutus, säällinen työ ja investoinnit infrastruktuuriin. Jotta nämä olisivat kaikkien ihmisten saavutettavissa, on valtioiden lisättävä investointeja ihmisiin, todetaan kokouksen pääteemaa käsittelevässä raportissa. Raportti kokoaa yhteen myös keinot, joilla resursseja voidaan hankkia.

Valtioilla on useita keinoja hankkia resursseja sosiaalisiin investointeihin

Resursseja sosiaalisten investointien rahoittamiseksi voidaan hankkia useilla tavoilla: kasvattamalla veropohjaa, kohdentamalla julkisia menoja uudelleen ja mukauttamalla makrotaloudellisia puitteita.

Tarvitaan myös kansainvälistä yhteistyötä tukemaan valtioiden talouspolitiikkaa

Kotimaisten ja kansainvälisten ponnistelujen on kuljettava käsi kädessä sellaisen finanssipolitiikan luomisessa, jota edistää kestävän kehityksen tavoitteita. COVID-19-pandemialla oli tuhoisa vaikutus useimpien maiden taseisiin. Monet matala- ja keskituloiset maat kärsivät nyt velkojen ja korkojen takaisinmaksusta, mikä vaikeuttaa tarvittavien sosiaalisten investointien tekemistä. Vuonna 2020 maailman 64 köyhintä maata käytti enemmän varoja velkojen takaisinmaksuun rikkaille maille ja instituutioille kuin terveydenhuoltoon.

Sosiaalihuippukokous järjestetään 30 vuoden tauon jälkeen ensi vuonna

Edellisestä Kööpenhaminan huippukokouksesta World Summit for Social Development 1995 on jo 30 vuotta. Ensi vuonna järjestettävä Second World Summit For Social Development 2025 on mahdollisuus päivittää kestävän kehityksen sosiaalisen ulottuvuuden agendaa ja vauhdittaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Suomi on ollut aktiivisesti edistämässä huippukokouksen toteutumista ja pyrkii viemään sen agendalle hyvinvointitalouden viestiä.

Lisätietoa ja SOSTEblogeja aiemmista istunnoista

Tilaisuuden tallenteet ja materiaalit YK:n sivuilla
Uutinen valtioneuvoston sivuilla: Suomi haluaa nostaa hyvinvointitalous-ajattelun Sosiaalihuippukokoukseen 2025
2023: Terveisiä YK:n kokouksesta: Täystyöllisyydellä eriarvoistumista vastaan
2021: Rajat kiinni ja naiset kotiin – näin summaa YK-kokous koronavuodesta
2018: Suomi on osa YK-perhettä myös sosiaaliasioissa